عقود اسلامی چیست؟
عقود اسلامی و اجراشدن آن‌ها در اقتصاد نیازمند آشنایی مردم با این عقود و تفاوت‌های آن‌ها با اقتصاد غربی است.
گروه اقتصادی برهان؛
 
مضاربه؛

مضاربه، یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن، تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار میگیرد.

مضاربه قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تامین سرمایه‌ی (نقدی) می‌شود. با قید این‌که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دوطرف شریک باشند.
 
جعاله؛

جعاله قراردادی است که به موجب آن، جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می شود. طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد «عامل» یا «پیمانکار» نامیده می شود. این عقد در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحو‌یه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می‌کند. سپس با توجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، بانک حسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به غیر واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می‌کند.
 

کد مطلب: 3311  |  تاريخ: ۱۳۹۱/۳/۷  |  ساعت: ۹ : ۴

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران