10641 دانشجو و رسالت‌های آن در نگاه رهبر انقلاب؛ دانشجو؛ استقلال‌طلب، عدالت‌خواه، آرمان‌گرا با توجه به تأکید مکرر امروز رهبر انقلاب بر «پیشرفت درون‌زا» و کارکرد جنبش دانشجویی که گفتمان‌سازی است، می‌توان گفتمان‌سازی در تبدیل پیشرفت درون‌زا به یک مطالبه‌ی عمومی و فراگیر را کارویژه‌ی امروز جریان دانشجویی دانست. <div class="alJ f12 lnH20 clr" style="margin: 5px; direction: rtl"><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><b><span style="line-height: 150%">گروه سیاسی اندیشکده&nbsp;برهان/ میکائیل دیانی؛</span></b><span style="line-height: 150%"> در بررسی همه&zwnj;ی نهضت&zwnj;های اجتماعی و تغییرات بنیادین جوامع، می&zwnj;توان بر این اصل صحه گذاشت که همواره یکی از اقشار تأثیرگذار در این جریان&zwnj;ها، جوانان بوده&zwnj;اند و در میان جوانان نیز دانشجویان از تحرک بیشتری برخوردارند؛ چنان&zwnj;که ساموئل هانتیگتون در تفهیم چگونگی تغییرات اجتماعی می&zwnj;گوید: &laquo;سرچشمه&zwnj;ی اصلی مخالفت با حکومت را باید در این طبقه بازجست. نخستین عناصری که از این طبقه در صحنه&zwnj;ی اجتماعی ظاهر می&zwnj;شوند، روشن&zwnj;فکرانی&zwnj;اند که فعال&zwnj;تر و انقلابی&zwnj;تر از کارکنان دولت، افسران ارتش، معلمان، وکیلان، مهندسان، تکنیسین&zwnj;ها و کارفرمایان و مدیرانی&zwnj;اند که به&zwnj;تدریج ظاهر می&zwnj;شوند. به همین دلیل، شهر کانون مخالفت در درون کشور است و طبقه&zwnj;ی متوسط، کانون مخالفت در درون شهر است و دانشجویان منسجم&zwnj;ترین، کارآمدترین و پرتحرک&zwnj;ترین انقلابیان در میان روشن&zwnj;فکران&zwnj;اند. آن&zwnj;ها هسته&zwnj;ی اصلی و مرکزی مبارزات انقلابی در جوامع در حال توسعه را تشکیل می&zwnj;دهند. به قول میلز، روشن&zwnj;فکران جوان و دانشجویان، مهم&zwnj;ترین نیرو برای ایجاد تغییرات بنیادی&zwnj;اند.&raquo;(1)</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">اما شناخت این قشر تأثیرگذار در تحولات ساختاری جمهوری اسلامی و نظرات رهبر معظم انقلاب در خصوص تعریف و کارکردها و رسالت&zwnj;های آن، حائز اهمیت است که در بیان ذیل به&zwnj;صورت مختصر بدان خواهیم پرداخت. به گفته&zwnj;ی دکتر پرویز امینی، جامعه&zwnj;شناس مطرح کشور، جنبش دانشجویی نقش واسط و میانجی را دارد: &laquo;جنبش دانشجویی یک نیروی میانجی و واسط است که عمدتاً ایده&zwnj;ی خودش را برای کنش اجتماعی و سیاسی از فعالان، گروه&zwnj;ها و شخصیت&zwnj;های سیاسی یا بخش&zwnj;های روشن&zwnj;فکری به معنای عام، متفکرین و اندیشمندان، به دست می&zwnj;آورد.&raquo;(2)</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">در باب اهمیت دانشگاه و دانشجو در نظر رهبر معظم انقلاب همین&zwnj;قدر کفایت می&zwnj;کند که ایشان سالیانه حداقل چند دیدار اختصاصی خودشان را با دانشجویان می&zwnj;گذارند و همواره یکی از محمل&zwnj;هایی که مهم&zwnj;ترین سخنان راهبردی ایشان بیان می&zwnj;شود در دیدارهای دانشجویی است.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt" align="center"><span style="font-size: 12px"><b><span style="line-height: 150%; color: #e36c0a">رهبر معظم انقلاب برای دانشجو سه ویژگی کلان را برمی&zwnj;شمارند و همه&zwnj;ی توقعات خود از دانشجویان را در قالب همین سه ویژگی می&zwnj;دانند که عبارت&zwnj;اند از: استقلال&zwnj;طلبی، عدالت&zwnj;خواهی و آرمان&zwnj;گرایی.</span></b></span></div></div></div></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">رهبر معظم انقلاب برای دانشجو سه ویژگی کلان را برمی&zwnj;شمارند و همه&zwnj;ی توقعات خود از دانشجویان را در قالب همین سه ویژگی می&zwnj;دانند که عبارت&zwnj;اند از: استقلال&zwnj;طلبی، عدالت&zwnj;خواهی و آرمان&zwnj;گرایی. ایشان بیداری دانشجویی را زمینه حیات جامعه می&zwnj;دانند و برای این بیداری دانشجویی ویژگی&zwnj;هایی را بر&zwnj;می&zwnj;شمارند که عبارت است از:</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">1. آرمان&zwnj;گرایی در مقابل مصلحت&zwnj;گرایی؛ عشق به آرمان&zwnj;ها و مجذوب آرمان&zwnj;ها شدن.