10961 تحلیلی بر خطّ تبلیغی رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی (2) چگونه جنگ شناختی، القاء فلاکت می کند؟ مروری گذرا بر رسانه‌ها و اندیشکده های غربی حکایت از طرح‌های مختلفی در تقابل با انقلاب اسلامی ایران دارد. به طور مشخص صهیونیست‌ها و اکثر گروه‌های سیاسی به خصوص طیف نومحافظه کار در ایالات متحده به دنبال براندازی نظام سیاسی در ایران هستند. بخشی از مواجهه ی خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی در قالب جنگ نرم و جنگ رسانه ای در حال وقوع است. از همین رو سیاست رسانه ای دشمن در بزرگنمایی مشکلات کشور و القاء یأس و ناامیدی به مردم شکل گرفته است. این در حالی است که بحران هایی بسیار بیش از این در جوامع غربی وجود داشته که در باره ی آن اطلاع رسانی نمی شود. <div dir="rtl"><strong><span style="font-size: 12px"><span id="1533803410010S" style="display: none">&nbsp;گروه سیاسی اندیشکده برهان؛ </span></span></strong><span style="font-size: 12px">به موازات جنگ اقتصادی که بیشترین تمرکز طرف مقابل روی آن اتفاق افتاده است، جبهه&zwnj;ی دیگری در پشت سرِ اقتصاد ایجاد شده است که در واقع زمینه&zwnj;ی اثر همان جنگ اقتصادی را فراهم می&zwnj;کند. عرصه&zwnj;ی &laquo;جنگ رسانه&zwnj;ای&raquo; به عنوان مسیر راهبردی بهره گیری از رسانه&zwnj;ها (ماهواره، فضای مجازی، روزنامه و...) برای تضعیف کشور هدف است. هر چند جنگ رسانه&zwnj;ای ظاهراً میان چند مدیا و رسانه&zwnj;ی خاص اتفاق می افتد امّا در واقع &laquo; سیاست&zwnj;های رسانه&zwnj;ای&raquo; یک کشور با پشتیبانی بودجه&zwnj;های مستقیم و رسمی نهادهای امنیّتی و سرویس&zwnj;های جاسوسی ایجاد می&zwnj;شود.<span dir="ltr"><font color="#0563c1">[1]</font></span></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">بر این اساس در کنار اتاق جنگ اقتصادی علیه انقلاب اسلامی که توسّط وزارت خزانه داری آمریکا اداره می&zwnj;شود، ستاد دیگری در زمینه&zwnj;ی پشتیبانی و هدایت جنگ اقتصادی در سرویس&zwnj;های اطلاعاتی و امنیّتی طرف مقابل تشکیل شده است. نگاهی به سرفصل خبرهای رسانه&zwnj;های دشمن به سادگی از طرح و عزم آنها در مسیر براندازی نظام اسلامی حکایت دارد. به عنوان مثال در روز تهیّه&zwnj;ی این یادداشت تنها در صفحه&zwnj;ی اصلی رسانه&zwnj;ی &laquo;رادیو فردا&raquo;، 32 مطلب در راستای تشویق و تهییج مردم به اغتشاش و آشوب درج شده است. مطالبی غیر عمیق، بدون استناد و آغشته به دروغ که با تدارک احساسی تحلیل گران و خبر نویسان توانش اثر گذاری بر مخاطبان را پیدا می&zwnj;کند. به عنوان مثال در خبری تأکید شده است که در ورزشگاه آزادی تماشاگران شعارهای سیاسی سر داده&zwnj;اند، امّا هیچ عکس یا فیلمی از آن منتشر نمی&zwnj;کند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;یک اصل آشنا برای دست اندرکاران امور تبلیغات رسانه&zwnj;ای این است که دکترینی را که می&zwnj;خواهند به مخاطبان خود القاء کنند ، به صورت مفصّل بیان نکنند؛ چرا که بیان مطلب آن&zwnj;ها را به تأمّل، تحقیق و به احتمال قوی استهزاء سوق خواهد داد. روش صحیح این است که مطالب به طور مستمر به آن&zwnj;ها القاء شود، به گونه&zwnj;ای که در شرایط مساعدی برای گفتمان قرار گیرند.&raquo; (نوام چامسکی)<span dir="ltr"><font color="#0563c1">[2]</font></span></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">بنابراین برخلاف شیوه&zwnj;ی جنگ سخت، طرف مقابل به وسیله&zwnj;ی رسانه&zwnj;های پرتعداد خود، مخاطب را در یک ناخودآگاهی خاص، تحت سیطره قرار داده و نظام تسخیر قلب و ذهن را جایگزین اسارت جسم (در جنگ سخت) می&zwnj;کند. همین شیوه در هفته&zwnj;های اخیر پس از تلاطم بازار ارز و سکّه در حال پیگیری است و تمرکز بر تسخیر ذهن مردم در ایران در راستای نبرد رسانه&zwnj;ای صورت گرفته است. به همین جهت نبرد علیه انقلاب اسلامی در دو عرصه&zwnj;ی اقتصاد و ذهن عمومی به صورت فزآینده از طریق تروریست&zwnj;های اقتصادی و تبلیغات گسترده&zwnj;ی رسانه&zwnj;ای اتفاق می افتد. در واقع از این دو عامل در راستای تعدیل افکار عمومی و آمادگیان ها برای وقوع یک براندازی یا انقلاب استفاده خواهد شد.