10966 سخن‌گویان جهانی امریکا دولت آمریکا در سطح جهان پذیرای دانش‌جویان، گردش‏گران، تاجران، محققان و سایر مهمان‌های خیرخواه است و این تعهد را با اعطای انواع ویزاهای کاری، دایم و موقت با درآمد بالا نشان می‌دهد... <div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><strong>گروه سیاسی اندیشکده&nbsp;برهان/ فاطمه مرسلی؛ </strong>دیپلماسی عمومی از منظر ایالات متحده&zwnj;ی آمریکا برنامه&zwnj;های به&zwnj;وجود آمده توسط یک دولت به منظور اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی در یک کشور دیگر تعریف شده است. در این تعریف پنج محور نهفته است:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><ol> <li><span style="font-size: 12px">دیپلماسی عمومی بر خلاف دیپلماسی رسمی و سنتی آشکار و علنی است.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12px">مخاطبان دیپلماسی عمومی، گروه&zwnj;های خاص و یا عموم جامعه در بطن یک ملت دیگر هستند؛ در حالی که در دیپلماسی رسمی، مخاطبان دولت&zwnj;ها هستند.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-size: 12px">محورها و موضوع&zwnj;های موردنظر در دیپلماسی عمومی در ارتباط با عموم جامعه&zwnj;ی هدف لحاظ می&zwnj;گردد؛ در حالی که در دیپلماسی رسمی و سنتی، موضوع&zwnj;های در ارتباط با رفتار دولت&zwnj;ها مدنظر قرار می&zwnj;گیرد.<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[1]</font></span> </span></li> <li><span style="font-size: 12px">دیپلماسی عمومی شفاف و بسیار گسترده است در صورتی که دیپلماسی دولتی غیر شفاف و بسیار محدود است.</span></li> <li><span style="font-size: 12px">آن&zwnj;چه که در دیپلماسی رسمی به آن توجه می&zwnj;شود به جنس رفتار و نوع عملکرد دولت&zwnj;ها در مواجهه با سایر دولت&zwnj;هاست، در حالی که به موضوعی که در دیپلماسی عمومی توجه می&zwnj;شود نوع رفتار و نگرش مردم است.<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[2]</font></span></span></li></ol><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در اواخر دهه&zwnj;ی 1930، دولت &laquo;فرانکلین روزولت&raquo; با اعتقاد به این&zwnj;که حتی وقتی رهبران کشورهای حامی آمریکا باشند، هنگامی که مردم و مجلس آن کشور تصویری منفی از آمریکا و سیاست&zwnj;هایش داشته باشند به راحتی نمی&zwnj;توان به نتایج دل&zwnj;خواه رسید، اعلام کرد که امنیت آمریکا نیازمند صحبت با مردم سایر کشورها و جلب حمایت آنان است. سپس در سال 1963، &laquo;ادوارد آر. مارو&raquo;؛ رییس آژانس اطلاعاتی ایالات متحده در دولت &laquo;کندی&raquo;، دیپلماسی عمومی را به&zwnj;عنوان تعاملاتی نه فقط با دولت&zwnj;های خارجی بلکه ابتدا با افراد و سازمان&zwnj;های غیردولتی که اغلب به صورت دیدگاه&zwnj;های اشخاص مختلف علاوه بر دیدگاه دولت بروز می&zwnj;کند، تعریف نمود.<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[3]</font></span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">تعریف&nbsp;اصلی پایگاه رسمی اینترنتی وزارت امور خارجه&zwnj;ی ایالات متحده&zwnj;ی آمریکا، دیپلماسی عمومی را &laquo;دست&zwnj;یابی به اهداف سیاسی از راه کار با عموم مردم در کشورهای خارجی&raquo; بیان کرده است. یک تعریف رسمی جدیدتر از دیپلماسی عمومی ایالات متحده&nbsp;نیز &laquo;کار برای&nbsp;نفوذ&nbsp;مثبت در دیدگاه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های افراد و سازمان<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خارجی نسبت به ایالات متحده و همکاری آن<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها با آمریکا&raquo; را به عنوان دیپلماسی عمومی معرفی کرده است. بر طبق اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی ایالات متحده، یکی از دلایل تفوق آمریکا بر اتحاد جماهیر شوروی در جنگ سرد؛ استفاده&zwnj;ی هدفمند این دولت از دیپلماسی عمومی بوده است. چنان&zwnj;که وزیر سابق امور خارجه&zwnj;ی آمریکا، &laquo;جورج شولتز&raquo;<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[4]</font></sup></span></sup> بعدها نتیجه می&zwnj;گیرد که اگر ایالات متحده فاقد یک برنامه&zwnj;ی فعال و قوی در زمینه&zwnj;ی دیپلماسی عمومی بود، نمی&zwnj;توانست در این جریان بر شوروی فایق آید.