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">2. صدق و صفا و خلوص و دوری از کلک، تقلب، حیله و شیوه&zwnj;های غیرانسانی.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">3. آزادی و رهایی از وابستگی&zwnj;های گوناگونِ حزبی و سیاسی و نژادی و امثال این&zwnj;ها.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">4. حرکت، مبتنی بر اشخاص نبودن، سیال بودن. </span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">5. در مقابل مظاهری که از نظر فطرت انسانی زشت است (مثل ظلم، زورگویی، تبعیض، بی&zwnj;عدالتی، تقلب، دورویی و نفاق) حساسیت منفی دارد و آن را دفع می&zwnj;کند.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">6. ضمن اینکه احساسات هست، منطق و تفکر و بینش و تحصیل و میل به فهمیدن و تدقیق هم در آن وجود دارد.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.25in 8pt 0in"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">رهبر معظم انقلاب در اینجا البته علاوه بر این ویژگی&zwnj;ها، آفاتی را نیز برای جریان دانشجویی در نظر می&zwnj;گیرند که گرفتار شدن به این آفات را برابر با رو به افول رفتن حرکت&zwnj;های دانشجویی می&zwnj;دانند:</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">1. یکی از آفات حرکت دانشجویی این است که (همان&zwnj;طور که گفتم) عناصر و مجموعه&zwnj;های ناباب به آن طمع بورزند و بخواهند از آن سوءاستفاده کنند.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">2. یکی دیگر از آفات جنبش دانشجویی (همان&zwnj;طور که گفتم) دور شدن از آرمان&zwnj;هاست.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">3. یکی دیگر از آفات مهم جنبش دانشجویی، سطحی شدن است. عزیزان من! از سطحی&zwnj;اندیشی به&zwnj;شدت پرهیز کنید. خصوصیت دانشجو، تعمق و تدقیق است.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 0pt 0in"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">4. یکی دیگر از آفات، به دام احزاب و گروه&zwnj;ها افتادن است که این را قبلاً هم گفتم. مواظب باشید، اختاپوس خطرناک احزاب و گروه&zwnj;های مختلف به سراغتان نیاید و شما را به دام نیندازد.(3)</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0.5in 8pt 0in"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">ایشان در همان گفتار، برداشت خود را از جریان دانشجویی در چند کلام خلاصه می&zwnj;کنند و می&zwnj;فرمایند: &laquo;برداشت من از جنبش دانشجویی و نگاه من به جنبش دانشجویی این است: ضد استکباری، ضد فساد، ضد اشرافی&zwnj;گری، ضد حاکمیت تجمل&zwnj;گرایانه و زورگویانه، ضد گرایش&zwnj;های انحرافی.&raquo;(4)</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">پُرواضح است دانشجو بماهو دانشجو، اول وظیفه&zwnj;اش درس خواندن است و رهبر انقلاب نیز تحصیل، تهذیب و ورزش را سه ویژگی دانشجوی موفق می&zwnj;داند. حال با توجه به این مختصات، رهبر انقلاب جریان دانشجویی را یک جریان گفتمان&zwnj;ساز می&zwnj;دانند و می&zwnj;فرمایند: &laquo;در همه&zwnj;ی این سال&zwnj;های انقلاب، حضور دانشجویان در این صحنه&zwnj;ها، حضور فعال و مؤثری بوده است. دانشجوها گفتمان&zwnj;ساز بوده&zwnj;اند، فضای فکری ساخته&zwnj;اند، گفتمان&zwnj;های سیاسی و انقلابی را در جامعه حاکم کرده&zwnj;اند که در موارد زیادی این وجود داشته است.