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" align="center"><strong><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: 12px">یک اصل آشنا برای دست اندرکاران امور تبلیغات رسانه&zwnj;ای این است که دکترینی را که می&zwnj;خواهند به مخاطبان خود القاء کنند ، به صورت مفصّل بیان نکنند؛ چرا که بیان مطلب آن&zwnj;ها را به تأمّل، تحقیق و به احتمال قوی استهزاء سوق خواهد داد. روش صحیح این است که مطالب به طور مستمر به آن&zwnj;ها القاء شود، به گونه&zwnj;ای که در شرایط مساعدی برای گفتمان قرار گیرند.</span></span></strong></div></div></div></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">پس از فتنه&zwnj;ی 88 و تجربه&zwnj;ی آمریکا از بی نتیجه بودن اغتشاشات در براندازی نظام اسلامی؛ طرح مخاصمه ی سخت از سوی دشمن به ترغیب و تشویق مردم به اعتراضات اقتصادی و معیشتی تغییر تاکتیک داد. در این عملیّات، رسانه&zwnj;های دشمن با القای این نکته که اقتصاد ایران در آستانه&zwnj;ی فروپاشی است و کشور در آستانه&zwnj;ی یک شکست تاریخی قرار دارد از عموم مردم می خواهند که برای حفظ وضعیّت معیشتی و رفاهی خود به خیابان&zwnj;ها آمده و تا براندازی نظام سیاسی مقاومت و بلکه مقابله نمایند. بدیهی است که هرچند وضعیّت این روزهای اقتصاد کشور در حال تنش قرار دارد، اما بیان اعتراض در قالب اغتشاش و آشوب به معنای شکست مردم ایران در جنگ رسانه&zwnj;ای با دشمن و تأمین خواست دستگاه&zwnj;های امنیّتی و اطلاعاتی آمریکا است. </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">این رخداد در شرایطی واقع می&zwnj;شود که جمهوری اسلامی در برخی شاخص&zwnj;های مهم معیشتی و رفاهی وضعیّتی بهتر از ایالات متحده دارد که نشان می&zwnj;دهد فارغ از آشفتگی چند ماه اخیر بازار ارز و سکّه، وضعیّت عمومی کشور با آنچه رسانه&zwnj;های دشمن در صدد القای آن هستند بسیار متفاوت است. به عنوان مثال بر حسب آمارهای بانک جهانی <span dir="ltr">(World Bank)</span> در شاخص فقر مطلق (بر حسب یکی از مدل&zwnj;های بررسی یعنی 1.9 دلار در روز) درصد جمعیّت کمتری در ایران نسبت به ایالات متحده در ذیل خط مطلق فقر زندگی می&zwnj;کنند:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">(این آمار در آدرس ذیل قابل دسترسی است:</span></div><div><span style="font-size: 12px">https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?end=<span dir="rtl">2013</span>&amp;locations=IR-US&amp;start=<span dir="rtl">1981</span>&amp;view=chart)</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/01(7).jpg"><img align="middle" width="600" height="578" alt="" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/01(7).jpg" /></a></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">مطابق این آمار، بر حسب این شاخص خاص، در سال 2013 تنها یک دهم درصد جمعیّت در ایران زیر خط مطلق فقر زندگی می&zwnj;کرده&zwnj;اند، در حالی که این عدد برای ایالات متحده یک درصد جمعیّت را تشکیل می&zwnj;دهد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در شاخص ضریب جینی به معنای فاصله&zwnj;ی طبقاتی، ایران وضعیّت بسیار بهتری نسبت به ایالات متحده دارد. درحالی که در سال 1986 (1365) شاخص فاصله&zwnj;ی فقیر و غنی در آمریکا، 37.5 را نشان می&zwnj;دهد، این عدد در سال 2013 (1392) به 41 رسیده است. یعنی فقرا در آمریکا فقیرتر و ثروتمندان در طی حدود سی سال گذشته ثروتمندتر شده&zwnj;اند. این عدد برای ایران در سال 1986 (1365) معادل 47.4 بوده است که با تلاش&zwnj;های حاکمیّت در سال 2013 (1392) به عدد 37.4 رسیده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">(این آمار در آدرس ذیل قابل دسترسی می&zwnj;باشد:</span></div><div><span style="font-size: 12px"><font color="#0563c1">https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=<span dir="rtl">2013&amp;locations=IR-US&amp;start=<span dir="rtl">1981</span>&amp;view=chart</span>)</font></span></div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/02(3).jpg"><img