10598 همزمان با آغاز به کار سی‌و‌‌یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور انتشارات دیدمان در نمایشگاه کتاب انتشارات دیدمان «ناشر کتب اندیشکده برهان»، در سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب، با بیش از 50 عنوان کتاب در زمینه گفتمان انقلاب اسلامی حضور خواهد یافت.<BR> تمامی کتاب ها با 20 درصد عرضه خواهند شد. <div dir="rtl"><strong><span style="font-size: 12px">انتشارات دیدمان</span></strong><span style="font-size: 12px"> &laquo;ناشر کتب اندیشکده برهان&raquo;، در سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب، با بیش از 50 عنوان کتاب در زمینه گفتمان انقلاب اسلامی حضور خواهد یافت.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">تمامی کتاب ها با 20 درصد عرضه خواهند شد.</span></div><div dir="rtl"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: 12px">زمان :</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;چهارشنبه 12 اردیبهشت الی شنبه 22 اردیبهشت، از ساعت 9 الی 21</span></strong></div><div dir="rtl"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: 12px">مکان :</span></strong></span><strong><span style="font-size: 12px"> مصلای تهران، بخش ناشران عمومی (شبستان اصلی)، راهرو 15، غرفه 5</span></strong></div><div dir="rtl" style="text-align: center">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: 14px"><strong>منتظر حضور گرم شما هستیم</strong></span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 14px"><strong>&nbsp;لیست کتب </strong></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">چرخ&zwnj;های تولید ملی چگونه به حرکت در می&zwnj;آید؟</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">استقلال پولی یا توهم</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">معمای فراوانی؛ رونق های نفتی و دولتهای نفتی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">اقتصاد مقاومتی، دلایل، موانع و راهکارها</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">توده، پیدایی تا پنهان</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">رد پای استعمار</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">نزاع با ایدئولوژی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">روحانیت مطهر</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">خرقه های وارونه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">احیاگر یا رفرمیست</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">ستیز با وحی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">اسلام و مدرنیته؛ تعارض یا تلازم؟</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">چالشهای یک تحول</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">آزادی در اسلام</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">گذار به دانش اسلامی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">مواجهه دانشگاه با تحول در علوم انسانی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">علم دینی؛ امکان یا امتناع؟</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">حوزه و تحول در علوم انسانی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">شاکله الگوی امام و امت</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">شکستهای استراتژیک</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">اندیشکده های غربی و ایران هسته&zwnj;ای</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">ایران در سودای استیلای بر جهان</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">اندیشمندان و اندیشکده&zwnj;های غربی و مسئله تحریم ایران</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">نگاه راهبردی غرب نسبت به آینده اسلام و مسلمانان</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب اسلامی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&rlm;<span dir="ltr">‫</span>رسانه و راهبرد جدید آن از دریچه اندیشکده&zwnj;های غربی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">جزر و مد امواج</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">ایدئولوژی های سیاسی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">تکاپوی آرمانی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">قیام الله</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">دولت انقلاب باید دولتی کریمه باشد</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">گفتمان شناسی جریان انحراف</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در کمین انقلاب</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">دیپلماسی فطرت</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">از غزه تا قدس</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">حقوق بشر: پارادوکس تئوریک و تناقضات عملی </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">سیاق حکمرانی فقیه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">جوهر امت واحده</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">گفتمان عزت و پیشرفت</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">عدم اعتماد</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در مصاف سلطه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">پایانی برای یک ابرقدرت</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">پشت چهره&zwnj;ی بزک&zwnj;کرده</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">انقلاب دوم</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">جنایت شجره ملعونه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">از مکتب نیاوران تا کابینه توسعه گرا</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">پیشروی پیشرفت</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">سبکی برای سبک</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">دولت و سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">چراغ مطالعه</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">طوبی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">منشور اخلاق رسانه ای</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">حقیقت سینما</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">تاریخچه ادبیات معاصر ایران </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">آشتی با یار مهربان</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">از جنگ نرم هوشمند تا نبرد محاسبات</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">بر تارک ثریای علم</span></div><p>&nbsp;</p><p><a href="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/001-RGB.jpg"><img alt="" width="620" height="438" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/001-RGB.jpg" /></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/002-RGB.jpg"><img alt="" width="620" height="438" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/002-RGB.jpg" /></a></p>