بازخوانی عهدنامه پاریس؛
جدایی هرات؛ حیله انگلیس و خواب بلند استبداد / مشرق
تنها دستورالعملی که از تهران از طرف آقاخان نوری صدراعظم به فرخ‌خان امبن‌الملک رسید این بود:« شما اختیار دارید در هر مساله‌ای که مورد تقاضای انگلیسی‌ها است موافقت کنید مگر در دو مورد: یکی سلطنت ناصرالدین‌شاه و دیگری صدارت من.»

گروه تاریخ برهان: هرات شهری کهن و باستانی از قلمرو خراسان بزرگ است که بر پایه افسانه‌ها، لهراسب، پادشاه کیانی بنیاد آن را گذاشته است. هرات تا پیش از هجوم مغول‌ها از رونق ویژه‌ای برخوردار بود اما با این تهاجم وحشیانه، این شهر هم از آسیب و ویرانی مصون نماند. با این همه در دوره ایلخانی، مجد و عظمت آن دوباره احیا شد در دوره شاهرخ شاه، پایتخت قلمرو تیموریان به هرات انتقال یافت. با به قدرت رسیدن صفوی‌ها ، هرات هم به امپراتوری صفوی منضم شد و تا عصر قاجار جزئی از خاک حکومت‌های ایرانی به شمار می‌آمد. خواجه عبدالله انصاری، احمد جامی، فخر رازی و کمال‌الدین بهزاد ازمشهورترین مفاخر متولد هرات می‌باشند.


* سیر تحولات تا محمدشاه قاجار
افغانستان از مدت‌ها پیش از قاجاریه متشنج بود. در عصر قاجاریه اما به دلیل شرایط بین‌المللی، همه قدرت‌های بزرگ چشم به ایران دوخته بودند و هر کس برای بلعیدن این طعمه، نقشه ای در سر می‌پروراند. آغامحمدخان برای سرکوبی آشوب‌های هرات قصد لشگرکشی داشت که هجوم کاترین، ملکه روسیه او را متوجه قفقاز کرد. پس از او و در دوره فغتحعلی‌شاه، دیگر قدرت چندانی برای دولت قاجار باقی نمانده بود و لذا تنش‌های افغانستان بی‌آنکه حل شوند باقی ماند. با این وجود، در دوره محمدشاه، عمده تحولات آغاز می‌شود.

 

جدایی هرات؛ حیله انگلیس و خواب بلند استبداد / انتهای متن/

کد مطلب: 6818  |  تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳  |  ساعت: ۱۲ : ۱۵

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران