10705 درآمدی بر ربع قرن سیاست‌گذاری عمومی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمهوری اسلامی کتاب « سیاق حکمرانی فقیه » منتشر شد کتاب « سیاق حکمرانی فقیه » با موضوع « درآمدی بر ربع قرن سیاست‌گذاری عمومی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمهوری اسلامی» به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. <div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">این کتاب که از مجموعه کتاب&zwnj;های اندیشنامه و حاصل تلاش پژوهشگران اندیشکده برهان است، در 33 صفحه و در 8 بخش، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo; نقش رهبری درقانون اساسی&raquo;، &laquo; سیاستها در چارچوب امامت-امت و دولت-ملت&raquo;، &laquo; مؤلفه های سیاست های غیر رسمی &raquo;، &laquo; درباره سیاستگذاری: تدوین و ارزیابی&raquo;، &laquo; تعریف خط مشی&raquo;، &laquo; فرایند خط مشی گذاری&raquo;، &laquo; تحلیل اقدامات رهبری در تدوین خط مشی&raquo; و &laquo;جمع&zwnj;بندی&raquo;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">عناوین بخش های 8گانه این کتاب هستند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخشی از مقدمه این کتاب می&zwnj;خوانیم:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo; پژوهش ذیل تلاش نموده مواردی از راهبردهای کلان رهبریِ حضرت آیت الله خامنه&zwnj;ای در شکل دهی زمینه مساعد برای تحقق سیاست های کلی نظام را به مثابه درآمدی بر سیاست گذاری کلان در جمهوری اسلامی تجزیه و تحلیل کند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><i>&laquo;اگر ایشان (امام خمینی (ره)) زنده بودند، صدها بار به آقای خامنه ای احسنت می گفت. دلیل این تحسین این است که آقای خامنه ای به خوبی توانسته نظامی که آقای خمینی ایجاد کرد را حفظ کند</i><i><span dir="ltr">.</span></i><i>&raquo;</i></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">هنگامی که در آخرین هفته های سال 1388 خبرنگار &laquo;آبزرور&raquo; این جملات را از &laquo;ابوالحسن بنی صدر&raquo; می شنید، شاید تعجب چندانی نکرد. مدیریتِ رهبری در فتنه 88 آنقدر تحسین برانگیز بود که مخالفان هم نتوانستند از اعتراف به آن سر باز زنند هر چند این مخالف کسی باشد در حد بنی صدر<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">اما در ایران کسی فراموش نمیکند که طرفداران رئیس جمهور فراری و مخلوع به حمایت از او چگونه یاران امام و مردم کوچه و بازار را به خاک و خون کشیدند؛ هر چند، سه دهه از آن زمان می گذرد. احتمالاً خود بنی صدر هم آن سخنرانی مؤثر آیت الله خامنه ای را فراموش نکرده باشد؛ در جلسه ای که به رأی عدم کفایت سیاسی اش در مجلس منتهی شد. پس با وجود این زمینه ها، &laquo;راز&raquo; این تحسین و اعتراف چیست؟</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">یکی از مسائلی که به فهم این راز کمک می کند، تحلیل و موشکافی راهبردهای کلان رهبری در طول مدت ربع قرن اخیر است<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><p><span style="font-size: 12px"><span dir="rtl">اما مسئله این جاست که آنانی که در درون ساختار امت و امامت قرار دارند به فهم این راز نیازمندتر هستند تا کسانی همچون بنی صدر که خارج از آنند..&raquo;</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786009708352/"><img alt="سیاق حکمرانی فقیه " align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Book_Mockup_02(1).jpg" /></a></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786009708352/"><img alt="خرید کتاب" width="250" height="79" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/01.png" /></a></div></div>