<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[5]</font></span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">وزارت امور خارجه&zwnj;ی آمریکا سه هدف استراتژیک را در دیپلماسی عمومی دنبال می&zwnj;نماید. &laquo;شارلوت بیرز&raquo;، این سه هدف را معرفی ارزش&zwnj;ها و اعتقادهای آمریکا؛ نشان دادن فرصت&zwnj;هایی که به برقراری دموکراسی، حاکمیت خوب و بازارهای آزاد منجر می&zwnj;شود و در نهایت حمایت از آموزش جوانان عنوان می&zwnj;کند. <span dir="ltr"><font color="#0000ff">[6]</font></span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در تأیید نگاه ویژه&zwnj;ی ایالات متحده به دیپلماسی عمومی، سندهای متعددی وجود دارد که یکی از این اسناد مربوط به دکترین امنیت ملی آمریکا در سال 2002<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[7]</font></sup></span></sup> می&zwnj;باشد. در این سند تصریح شده است:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;ایالات متحده&zwnj;ی آمریکا درگیر یک جنگ اندیشه&zwnj;هاست که در این راستا، باید در جهت به&zwnj;کارگیری جامعه&zwnj;ی بین الملل به بالاترین میزان قدرت دست یابد ... و باید دیپلماسی عمومی مؤثری را برای ترویج جریان آزاد اطلاعات و اندیشه به منظور زنده نگاه داشتن امید و الهام آزادی به کار گیرد.&raquo;.<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[8]</font></span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><span style="color: #ff6600"><strong>در سند دکترین امنیت ملی آمریکا آمده&rlm;است: ایالات متحده&zwnj;ی آمریکا درگیر یک جنگ اندیشه&zwnj;هاست که در این راستا، باید دیپلماسی عمومی مؤثری را برای ترویج جریان آزاد اطلاعات و اندیشه به منظور زنده نگاه داشتن امید و الهام آزادی به کار گیرد!</strong></span></span></div></div></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">هم&zwnj;چنین در سندی دیگر که مربوط به راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2006<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[9]</font></sup></span></sup> می&zwnj;باشد، در خصوص اهمیت دیپلماسی عمومی برای دستگاه سیاست خارجی این کشور چنین آمده است:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;بنابراین ما آشکار، دقیق و کامل از سیاست&zwnj;ها و ارزش&zwnj;های آمریکا در جهان از راه تقویت دیپلماسی عمومی خود حمایت می&zwnj;کنیم. این امر مستلزم شرایطی است که عبارت&zwnj;انداز : </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><ol> <li><span style="font-size: 12px">تعامل با مخاطبان خارجی؛</span></li> <li><span style="font-size: 12px">گسترش فرصت&zwnj;های آموزشی برای آمریکایی&zwnj;ها جهت یادگیری زبان و آشنایی با فرهنگ&zwnj;های خارجی و امکان تحصیل دانش&zwnj;جویان و دانشمندان خارجی در آمریکا؛</span></li> <li><span style="font-size: 12px">ایجاد بستر مناسب برای رساندن پیام نمایندگان خود [در کشورهای دیگر و خارجیانی که مثل ما نسبت به ایجاد یک جهان امن&zwnj;تر و بخشنده&zwnj;تر متعهد هستند] به گوش جهانیان؛</span></li> <li><span style="font-size: 12px">جلب حمایت بخش خصوصی؛</span></li> <li><span style="font-size: 12px">گسترش گفت&zwnj;وگو با رهبران و شهروندان مسلمان؛</span></li> <li><span style="font-size: 12px">و مقابله با تبلیغات قبل از آن&zwnj;که افسانه&zwnj;ها و تحریفات در قلب و ذهن مردم جهان ریشه بدواند.&raquo;.<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[10]</font></span></span></li></ol><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">پس برطبق اسناد مختلف، دیپلماسی عمومی از کانال&zwnj;ها و شیوه&zwnj;های متعددی بهره می&zwnj;برد که اهم آن&zwnj;ها به شرح زیر است: </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">الف- فعالیت&zwnj;های اطلاع رسانی:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">1- فایل&zwnj;های بی&zwnj;سیم مانند ماهواره&zwnj;ها، 2- سخنگویان و کارشناسان،3- متخصصان مقیم،4- برنامه&zwnj;ی کنفرانس از راه دور،5- چاپ و نشر، 6- مراکز مطبوعاتی خارجی، 7- مراکز کتاب و منابع اطلاعاتی، 8- برنامه&zwnj;های رادیو و تلویزیونی بین المللی. </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">ب. مبادلات آموزشی ـ فرهنگی:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">1- برنامه&zwnj;ی تبادل دانش&zwnj;جو، استاد و پژوهشگر، 2- مبادلات آکادمیک، 3- مطالعات ایالات متحده، کمک به تأسیس و حفظ کیفیت برنامه&zwnj;های مطالعاتی پیرامون آمریکا در دانشگاه&zwnj;های خارجی، 4- آموزش زبان انگلیسی، 5-دیدارهای بین المللی، 6-توریسم. </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">ج. خبر پراکنی بین المللی:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">1- صدای آمریکا، 2- خبر پراکنی&zwnj;های وابسته به صدای آمریکا، 3- خدمات فیلم و تلویزیون&zwnj;های بین المللی، 4- رادیو کارتی و تلویزیون کارتی، 5- رادیو آزادی، 6- رادیو فردا.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">هم&zwnj;چنین وزارت امور خارجه&zwnj;ی آمریکا در طرح عملکرد اجرایی سال 2004، سه حوزه را برای یازدهمین هدف راهبردی خویش که همانا دیپلماسی عمومی می&zwnj;باشد، مشخص کرده است که عبارت&zwnj;انداز :</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><ol type="1"> <li dir="rtl"><span style="font-size: 12px">تبادلات فرهنگی و آموزشی که برای سال 2004 بودجه&zwnj;ی آن، 316,633,000 دلار تعیین شده&rlm;بود؛</span></li> <li dir="rtl"><span style="font-size: 12px">برنامه&zwnj;های اطلاعات بین المللی؛</span></li> <li dir="rtl"><span style="font-size: 12px">روابط عمومی .<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[11]</font></span></span></li></ol><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">برای پیش&zwnj;برد دیپلماسی عمومی، بودجه&zwnj;های هنگفتی توسط این وزارت&zwnj;خانه پیشنهاد و اخذ می&zwnj;گردد. به عنوان مثال، در سال 2003، کل بودجه&zwnj;ی درخواستی برای فعالیت&zwnj;های دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه 595,711,000 بود که از این مبلغ، 247,063,000 دلار برای تبادلات فرهنگی و آموزشی و 287,963,000 دلار برای فعالیت&zwnj;های دیپلماسی عمومی در سفارت&zwnj;خانه&zwnj;ها و کنسول&zwnj;گری&zwnj;های آمریکا لحاظ شده بود.<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[12]</font></span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">یکی از بخش&zwnj;های مختلف برنامه&zwnj;های این سه حوزه که همانا تبادلات فرهنگی و آموزشی می&zwnj;باشد، عبارت است از: </span></div><p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 12px">1.برنامه&zwnj;ی &laquo;فولبرایت&raquo;<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[13]</font></sup></span></sup> برای تبادل دانش&zwnj;جو، معلم و استاد؛</span></p><p><span style="font-size: 12px">2.تبادلات آکادمیک<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[14]</font></sup></span></sup>؛</span></p><p><span style="font-size: 12px">3.برنامه&zwnj;ی تدریس پیرامون ایالات متحده در دانشگاه&zwnj;های خارجی<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[15]</font></sup></span></sup>؛</span></p><p><span style="font-size: 12px">4.آموزش زبان انگلیسی<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[16]</font></sup></span></sup>؛</span></p><p><span style="font-size: 12px">5.بازدید بازدیدکنندگان بین المللی<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[17]</font></sup></span></sup> از آمریکا در قالب برنامه&zwnj;های سه تا چهار هفته&zwnj;ای؛</span></p><p><span style="font-size: 12px">6.تبادل اتباع کشورها در قالب برنامه&zwnj;های غیردولتی و غیرانتفاعی<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[18]</font></sup></span></sup>؛</span></p><p><span style="font-size: 12px">7.مساعدت به برنامه&zwnj;ها و تقویت نهادهای دموکراتیک<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[19]</font></sup></span></sup>؛</span></p><p><span style="font-size: 12px">8.برنامه&zwnj;های <span dir="ltr"><font color="#0000ff">[20]</font></span>هنرهای نمایشی<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[21]</font></span>.</span></p><p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></p><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در این بین، یکی از وظایف اتاق&zwnj;های فکر<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[22]</font></sup></span></sup> وابسته به نظام سلطه، تغذیه&zwnj;ی نرم افزاری وزارت خارجه و سایر دستگاه&zwnj;های اطلاعاتی و امنیتی مرتبط با تاکتیک دیپلماسی عمومی است. یکی از این مراکز، مؤسسه&zwnj;ی &laquo;بروکینگر&raquo;<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[23]</font></sup></span></sup> به عنوان مرکز مطالعاتی معتبر برای حزب دموکرات آمریکا می&zwnj;باشد، که در قسمت پایانی گزارش نوامبر 2008 خود تحت عنوان &laquo;صداهای آمریکا؛ دیپلماسی عمومی آمریکا برای قرن 21&raquo;<sup><span dir="ltr"><sup><font color="#0000ff">[24]</font></sup></span></sup> با بیان اهمیت اصلاحات ساختاری در این حوزه از استراتژی جنگ نرم ایالات متحده می&zwnj;نویسد: </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;دیپلماسی عمومی برای تحقق منافع سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. منابع حتی اگر محدود باشند باید منعکس کننده&zwnj;ی اولویت&zwnj;ها باشند. کنگره باید بودجه&zwnj;ی وزارت امورخارجه را برای دیپلماسی عمومی به نحو چشم&zwnj;گیری افزایش دهد. بخشی از این بودجه باید زمینه&zwnj;ی افزایش 100 درصدی کارکنان روابط خارجی در ظرف 10 سال آینده را فراهم کند. بخش قابل توجهی از این کارکنان باید بر دیپلماسی عمومی متمرکز شوند.&raquo;.<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[25]</font></span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><span style="color: #ff6600"><strong>یکی از وظایف اتاق&zwnj;های فکر وابسته به نظام سلطه، تغذیه&zwnj;ی نرم افزاری وزارت خارجه و سایر دستگاه&zwnj;های اطلاعاتی و امنیتی مرتبط با تاکتیک دیپلماسی عمومی است.</strong></span></span></div></div></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">در این پژوهش هم&zwnj;چنین در خصوص ارتباطات آموزشی- فرهنگی آمده است: </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;دولت ما باید در سطح جهان اعلام کند که آمریکا پذیرای دانش&zwnj;جویان، گردشگران، تاجران، محققان و سایر مهمان&zwnj;های خیرخواه است. این تعهد را باید به طور آشکارا با انواع ویزاهای کاری، دایم و موقت با درآمد بالا نشان دهد.&raquo; .<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[26]</font></span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">بروکینگز در نهایت در بخش تأثیر دیپلماسی عمومی می&zwnj;افزاید: </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;برای بیشینه کردن تأثیر دیپلماسی عمومی، برنامه&zwnj;های آن باید با هدف خاصی، یا توده&zwnj;های مردم را مخاطب قرار دهد یا رهبران فکری آن&zwnj;ها را&raquo;.