10815 تاملی بر تاثیر قدرت هوشمند در روابط بین الملل کتاب «رسانه و راهبردهای جدید آن از دریچه اندیشکده‌های غربی» منتشر شد کتاب رسانه و راهبردهای جدید آن از دریچه اندیشکده‌های غربی با موضوع تاملی بر تاثیر قدرت هوشمند در روابط بین الملل به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. <div dir="rtl">این کتاب که از مجموعه کتاب های <span>اندیشنامه غرب شناسی حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در 42 صفحه و در 4 فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.</span></div><div dir="rtl">&laquo;<span>اهمیت رسانه ها در استراتژی&shy;های امنیتی-سیاسی آمریکا&raquo;، &laquo;تاکتیک&shy;های رسانه ای برای بهره&shy;برداری های نظامی-امنیتی &raquo;، ... &laquo;رسانه و جهان اسلام&raquo; عناوین فصل های 4 گانه این کتاب هستند.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: &laquo; <span>با تحول در تکنولوژی و پیچیده شدن غلبه در کشمکش&zwnj;ها، اندیشمندان غربی همپای سیاستمداران، در جست&zwnj;وجوی راه&zwnj;های جدیدی برای بسط سلطه&zwnj;ی کشورهای غربی، راهبردهای نوینی را مطرح کرده&zwnj;اند. گرچه این راهبردها مسبوق به سابقه بوده&zwnj;اند، اما تأکید و تمرکز بر آن&zwnj;ها تحولی عمده در شیوه&zwnj;های جدید غلبه ایجاد نمود. برجسته&zwnj;ترین دیدگاه در این حوزه بحث قدرت نرم بود که در سال&zwnj;های اخیر از مباحث داغ مراکز استراتژیک غربی و به تبع آن، سایر حوزه&zwnj;های تمدنی بوده است. در این میان، بحث متأخر قدرت هوشمند هنوز در حد اهمیت آن مورد کنکاش جوامع جهان سوم قرار نگرفته است. &raquo;</span></div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734437/"><img alt="رسانه و راهبردهای جدید آن از دریچه اندیشکده&zwnj;های غربی" align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Book_Mockup_02(13).jpg" /></a></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734437/"><img alt="خرید کتاب" width="250" height="79" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/01.png" /></a></div></div></div>