تبیین نسبت میان جهان‌بینی اسلامی و جهان‌بینی مدرن
کتاب « اسلام و مدرنیته؛ تعارض یا تلازم؟» منتشر شد

آیا جهان بینی مدرن، با جهان بینی اسلامی سازگار است و یا اینکه در تعارض است؟ آیا می توان از اسلام قرائت و تفسیر جدیدی ارائه کرد که با اندیشه مدرن در زیر یک سقف اعتقادی به حیات خویش ادامه دهند؟

پاسخ دقیق به پرسش های یاد شده و تبیین نسبت میان جهان بینی اسلامی و جهان بینی مدرن را در اندیشنامه حاضر بیابید.
این اندیشنامه که حاصل تلاش پژوهشگران اندیشکده برهان است، در 40 صفحه از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
 
در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم:
« یکی از اندیشه های پرطرفدار، که سابقه ای طولانی در طول تاریخ بشر نیز دارد و به مخالفت جدی با اندیشه دینی -به ویژه مکتب حیات بخش اسلام- برخاسته، اندیشه «مدرن» است.
این اندیشه که مخالفت خود را با ادیان الهی در عرصه های مختلف معرفت شناختی، جهان شناختی، اقتصادی، اخلاقی و سیاسی گسترانیده است، با ابداع تکنولوژی و صنایع جدید برای تسلط بر عالم طبیعت و بهره‌وری هر چه بیشتر از آن، تمام کشورهای دنیا را تحت هجوم وسیع و همه جانبه ی خویش قرار داده است و هر چه که مخالف اندیشه مدرن باشد را مورد حمله قرار داده و سعی در نابودی آن دارد.
از این رو، فهم درست اندیشه مدرن برای مؤمنین به مکتب نورانی اسلام از چند جهت ضروری است:
1-   تحول سریع و فراگیر فرهنگ غرب، دنیای مدرن را از سده های پیشین تمدن مغرب زمین، به صورت چشمگیری ممتاز ساخته است. این تحول فراگیر که به دنبال خویش، تکنولوژی و صنایع مختلفی را پدید آورده، سبب شده که بهره وری انسان دنیای مغرب زمین از جهان مادی بسیار راحت تر و گسترده تر شود.
2-   از سویی دیگر، دنیای نوین غربی با روحیه تکبر و قدرت مدارانه خود، فرهنگ و تمدن خود را از جهات مختلف بر فرهنگ و تمدن کشورهای دیگر تحمیل کرده است. به اعتقاد آن ها هیچ فرهنگی ارزش بقا ندارد و از این جهت، با توسل به شعارها و ابزارهای مختلف سعی کردند تا با رخنه در فرهنگ دیگران و استحالهی آنها، تمام دنیا را تابع فرهنگ خویش سازند و در این مسیر از روش ها و اهرم های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهره می برند.
3-   آنچه که بر ضرورت شناخت جهان مدرن و اندیشههای بنیادین آن می افزاید، شرایط و وضعیت حاضر فرهنگ جهان اسلام به ویژه وضعیت فرهنگی ایران اسلامی است. حضور غیرمشروع جهان بینی مدرن با لوازم گوناگون آن در عرصه های مختلف فرهنگ اسلامی ایران و نیز رشد فزاینده گرایش به آن جهان بینی، پژوهش دقیق و همه جانبه در شناخت اندیشه های مدرن و بنیادهای معرفت شناختی، انسان شناختی، هستی شناختی و اخلاقی آن را بیش از هر زمان دیگر لازم می سازد.
 
آنچه که بر حساسیت و اهمیت بیش از پیش آن می افزاید، ویژگی اسلامی و هویت دینی فرهنگ ما است. از این رو، باید بررسی کرد که آیا جهان بینی مدرن، با جهان بینی اسلامی سازگار است و یا اینکه در تعارض است؟
آیا می توان از اسلام قرائت و تفسیر جدیدی ارایه کرد که با اندیشه مدرن در زیر یک سقف اعتقادی به حیات خویش ادامه دهند و براساس آن، قرائت ها را از دین اسلام به قرائت سنتی و قرائت مدرن تقسیم کرد؟
 
پاسخ دقیق به پرسش های یاد شده و تبیین نسبت میان جهان بینی اسلامی و جهان بینی مدرن از مباحث بسیار اساسی است که برای اندیشمندان اسلامی و حقیقت‌جویان نیز حیاتی می‌باشد.»

 

اسلام و مدرنیته؛ تعارض یا تلازم؟
خرید کتاب