<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[27]</font></span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">یکی از نویسندگان غربی به نام &laquo;ادوارد برمن&raquo; در کتاب کنترل فرهنگ، این مسأله را تبیین کرده است که برخی مؤسسات به اصطلاح بین المللی، از قبیل &laquo;بنیاد هنری فورد، بنیاد کارنگی و راکفلر&raquo;، در قالب تأسیس دانشگاه و مرکز علمی در کشورهای جهان سوم و با عناوین مردم پسندی هم&zwnj;چون کمک به رشد و توسعه&zwnj;ی کشورهای جهان سوم و تربیت معلم، مربی، پرورش استاد و کمک به رشد علمی و آموزشی مردم، در حقیقت به دنبال نفوذ در فرهنگ و ارزش&zwnj;های آن&zwnj;ها هستند و می&zwnj;کوشند تا نخبگان علمی آن&zwnj;ها را در جهت منافع غرب هدایت کنند. <span dir="ltr"><font color="#0000ff">[28]</font></span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">یکی از اشخاصی که وارد این حوزه&zwnj;ی استراتژیک شده است، &laquo;جوزف نای&raquo; می&zwnj;باشد. وی در کتاب خود &laquo;قدرت نرم&raquo; در خصوص کاربست دیپلماسی عمومی برای دانشگاه&zwnj;ها می&zwnj;نویسد: </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&laquo;توسعه&zwnj;ی یک راهبرد بلند مدت برای افزایش تعاملات فرهنگی و آموزشی، برای ایجاد یک جامعه&zwnj;ی مدنی غنی&zwnj;تر و بازتر در کشورهای خاورمیانه است. مؤثرترین سخن&zwnj;گویان برای ایالات متحده در این منطقه، آمریکایی&zwnj;ها نخواهند بود بلکه افراد بومی که نقاط قوت و ضعف آمریکا را درک کرده&zwnj;اند در این رابطه مؤثرتر خواهند بود.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">میزان زیادی از کارهای لازم برای ایجاد یک جامعه&zwnj;ی مدنی باز، می&zwnj;تواند از راه شرکت&zwnj;های تجاری، مؤسسات، دانشگاه&zwnj;ها و سایر سازمان&zwnj;های غیرانتفاعی انجام گیرد. شرکت&zwnj;های تجاری آمریکایی می&zwnj;توانند فن&zwnj;آوری&zwnj;هایی برای مدرنیزه کردن سیستم&zwnj;های آموزشی در کشورهای عربی [بخوانید مسلمان] و کنار گذاشتن شیوه&zwnj;های تکراری یادگیری ارایه کنند. دانشگاه&zwnj;های آمریکایی می&zwnj;توانند برنامه&zwnj;های بیش&zwnj;تری برای تعامل با دانش&zwnj;جویان و اساتید دانشگاه&zwnj;های این کشورها در نظر بگیرند. بنیادهای آمریکایی نیز می&zwnj;توانند از گسترش مؤسسات مطالعات آمریکا در کشورهای عربی یا برنامه&zwnj;هایی که تخصص روزنامه نگاران را افزایش می&zwnj;دهد، حمایت کنند. دولت می&zwnj;تواند از تدریس زبان انگلیسی حمایت کند و تبادلات دانش&zwnj;جویی را از لحاظ مالی تأمین کند.&raquo;<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[29]</font></span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">بدین ترتیب مشخص می&zwnj;گردد، یکی از شگردهای جنگ نرم که هم اینک در حال اجرا می&zwnj;باشد، آموزش و پرورش افراد و مهره&zwnj;هایی است که منافع غرب و اهداف آن را در جهان اسلام دنبال کنند. استعمارگران مدرن در زمینه&zwnj;ی تربیت روزنامه نگار، وبلاگ نویس، نویسنده، هنرمند، فیلم ساز و امثال آن، سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های هنگفتی در جهان اسلام کرده&zwnj;اند. با استفاده از بورس&zwnj;های تحصیلی و برگزاری دوره&zwnj;های کوتاه مدت آموزشی و دعوت به سمینارهای به ظاهر علمی، سعی می&zwnj;کنند مهره&zwnj;های خود را شناسایی کنند و به صورت هدفمند، بچینند. </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="text-align: left"><span style="font-size: 12px">ادامه دارد...</span></div><div dir="rtl"><strong><span style="font-size: 12px">&nbsp;پی&zwnj;نوشت&nbsp;ها</span></strong></div><div><div id="ftn1"><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[1]</font></span> . درویش، 1384 : 65</span></div></div><div id="ftn2"><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[2]</font></span> . نیک آیین، 1388 : 366</span></div></div><div id="ftn3"><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[3]</font></span> . نای، 1387 : 194</span></div></div><div id="ftn4"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[4]</font>George shoultz</span></div></div><div id="ftn5"><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[5]</font></span> . نای، 1387 : 197</span></div></div><div id="ftn6"><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[6]</font></span> . درویش، 1388 : 142</span></div></div><div id="ftn7"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[7]</font>America's national security doctrine in 2002</span></div></div><div id="ftn8"><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[8]</font></span> .