10470 جریان‌شناسی فرقه دراویش گنابادی خرقه‌های وارونه هم‌زمان با دور جدید اقدامات انحرافی و تبه‌کارانه فرقه ضاله دراویش نعمت اللهی، اندیشکده برهان برای معرفی بهتر این جریان انحرافی، کتاب «خرقه های وارونه» را منتشر نمود. <div dir="rtl"><strong><span style="font-size: 12px">گروه فرهنگی-اجتماعی اندیشکده برهان؛ </span></strong><span style="font-size: 12px">چرا برخی از صوفیه به بهانه&zwnj;ی طریقت، از شریعت و احکام شرعی فاصله می&zwnj;گیرند؟ یا به&zwnj;راحتی فتوای مراجع مبنی برحرمت ساختن خانقاه و حرمت رفتن در مجالس صوفیه را مردود می&zwnj;شمارند؟ مجالس لهو و لعب، رقص و سماع حرام را مرتکب می&zwnj;شوند و دسته&zwnj;ای نیز به مواد مخدر و مصرف مسکرات رو می&zwnj;آورند و رفتارهای نامشروع مرتکب می&zwnj;شوند!</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">بحث پیرامون فرقه&zwnj;های صوفیه از دو جهت دارای حساسیت و اهمیت ویژه&zwnj;ای است: نخست آن&zwnj;که، این فرقه&zwnj;ها در جوامع اسلامی بسیار متنوع و تأثیرگذارند و به همین دلیل، داوری یکسانی نیز نمی&zwnj;توان بر &zwnj;آن&zwnj;ها داشت و لازم است با دقت و بدون پیش&zwnj;داوری آن&zwnj;ها را گزارش و توصیف کرد و سپس به تجزیه&zwnj;وتحلیل آن&zwnj;ها پرداخت<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">جهت دیگر اهمیت و حساسیت فرقه&zwnj;های صوفیه این است که فرقه&zwnj;های صوفیه موجود در جامعه&zwnj;ی معاصر ایران، با پاره&zwnj;ای از مبانی فکری جمهوری اسلامی، یعنی عقلانیت اسلامی که از اسلام ناب به&zwnj;دست می&zwnj;آید در تعارض هستند<span dir="ltr">. </span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">فرقه&zwnj;های صوفیه&zwnj;ی معاصر به&zwnj;قدری متنوع&zwnj;اند که ارائه&zwnj;ی تعریف یکسانی از آن&zwnj;ها غیرممکن است، اما دارای وجوه عامی نظیر گرایش به فقه&zwnj;ستیزی و مرجع&zwnj;ستیزی (با وجود تفاوت مراتب در این ویژگی) می&zwnj;باشند. حتی فرقه&zwnj;هایی مثل ذهبیه و نعمت اللهیه گنابادیه که تقلید از مراجع تقلید را اظهار می&zwnj;نمایند نیز، در موارد ِتعارض میان فتوای قُطب (عالی&zwnj;ترین شخصیت و مقام فرقه) با مرجعیت، دیدگاه قطب را بر فقیه و مرجع تقلید مقدم می&zwnj;دارند.فرقه&zwnj;های فعال جامعه&zwnj;ی معاصر ایران عبارت&zwnj;اند از<span dir="ltr">:</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr">1- </span>نعمت اللهی مونسیه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr">2- </span>نعمت اللهی صفی علی شاهی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr">3- </span>نعمت اللهی گنابادیه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr">4- </span>اویسیه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr">5- </span>مکتب (نورعلی الهی<span dir="ltr">(</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr">6- </span>شمسیه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr">7-</span>کمیلیه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr">8- </span>اهل حق</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr">9- </span>خاکساریه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr">&nbsp;10- </span>ذهبیه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">البته فرقه&zwnj;های گنابادیه، ذهبیه، اهل حق و مکتب نسبت به سایر انشعاب&zwnj;های صوفیه فعالیت گسترده&zwnj;تری دارند. این فرقه&zwnj;ها را می&zwnj;توان بارویکردهای اجتماعی (مانند خدمات و خیانت&zwnj;های فرقه&zwnj;های صوفیه به مردم)، سیاسی و امنیتی (مانند ارتباط با رژیم&zwnj;های طاغوتی و دولت&zwnj;های بیگانه)، فقهی (مانند فتاوای فقها و محدثان)، تاریخی (مانند منشأ پیدایش، تحولات، تطورات و عوامل انشعاب&zwnj;های آن&zwnj;ها)، اخلاقی (مانند آسیب&zwnj;ها و ناهنجاری&zwnj;های اخلاقی)، اعتقادی (بررسی و مطابقت یا عدم مطابقت عقاید آن&zwnj;ها با اعتقادهای شیعه) و ادبی (مانند بررسی آثار فارسی و ادبی فرقه&zwnj;های صوفیه) بررسی کرد<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">ما افزون بر نقدهایی که بر متصوفه&zwnj;ی معاصر داریم، نسبت به صوفیانی هم&zwnj;چون &laquo;حسن بصری، جنید بغدادی و معروف کرخی&raquo; می&zwnj;توانیم تحلیل&zwnj;هایی ارایه نماییم. حسن بصری، کسی است که امام&zwnj; علی(علیه&zwnj;السلام) تا امام باقر(علیه&zwnj;السلام) را درک کرده و نه تنها به آن&zwnj;ها ایمان نیاورده بلکه در برابر آن&zwnj;ها ایستاده و بر امیرالمؤمنین(علیه&zwnj;السلام) جهت درگیری با اهل جمل، طعن می&zwnj;زند و در نهایت قاضی &laquo;حجاج بن یوسف ثقفی&raquo; می&zwnj;شود<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">جنید بغدادی، اولین کسی بود که رقص و سماع را وارد تصوف کرد و دیگران از او پیروی نمودند و منشأ صدور فتاوای مراجع تقلید و فقهای &zwnj;شیعه در گذشته و حال به جهت انحراف&zwnj;های متنوع فرقه&zwnj;های صوفیه گردید. اما سؤال این جاست که چرا برخی از آن&zwnj;ها به بهانه&zwnj;ی طریقت، از شریعت و احکام شرعی فاصله می&zwnj;گیرند؟ یا به راحتی فتوای مراجع مبنی برحرمتِ ساختن خانقاه و حرمتِ رفتن در مجالس صوفیه را مردود می&zwnj;شمارند؟ مجالس لهو و لعب، رقص و سماعِ حرام را مرتکب می&zwnj;شوند و دسته&zwnj;ای نیز به مواد مخدر و مصرف مسکرات رو می&zwnj;آورند و رفتارهای نامشروع مرتکب می&zwnj;شوند<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">پاره&zwnj;ای از فرقه&zwnj;های معاصر تا آن&zwnj;جا پیش رفتند که در دوران دفاع مقدس و حمله&zwnj;ی عراق برضد ایران، جوانان را از دفاع و حراست از مرزهای کشور باز می&zwnj;داشتند و در پنهانی با فراماسونرهای جاسوس و خیانت کار غرب گرا، ارتباط برقرار می&zwnj;کردند. نگارنده شاهد انحراف بسیاری از مردم، جوانان و حتی عده&zwnj;ای از طلبه&zwnj;های بی&zwnj;سواد بوده&zwnj;ام که با وعده&zwnj;های مادی و یا معنوی به چه بدبختی مبتلا شدند و زندگی آن&zwnj;ها ویران گشت و به جدایی خانوادگی انجامید. سخن ما در این است که تمامی فرقه&zwnj;های صوفیه&zwnj;ای که در جامعه&zwnj;ی معاصر ایران وجود دارد، گرفتار مشکلات اعتقادی و یا رفتاری هستند و به همین جهت، عرفان اصیل اسلامی از التقاط و انحراف فرقه&zwnj;های صوفیه به شدت رنج می&zwnj;برد<span dir="ltr">.&nbsp;</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">کتاب حاضر به قلم پژوهشگر توانمند جناب آقای سید حبیب&zwnj;الله تدینی با مروری بر خاستگاه فرق صوفیه در اسلام، تمرکز خود را بر شناخت یکی از معروف&zwnj;ترین فرق صوفیه حاضر در ایران یعنی، فرقه نعمت&zwnj;اللهی گنابادی قرار داده است. امید است این اثر در راستای غبارزدایی از حقیقت و هدایتگری مؤمنان مؤثر واقع گردد<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734451/"><img alt="خرقه های وارونه" align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Book_Mockup_02(4).jpg" /></a></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734451/"><img alt="خرید کتاب" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/01.png" width="250" height="79" /></a></div></div></span></span></div>