سناریوهای پیش روی موضوع هسته‌ای ایران
گروه سیاست خارجی برهان/ رضا رحمتی؛ اثر پیش رو ضمن اثبات غیرحقوقی بودن اقدامات آژانس و شورای امنیت، سناریوهای پیش روی موضوع هسته ای ایران را مورد بررسی قرار داده و تلاش کرده با توجه به توانایی ها و محدودیت ها در زمینه هسته ای، 4 گزینه محتمل را برای آینده پرونده هسته ایران یعنی مسیر عادی، خوش بینانه، بدبینانه و فاجعه را مورد تدقیق قرار دهد.

کد مطلب: 5220  |  تاريخ: ۱۳۹۲/۲/۲۹  |  ساعت: ۱۸ : ۱۹

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران