10976 مداقه‌ای در سیاست‌های کنترل اجتماعی مسلمانان در جوامع غربی کتاب «نگاه راهبردی غرب نسبت به آینده اسلام و مسلمانان» منتشر شد کتاب نگاه راهبردی غرب نسبت به آینده اسلام و مسلمانان با موضوع مداقه‌ای در سیاست‌های کنترل اجتماعی مسلمانان در جوامع غربی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. <div dir="rtl"><div dir="rtl">این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه غرب&zwnj;شناسی و حاصل تلاش <span>جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در 62 صفحه و در 4 بخش، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><strong><span>&laquo;ایران و بیداری اسلامی&raquo;، &laquo;غرب و اضطراب بیداری مسلمانان&raquo;، &laquo;نگرانی های غرب از قدرت آینده اسلام&raquo; </span></strong><span>و</span><strong><span>&nbsp;&nbsp;&laquo;اسلام میانه رو و علمی دینی</span></strong><span>&raquo; عناوین بخش های 4 گانه این کتاب هستند.</span></div><div dir="rtl">در بخشی از مقدمه این کتاب می&nbsp;خوانیم: &laquo;تاملی در یافته&zwnj;های اندیشکده&zwnj;ها و مراکز مطالعاتی غربی نشان می&zwnj;دهد که امروزه قدرت روزافزون اسلام در غرب یکی از نگرانی&nbsp;های جدی است؛ تهدید محتوا و اصول قانون اساسی امریکا <span dir="ltr">)</span>اصول لیبرالیسم) از طریق بسط شریعت اسلام و تهدید برخاسته از افزایش جمعیت مسلمانان در جوامع غربی، از جمله این نگرانی&zwnj;هاست<span dir="ltr">.</span></div><div dir="rtl">برای کنترل اجتماعی مسلمانان در جوامع غربی راهکارهای گوناگونی به کار گرفته شده است<span dir="ltr">.</span> اندیشه&zwnj;ی غالب، نفوذ در بین مسلمانان و کنترل درونی آنهاست<span dir="ltr">.</span> اما در میان مبارزه&zwnj;ی بی&zwnj;امان جهان غرب با اسلام، جریانی در داخل امت اسلام و کشورهای اسلامی به عنوان قوت قلب غرب در مواجهه با اسلام تلقی می&zwnj;شود؛ جریانی تحت عنوان اسلام میانه&zwnj;رو که البته منظور از آن جریانی است که پایبندی به شرعیات و دستورات دینی را در حد یک تکلیف شرعی تلقی میکند.&raquo;</div>&nbsp;</div><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734444/"><img alt="نگاه راهبردی غرب نسبت به آینده اسلام و مسلمانان" align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/0000.jpg" /></a></span></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734444/"><img alt="خرید کتاب" width="250" height="79" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/01.png" /></a></span></div></div></div>