درویش، 1384 : 68-67</span></div><div dir="rtl" align="left"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div></div><div id="ftn9"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[9]</font>America's national security strategy in 2006</span></div></div><div id="ftn10"><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[10]</font></span> . یزدان فام، 1387 : 284</span></div></div><div id="ftn11"><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[11]</font></span> . درویش، 1384 : 68</span></div></div><div id="ftn12"><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[12]</font></span> . همان</span></div></div><div id="ftn13"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[13]</font>Fulbright Program</span></div></div><div id="ftn14"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[14]</font>Academic Exchange</span></div></div><div id="ftn15"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[15]</font>Study of the United States</span></div></div><div id="ftn16"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[16]</font>English Teaching</span></div></div><div id="ftn17"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[17]</font>International Visitors</span></div></div><div id="ftn18"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[18]</font>Citizen Exchange</span></div></div><div id="ftn19"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[19]</font>Program for Building Democratic Institutions</span></div></div><div id="ftn20"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[20]</font>Performing and Visual Arts</span></div></div><div id="ftn21"><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[21]</font></span> . درویش، 1384 : 69-68</span></div></div><div id="ftn22"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[22]</font>Think Tank</span></div></div><div id="ftn23"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[23]</font>Brookings Institution</span></div></div><div id="ftn24"><div dir="ltr" align="left"><span style="font-size: 12px"><font color="#0000ff">[24]</font>Voices of America; U.S. Public Diplomacy for 21<sup>st</sup> Century</span></div></div><div id="ftn25"><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;<span dir="ltr"><font color="#0000ff">[25]</font></span> . کریستین، 1388 : 134-133</span></div></div><div id="ftn26"><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[26]</font></span> . کریستین، 1388 : 140</span></div></div><div id="ftn27"><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[27]</font></span> . کریستین، 1388 : 140</span></div></div><div id="ftn28"><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[28]</font></span> . شریفی، 1389 : 117</span></div></div><div id="ftn29"><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="font-size: 12px"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">[29]</font></span><i>.نای، 1387 : 215</i></span></div></div></div><p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></p><p><strong><span style="font-size: 12px">*فاطمه مرسلی، محقق و پژوهشگر/انتهای متن|</span></strong></p>