&raquo;(5)</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">این نقش جنبش دانشجویی تا آن حد ظهور و بروز پیدا کرد که رهبر انقلاب در جمع اعضای اتحادیه&zwnj;ی انجمن&zwnj;های اسلامی دانشجویان مستقل، آن&zwnj;ها را حلقه&zwnj;های پیش&zwnj;برنده&zwnj;ی نظام می&zwnj;خوانند و می&zwnj;فرمایند: &laquo;برخی از استراتژیست&zwnj;های خارجی در اوایل انقلاب این تحلیل را دادند که انقلاب ایران از روش&zwnj;های ویژه&zwnj;ای برای تثبیت، رشد و پیشرفت خود بهره&zwnj;برداری کرده که بی&zwnj;سابقه است که از جمله&zwnj;ی این&zwnj;ها، ایجاد انجمن&zwnj;های اسلامی است و این&zwnj;ها هسته&zwnj;های انقلابی مؤمنی هستند که انقلاب متکی به این&zwnj;هاست. هرچند آن&zwnj;ها دیر فهمیده بودند، اما درست فهمیده بودند. انجمن&zwnj;های اسلامی در هرجا عبارت بودند از آن مجموعه&zwnj;های پرانگیزه با ایمان&zwnj;های روشن، با احساسات پرجوش که مثل یک موتوری همه&zwnj;ی آن مجموعه را با خودشان حرکت می&zwnj;دادند و پیش می&zwnj;بردند و انجمن&zwnj;های اسلامی دانشجویان در طول زمان کارهای باارزشی را در دانشگاه&zwnj;ها انجام دادند.&raquo;(6)</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">رهبر معظم انقلاب تشکل&zwnj;های دانشجویی را مورد هشدار قرار می&zwnj;دهند که مبادا نسبت به اهداف اصلی خود دچار انحراف شوند. ایشان هدف&zwnj;های اصلی تشکل&zwnj;های دانشجویی را چنین برمی&zwnj;شمارند: &laquo;هدف&zwnj;های اصلی تشکل&zwnj;های دانشجویی همان چیزهایی است که بر روی طاق بلند جنبش دانشجویی نوشته شده: ضدیت با استکبار، کمک به پیشرفت کشور، کمک به اتحاد ملی، کمک به پیشرفت علم، حضور و شرکت در مبارزه و پیکار همگانی ملت ایران برای غالب آمدن بر توطئه&zwnj;ها و بر دشمنی&zwnj;ها. این&zwnj;ها هدف اصلی است. این را باید فراموش نکنند. البته تشکل&zwnj;ها از بدنه&zwnj;ی دانشجویی هم خودشان را نباید جدا کنند؛ یعنی این&zwnj;جور نباشد که تشکل، موجب تقسیم دانشجوها بشود. به دانشجوها نزدیک باشند.&raquo;(7)</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">ایشان در خصوص فعالیت&zwnj;های سیاسی در دانشگاه به یک چارچوب منطقی و عقلانی قائل&zwnj;اند که یک طرف آن آگاهی و بصیرت سیاسی است و طرف دیگر آن، جلوگیری از جولانگاه شدن احزاب و تبدیل شدن دانشگاه به باشگاه سیاسی. رهبر معظم انقلاب در خصوص بصیرت سیاسی دانشجویان می&zwnj;فرمایند: &laquo;دانشجوها باید سیاسی بشوند؛ یعنی فهم سیاسی پیدا کنند. فهم سیاسی غیر از سیاسی&zwnj;کاری و سیاسی&zwnj;بازی است، غیر از دستخوش جریان&zwnj;های سیاسی شدن است. اتفاقاً فهم سیاسی باعث می&zwnj;شود آدم دستخوش جریان&zwnj;های سیاسی نشود... من همیشه روی این حرفم تکیه می&zwnj;کنم که دانشگاه باید سیاسی باشد تا فریب نخورد و وسیله&zwnj;ای برای کسانی نشود که می&zwnj;خواهند سر به تن نظام نباشد.&raquo;(8)</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">ایشان در این&zwnj;باره بر نخبه&zwnj;پروری سیاسی تأکید می&zwnj;کنند: &laquo;یعنی در محیط تشکل&zwnj;های دانشجویی، نخبه&zwnj;های سیاسی پرورش پیدا کنند. فضا را آماده کنید. این دیگر دست دولت و دست محیط خارج از دانشگاه نیست، دست خود شماست. از فکر و از ذهن استفاده کنید. ببینید چگونه می&zwnj;توانید محیط بحث و استدلال و ارزیابی فکری و تقویت روحیه و تقویت امید و محکم کردن پایه&zwnj;های فکر سیاسی را در این طبقه&zwnj;ی جدیدی که بعد از شما می&zwnj;آیند، برنامه&zwnj;ریزی کنید. خاطر جمع باشیم مجموعه&zwnj;ی دانشجویی در دوره&zwnj;ی بعد و دوره&zwnj;های بعد، همچنان در جهت همین هدف&zwnj;های بلند و آرمان&zwnj;های خوب پیش خواهد رفت...&raquo;(9)</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">طرف دیگر این پازل را رهبر معظم انقلاب این&zwnj;گونه تشریح می&zwnj;کنند: &laquo;نگذارید دانشگاه جولانگاه حرکت&zwnj;های سیاسی بشود. اینکه ما جوان را به&zwnj;عنوان یک موتور محرک تحولات سیاسی بپذیریم، حرف من است. من یک &zwnj;وقتی این مطلب را گفتم، بعضی از همین آقایانی که حالا دم از دانشگاه می&zwnj;زنند، من را ملامت کردند که شما این جوان&zwnj;ها را به هوس انداختید، به هیجان انداختید. نه، من اعتقاد دارم به این قضیه. نسل جوان در هر جامعه، موتور حرکت تحولات اجتماعی و تحولات سیاسی است؛ به&zwnj;خصوص جوان دانشجو. طبیعتش این است. این حرف دیگری است. این غیر از این است که ما دانشگاه را محل جَوَلان گرایش&zwnj;های سیاسی&zwnj;ای که بعضی&zwnj;شان مخالف با اصل نظام&zwnj;اند یا مخالف با جهت&zwnj;گیری&zwnj;های نظام&zwnj;اند بکنیم. این را باید حتماً مراقبت کنید و جلوی آن را بگیرید.