10799 بررسی موانع اسلامی‌سازی علوم انسانی در دانشگاه‌ها کتاب «چالش‌های یک تحول» به همت اندیشکده برهان منتشر شد. سخن گفتن از مانع آن‌گاه لازم می‌نماید که اراده و انگیزه‌ای در جهت نیل به هدف در میان باشد؛ لکن ما با فرض وجود اراده‌هایی اندک و هر چند ناقص که در میان برخی اساتید و به ویژه دانشجویان قابل مشاهده است، موانع 12 گانه‌ای را در مسیر تولید علوم اجتماعی اسلامی برمی‌شماریم و مورد تحلیل و بررسی مختصر قرار می‌دهیم. <div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">این کتاب که از مجموعه کتاب&zwnj;های اندیشنامه و حاصل تلاش پژوهشگران اندیشکده برهان است، در 49 صفحه از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخشی از مقدمه این کتاب می&zwnj;خوانیم:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;در اندیشنامه&zwnj;ی &laquo;مواجهه دانشگاه با تحول در علوم انسانی&raquo; منتشر شده توسط اندیشکده برهان، چهار جریان فکری عمده در نظام دانشگاهی ایران معرفی شد و مواضع آنان در ارتباط با علوم اجتماعی-اسلامی مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس آنچه درباره&zwnj;ی جریان&zwnj;ها و نحله&zwnj;های فکری درون دانشگاه&zwnj;ها و رایج در بین اندیشمندان و اساتید اجتماعی و انسانی بیان شد، انتظار گام گذاشتن این جریان&zwnj;ها به ویژه سه جریان اول در مسیر تولید علم دینی انتظاری به دور از واقعیت و واقع&zwnj;نگری است.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">از این رو سخن گفتن از مانع یا موانع شاید بی&zwnj;وجه و نامناسب جلوه کند. سخن گفتن از مانع آن&zwnj;گاه لازم می&zwnj;نماید که اراده و انگیزه&zwnj;ای در جهت نیل به آن هدف در میان باشد، اما هنگامی که این اراده وجود ندارد و هیچ نیازی به تغییر کیفی وضع موجود احساس نمی&zwnj;شود، چه مانعی را می&zwnj;توان مورد تحلیل قرار داد که خود این اندیشه بزرگ&zwnj;ترین مانع و سترگ&zwnj;ترین سد در راستای نیل به تولید علوم اجتماعی-اسلامی است؛ و به تعبیر حافظ &laquo;تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز&raquo;! </span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">علی&zwnj;رغم این و با فرض وجود اراده&zwnj;هایی اندک و هر چند ناقص که در میان برخی اساتید و به ویژه دانشجویان قابل مشاهده است، موانع ساختاری و نرم&zwnj;افزاری مترتب بر نظام دانشگاهی در مسیر تولید علوم اجتماعی اسلامی را مورد تحلیل و بررسی مجمل و مختصر قرار می&zwnj;دهیم.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">عمده موانعی که در این جا مورد بحث و بررسی قرار می&zwnj;گیرند، موانعی است که برآمده و ناشی از حاکمیت و سیطره&zwnj;ی جریان&zwnj;های سکولار (سه جریان اول) می&zwnj;باشند. اگر چه برخی از این اشکالات بر نظریه&zwnj;ی اندیشمندان و اساتید معطوف به مدرنیزاسیون تفکیکی (گرایش فکری چهارمی) نیز وارد است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">با این مقدمه به شرح و تبیین موانع نرم افزاری و بعضاً ساختاری موجود در دانشگاه&zwnj;های علوم انسانی و اجتماعی بر سر راه تولید علوم انسانی اسلامی می&zwnj;پردازیم.&raquo;</span></div><p>&nbsp;</p><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734000/"><img alt="چالش های یک تحول" align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Book_Mockup_02(12).jpg" /></a></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734000/"><img alt="خرید کتاب" width="250" height="79" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/01.png" /></a></div></div></div><p>&nbsp;</p>