10762 منشور اخلاق رسانه ای کتاب « منشور اخلاق رسانه ای» منتشر شد کتاب منشور اخلاق رسانه ای به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. <div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه جنگ نرم حاصل تلاش جمعی از پزوهشگران اندیشکده برهان است در 30 صفحه و در 4 فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;زیادتر نگویید از آنچه که هست&raquo;، &laquo;افکار عمومی موش آزمایشگاهی نیست&raquo;، ... &laquo;امر به معروف و نهی از منکر در رسانه ها جاری نیست&raquo; عناوین فصل های 4 گانه این کتاب هستند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: &laquo; هشدارها و تذکرات مقام معظم رهبری در هر حوزه ای چراغ راه مسؤولان و ملت شریف ایران است<span dir="ltr">.</span> ایشان در خصوص گسترش فضای تهمت و تخریب در فضای مطبوعات و رسانه ها، به کرات نصایح و نقطه نظرات خود را در دیدار با مسئولان، کارگزاران نظام، دانشجویان و <span dir="ltr">....</span> اعلام داشته اند؛ مقوله ای که گاهی مورد غفلت قرار می گیرد<span dir="ltr">.</span>&raquo;</span></div><p>&nbsp;</p><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734178/"><img alt="منشور اخلاق رسانه&zwnj;ای" align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/00.jpg" /></a></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734178/"><img alt="خرید کتاب" width="250" height="79" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/01.png" /></a></div></div><p>&nbsp;</p>