&raquo;(10) و در این میان، کرسی&zwnj;های آزاداندیشی بهترین محمل برای فعالیت&zwnj;های سیاسی است.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;<div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><strong><div dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt" align="center"><span style="font-size: 12px"><b><span style="line-height: 150%; color: #e36c0a">دانشجوها باید سیاسی بشوند؛ یعنی فهم سیاسی پیدا کنند. فهم سیاسی غیر از سیاسی&zwnj;کاری و سیاسی&zwnj;بازی است، غیر از دستخوش جریان&zwnj;های سیاسی شدن است. اتفاقاً فهم سیاسی باعث می&zwnj;شود آدم دستخوش جریان&zwnj;های سیاسی نشود... من همیشه روی این حرفم تکیه می&zwnj;کنم که دانشگاه باید سیاسی باشد تا فریب نخورد و وسیله&zwnj;ای برای کسانی نشود که می&zwnj;خواهند سر به تن نظام نباشد.</span></b></span></div></strong></div></div></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">رهبر انقلاب البته وظایفی را در جبهه&zwnj;ی فرهنگی برای جریان دانشجویی برمی&zwnj;شمارند. مبارزه با جمود و تحجر در جریان فرهنگی کشور،(11) اعتلای هویت ملی و فرهنگی ایرانی-اسلامی توسط جوانان دانشجو و اصرار بر خود باوری و &laquo;ما می&zwnj;توانیم&raquo;، مبارزه و بدبینی با هر حرکتی که با روحیه&zwnj;ی استغنای فرهنگی و استقلال فرهنگی معارضه دارد(12) و خودسازی و ترمیم خاکریزهای فرهنگی و فکری(13) از جمله وظایف فرهنگی جریان دانشجویی مورد تأکید رهبر انقلاب است.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">اما شاید یکی از مهم&zwnj;ترین فرازهایی که در دهه&zwnj;ی گذشته جنبش دانشجویی با آن مواجه بوده است و پس از آن، جریان دانشجویی بایستی بیش از پیش به ساخت درونی خود فکر کند، پیام رهبر معظم انقلاب به تشکل&zwnj;های دانشجویی انقلابی در بهمن&zwnj;ماه سال گذشته و هم&zwnj;زمان با سالروز پیروزی انقلاب است. ایشان در این پیام پنج&zwnj;ماده&zwnj;ای می&zwnj;فرمایند: </span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">&laquo;1. در کنار تحصیل علم و دانش، از فرصت جوانی برای تهذیب نفس و انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل&zwnj;بیت (ع) بهره ببرید.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">2. شما افسران جوان جنگ نرم هستید و عرصه&zwnj;ی جنگ نرم، بصیرتی عمارگونه و استقامتی مالک&zwnj;اشتروار می&zwnj;طلبد. با تمام وجود، خود را برای این عرصه آماده کنید.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">3. نظام سلطه را با تمام ابعاد و لایه&zwnj;هایش بشناسید و اهداف و راهبردهای واقعی آن را تحلیل کنید و برای رویارویی با آن، تمام ظرفیت&zwnj;های خودتان را به&zwnj; کار گیرید و در این مسیر، به وعده&zwnj;های خداوند اطمینان داشته باشید.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">4. تشکیلات می&zwnj;تواند معبد باشد، ولی مبادا تبدیل به معبود گردد. اصول و ارز&zwnj;ش&zwnj;های عقیدتی و معنوی خودتان را در قالب تشکیلات حفظ و بر صمیمیت و همدلی بین اعضا تأکید کنید.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">5. افق&zwnj;های روشنی در مقابل شما جوانان قرار دارد. این کشور و انقلاب با دست پُرتوان شما آینده&zwnj;ای امیدبخش در پیش &zwnj;رو خواهد داشت. بر تلاش&zwnj;های خود بیفزایید و برای رسیدن به قله&zwnj;های پیشرفت و تعالی از همدیگر سبقت بگیرید.&raquo;(14) رهبر معظم انقلاب مهم&zwnj;ترین مسئله در وظایف مجموعه&zwnj;های دانشجویی را شناسایی جهت کلی و حفاظت و حراست از آن می&zwnj;دانند.