10839 نشانه‌شناسی منظومه‌ فکری رهبر انقلاب در رابطه با آمریکا کتاب «عدم اعتماد» منتشر شد کتاب «عدم اعتماد» با موضوع «نشانه‌شناسی منظومه‌ فکری رهبر انقلاب در رابطه با آمریکا» به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. <div dir="rtl"><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه و حاصل تلاش پژوهشگران اندیشکده برهان است، در 41 صفحه و در 7 بخش، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;کاوش مفهومی&raquo;، &laquo;مختصات بی اعتمادی رهبری انقلاب ایران نسبت به تعامل با دولت آمریکا&raquo; و &laquo;استکبارستیزی به&zwnj;مثابه نشانه مرکزی گفتمان سیاست خارجی رهبری انقلاب ایران&raquo;، &laquo;آمریکا در رأس نظام سلطه به&zwnj;مثابه غیریت&raquo;، &laquo;زنجیره نفی&zwnj;ها و تمایزات در گفتمان سیاست خارجی رهبری انقلاب ایران&raquo;، &laquo;زنجیره هم&zwnj;ارزی&raquo;، &laquo;دقایق گفتمانی سیاست خارجی رهبری انقلاب ایران&raquo;، عناوین فصل های مختلف این کتاب هستند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;در جبهه&zwnj;&zwnj;ی ایران، می&zwnj;توان چهار قسم نگرش و ادبیات سیاسی متمایز را نسبت به ضرورت و چشم&zwnj;انداز تعامل با آمریکا را مشاهده نمود:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">1. الگوی &laquo;تسلیم&raquo;: قائل به لزوم برقراری رابطه&zwnj;ی همه&zwnj;جانبه و تسلیم بدون قیدوشرط در برابر خواسته&zwnj;های آمریکا.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">2.</span><span style="font-size: 12px">الگوی &laquo;تقابل-تخاصم&raquo;: قائل به امتناع برقراری رابطه با آمریکا و مهمل بودن مذاکره با آمریکا.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">3. الگوی &laquo;تعامل محدود&raquo;: قائل به لزوم تعامل با تمام کشورها برای حل مسائل اقتصادی و سیاسی ایران در سطح منطقه&zwnj;ای و بین&zwnj;الملل از طریق مذاکره&zwnj;ی محدود با آمریکا.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">4. الگوی &laquo;تعامل مشروط&raquo;: قائل به لزوم تعامل مشروط با تمام کشورها برای حفظ و بسط منافع و اهداف ملی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر یک برنامه&zwnj;ی جامع راهبردی (عزت، حکمت و مصلحت).</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">با عطف به مواضع و رویکرد حضرت آیت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای <sup>(مدظله&zwnj;العالی)</sup> رهبر انقلاب اسلامی ایران، نسبت به رفتار دولت آمریکا، پرسش اصلی این پژوهش آن است که الگوی سیاست خارجی ایران پیرامون تعامل با دولت آمریکا چیست؟ و اینکه چشم&zwnj;انداز رابطه&zwnj;ی ایران با ایالات متحده&zwnj;ی آمریکا چیست؟ در کنار این پرسش اصلی، پرسش&zwnj;های فرعی دیگری نیز ناظر بر سوابق روابط و سیاست&zwnj;های آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، مدنظر قرار دارد که به فراخور موقعیت، مورد اشاره قرار خواهد گرفت. فرضیه&zwnj;ی پژوهش آن است که اگر رفتار دولت آمریکا از آنچه استکبارورزی خوانده می&zwnj;شود خارج شود، آن&zwnj;گاه شاهد صورت&zwnj;بندی اعتماد خواهیم بود. این از لحاظ نظری بدین معناست که اعتماد رمز تعامل ایران و آمریکاست و ضرورت پژوهش ناشی از همین است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">قابل ذکر است با تحلیل بیانات آیت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای و عطف نظر بر پیشینه&zwnj;ی تاریخی-هویتی مواجهه&zwnj;ی ایرانیان یا آمریکا، درمی&zwnj;یابیم که &laquo;اعتماد در برابر استکبار اشتباه است.&raquo; از این رو، گزاره&zwnj;ی مذکور به&zwnj;عنوان مفروضِ گفتمان سیاست خارجی ایشان است که بر تعامل و مذاکره با دولت آمریکا سایه افکنده است؛ به&zwnj;نحوی&zwnj;که موجب تسلط الگوی تعامل مشروط و اتخاذ پویش عکس&zwnj;العملی در رابطه با آمریکا می&zwnj;گردد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در این پژوهش، با نگاهی توصیفی-تحلیلی به امر واقع، بیشتر قصد معرفی مواضع آیت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای را با نیم&zwnj;نگاهی به پیشینه&zwnj;ی روابط داریم؛ به&zwnj;گونه&zwnj;ای که با تکیه بر گفتار سیاسی حضرت آیت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای (به&zwnj;عنوان رهبر انقلاب ایران و شارح گفتمان اسلامی ایران در عرصه&zwnj;&zwnj;ی روابط بین&zwnj;الملل) نخست به تبیین منطق درونی این گفتمان می&zwnj;پردازیم، سپس شواهد تجربی نشان&zwnj;دهنده&zwnj;ی بی&zwnj;اعتمادی به آمریکا را بیان می&zwnj;نماییم و نهایتاً به ارائه&zwnj;ی سناریوهای &laquo;امکانی&raquo; در تبدیل &laquo;رابطه&zwnj;ی تقابلی&raquo; به &laquo;رابطه&zwnj;ی تعاملی&raquo; بین ایران و آمریکا در چارچوب نظریه&zwnj;ی روزنا می&zwnj;پردازیم.&raquo;</span></div>&nbsp;</div><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786009708321/"><img alt="عدم اعتماد" align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Book_Mockup_02(14).jpg" /></a></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786009708321/"><img alt="خرید کتاب" width="250" height="79" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/01.png" /></a></div></div></div><p>&nbsp;</p>