10747 کتاب « اقتصاد مقاومتی؛ دلایل، موانع و راهکارها » منتشر شد کتاب « اقتصاد مقاومتی؛ دلایل، موانع و راهکارها » به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. <div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">این کتاب که از مجموعه کتاب&zwnj;های اندیشنامه و حاصل تلاش پژوهشگران اندیشکده برهان است، در 25 صفحه و در 5 بخش، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo; نکاتی پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی &raquo;،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo; پیش<span dir="ltr">&zwnj;</span>شرطها و راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی &raquo;،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo; سه مشکل بزرگ بر سر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور &raquo;،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo; چرا توصیه&zwnj;های اقتصادی رهبر انقلاب جدی گرفته نمی&zwnj;شود؟&raquo;،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo; نتیجه گیری &raquo;،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">عناوین بخش&zwnj;های 5 گانه این کتاب هستند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخشی از &nbsp;مقدمه این کتاب می&zwnj;خوانیم:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo; همانند سنت هرساله رهبر انقلاب، ایشان در اولین دقایق تحویل سال 1395 عنوان &laquo;اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل &raquo; را بعنوان شعار سال برگزیدند. انتخاب شعار از جانب ایشان و اعلام آن در اولین دقایق تحویل سال توسط رسانه&zwnj;ها، می تواند مبنایی برای کلیه&zwnj;ی جهت گیری های کشور و بعنوان هدفی میان مدت در برنامه&zwnj;ریزیهای کلان و بلندمدت کشور مطرح باشد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در این راستا، رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از سالها نامگذاری با موضوعات اقتصادی، سال گذشته بعلت قرار گرفتن کشور در مقطع مذاکرات هسته ای و نیاز به پشتیبانی مضاعف ملی از نظام جمهوری اسلامی و دولت، عنوان &laquo;دولت و ملت، همدلی و همزبانی&raquo; را انتخاب کردند. اما با فرارسیدن سال 1395 ، سلسله نام گذاری های با موضوعات اقتصادی از سوی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">رهبر انقلاب استمرار یافت و ایشان برای اولین بار سیاست راهبردی &laquo;اقتصاد مقاومتی&raquo; را در شعار سال وارد کردند. لذا ایشان عنوان &laquo;اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل&raquo; را برگزیدند..&raquo;</span></div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786009645602/"><img alt="اقتصاد مقاومتی؛ دلایل، موانع و راهکارها" align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Book_Mockup_02-02.jpg" /></a></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786009645602/"><img alt="خرید کتاب" width="250" height="79" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/01.png" /></a></div></div><p>&nbsp;</p>