(15)</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">مبتنی بر آنچه تاکنون از ویژگی&zwnj;ها، وظایف و رسالت جنبش دانشجویی گفته شد، شاید مهم&zwnj;ترین رسالت جریان دانشجویی همان گفتمان&zwnj;سازی باشد که از بیانات رهبر انقلاب نیز مستفاد می&zwnj;گردد؛ گفتمان&zwnj;سازی که تجربه&zwnj;ی پیشینی آن را جریان دانشجویی در چند دوره با به ظهور و بروز رساندن گفتمان استقلال، گفتمان آزادی و گفتمان عدالت نشان داده است و با توجه به تأکید مکرر امروز رهبر انقلاب بر &laquo;پیشرفت درون&zwnj;زا&raquo; و کارکرد جنبش دانشجویی، می&zwnj;توان گفتمان&zwnj;سازی در تبدیل پیشرفت درون&zwnj;زا به یک مطالبه&zwnj;ی عمومی و فراگیر را کارویژه&zwnj;ی امروز جریان دانشجویی دانست که شاهد مثال آن در سیاست&zwnj;های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی به&zwnj;عنوان بخشی از چرخه&zwnj;ی پیشرفت درون&zwnj;زا وجود دارد. در &laquo;تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان&zwnj;سازی آن، به&zwnj;ویژه در محیط&zwnj;های علمی، آموزشی و رسانه&zwnj;ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی&raquo;(16) بی&zwnj;شک یکی از مؤثرترین نهادها و اقشار، دانشگاه و دانشجو خواهند بود.*</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">منابع:</span></span></strong></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">1. ب.ت. باتامور، منتقدان جامعه، ترجمه&zwnj;ی محمد جواهرکلام، تهران، سفیر، 1369، ص 69.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">2. تشکل&zwnj;های دانشجویی دچار خودمرجعی شدند، مصاحبه با دکتر پرویز امینی.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">3. بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت، 24 آذر 1387.&zwnj;</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">4. همان.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">5. همان.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">6. دیدار با اعضای اتحادیه&zwnj;ی انجمن&zwnj;های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه&zwnj;های سراسر کشور.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">7. بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت، 24 آذر 1387.&zwnj;</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">8. بیانات در دیدار جمعی از دانش&zwnj;آموزان و دانشجویان در آستانه&zwnj;ی سالروز سیزده آبان، 8 آبان 1387.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">9. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان علمی و تشکل&zwnj;های دانشجویی اسلامی، 17 مهر 1386.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">10. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 19 آذر 1392.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">11. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه&zwnj;ی پرسش و پاسخ دانشگاه تهران، 22 اردیبهشت 1377.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">12. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخبگان جوان، 25 شهریور 1385.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">13. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 9 اسفند 1379.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">14. پیام شفاهی رهبر انقلاب خطاب به تشکل&zwnj;های دانشجویی انقلابی، 24 بهمن 1392.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">15. بیانات در دیدار با تشکل&zwnj;های دانشجویی، 15 آذر 1375.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">16. سیاست&zwnj;های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب.</span></span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="line-height: 150%; margin: 0in 0in 8pt"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="line-height: 150%">*میکائیل دیانی، دبیر اتحادیه&zwnj;ی انجمن&zwnj;های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه&zwnj;های سراسر کشور/انتهای متن|</span></span></strong></div></div>