align="middle" width="600" height="567" alt="" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/02(3).jpg" /></a></span></div><div>&nbsp;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" align="center"><strong><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: 12px">در شاخص ضریب جینی به معنای فاصله&zwnj;ی طبقاتی، ایران وضعیّت بسیار بهتری نسبت به ایالات متحده دارد. درحالی که در سال 1986 (1365) شاخص فاصله&zwnj;ی فقیر و غنی در آمریکا، 37.5 را نشان می&zwnj;دهد، این عدد در سال 2013 (1392) به 41 رسیده است. یعنی فقرا در آمریکا فقیرتر و ثروتمندان در طی حدود سی سال گذشته ثروتمندتر شده&zwnj;اند. این عدد برای ایران در سال 1986 (1365) معادل 47.4 بوده است که با تلاش&zwnj;های حاکمیّت در سال 2013 (1392) به عدد 37.4 رسیده است.</span></span></strong></div></div></div></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در شاخص بسیار مهم دیگری به عنوان &laquo;شکاف فقر&raquo; که به بررسی نزول جمعیّت به زیرخط فقر و مقدار فقر می&zwnj;پردازد نیز وضعیّت جمهوری اسلامی بسیار بهتر از ایلات متحده است. یعنی هم جمعیّت بیشتری در آمریکا به زیر خط فقر رفته&zwnj;اند و هم میزان فقرشان افزایش یافته است، در حالی که جمعیّت بیشتری از ایران از زیر خط فقر خارج شده و مقدار فقر همان عدد باقی مانده نیز کمتر شده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی شکاف فقر برای دو کشور ایران و آمریکا در سال 1979 (1357) به ترتیب اعداد 6.9 و 0.5 بوده است. امّا به تلاش حاکمیّت و التزام به گستراندن عدالت، این عدد کشور در سال 2013 (1392) برای ایران به 0.5 کاهش یافته و برای آمریکا به بیش از 1 رسیده است:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">(این آمار در آدرس ذیل قابل دسترسی می&zwnj;باشد:</span></div><div><span style="font-size: 12px"><font color="#0563c1">https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.LMIC.GP?locations=IR-US</font>)</span></div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/03(1).jpg"><img align="middle" width="600" height="564" alt="" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/03(1).jpg" /></a></span></div><div><div dir="rtl">&nbsp;</div><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12px">بر این اساس مخاطب ایرانی می&zwnj;تواند با اندک تأمّل و تفحصی پی به اهداف جنگ رسانه&zwnj;ای دشمن برده و با آگاهی کافی مورد بهره برداری رسانه ای طرف مقابل قرار نگیرد. از این رو خطّ القای بحران فراگیر اقتصادی و ورشکستگی حاکمیّت در ایران کذب بوده و دشمن بنا دارد با القای مداوم و بارش اطلاعاتی و رسانه&zwnj;ای خود مخاطب را از حقایق و پیشرفت&zwnj;های نظام اسلامی برکنار دارد. این جنگ رسانه&zwnj;ای در حالی رخ می&zwnj;دهد که به تصریح پایگاه معتبر اکونومیست، دولت ایالات متحده بدهکارترین دولت جهان و بیش از همه در خطر ورشکستگی اقتصادی است. تعطیلی شهر مهم صنعتی چون &laquo;دیترویت&raquo; و تخلیه&zwnj;ی شهر توسّط ساکنانش گواهی بر این مطلب است:</span></p></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">(آمارها از آدرس ذیل قابل دسترسی است:</span></div><div><span style="font-size: 12px"><font color="#0563c1">https://www.economist.com/content/global_debt_clock</font>)</span></div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/04(2).jpg"><img align="middle" width="600" height="362" alt="" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/04(2).jpg" /></a></span></div><div><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div><strong><span style="font-size: 12px">پی&zwnj;نوشت ها</span></strong></div><div><div id="ftn1"><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0563c1">[1]</font></span> . جنگ نرم، ویژه جنگ رسانه&zwnj;ای، تهران، موسسه ابرار معاصر، 1386، ص 11</span></div></div><div id="ftn2"><div dir="rtl">&nbsp;</div></div></div><p><strong>*گروه سیاسی اندیشکئده برهان/ انتهای متن|</strong></p>