11079 تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در دیدار بسیجیان نسل سوم؛ مشکل یا راه‌حل؟ <div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><b>گروه سیاسی اندیشکده برهان/ محمدجواد اخوان؛ </b>رهبر معظم انقلاب&zwnj;اسلامی در دیدار با بسیجیان در ورزشگاه آزادی تهران به نقش تاریخی جوانان در کشور اشاره نمودند که برخی از مهم&zwnj;ترین محورهای بیانات معظم&zwnj;له در این دیدار درباره جایگاه و نقش جوانان به شرح ذیل است:</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">- نوک پیکانِ این حرکت عظیم ملّی، شما جوان&zwnj;ها هستید؛ شما هستید که راه را باز می&zwnj;کنید. پیرانِ مجرّب اگر خسته نباشند، بی&zwnj;حال نباشند، ازکارافتاده نباشند، می&zwnj;توانند راهنمایی کنند ولی موتور پیش&zwnj;برنده&zwnj;ی این قطار، شما جوان&zwnj;ها هستید<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">- در این حدود چهل سال جهادهای متعدّدی داشته&zwnj;ایم؛ در همه&zwnj;ی این جهادها جوان&zwnj;ها جلو بوده&zwnj;اند، جوان&zwnj;ها راه&zwnj;گشا بوده&zwnj;اند، جوان&zwnj;ها نوک پیکان بوده&zwnj;اند:</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در جهاد با طاغوت در دوره&zwnj;ی پیش از پیروزی (دوره&zwnj;ی مبارزات)</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در جهاد با تجزیه&zwnj;طلبان در آغاز پیروزی انقلاب که در شرق کشور، در غرب کشور، در شمال کشور تجزیه&zwnj;طلبانی پیدا شدند، در جهاد با این تجزیه&zwnj;طلبان، جلودارِ این حرکت عظیم جوان&zwnj;ها بودند؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در<span dir="ltr">&nbsp;</span>جهاد سازندگی<span dir="ltr">&nbsp;</span>که از رویش&zwnj;های آغاز انقلاب بود، جوان&zwnj;ها جلو بودند و آن&zwnj;ها بودند که این حرکت عظیم جهاد سازندگی را شروع کردند؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در جهاد با تروریسمِ منافق و خائن در اوایل دهه&zwnj;ی 60،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در جهاد با متجاوزین در هشت سال<span dir="ltr">&nbsp;</span>دفاع مقدّس،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در جهاد برای ترمیم خرابی&zwnj;های بعد از جنگ بعد از سال 67،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در<span dir="ltr">&nbsp;</span>جهاد فرهنگی<span dir="ltr">&nbsp;</span>در برابر<span dir="ltr">&nbsp;</span>تهاجم فرهنگی<span dir="ltr">&nbsp;</span>سال 70، جوان&zwnj;ها بودند که توانستند آن فضای دشوار را به نفع انقلاب و اسلام تغییر بدهند؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در<span dir="ltr">&nbsp;</span>جهاد علمی<span dir="ltr">&nbsp;</span>از حول&zwnj;وحوش آغاز دهه&zwnj;ی 80، جوان&zwnj;ها بودند که در دانشگاه&zwnj;های مختلف، در پژوهشگاه&zwnj;های مختلف، به ندای<span dir="ltr">&nbsp;</span>مطالبه&zwnj;ی پیشرفت علمی<span dir="ltr">&nbsp;</span>لبّیک گفتند و راه علم و فنّاوری را به&zwnj;صورت جهشی در کشور باز کردند؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و بالاخره در جهاد با<span dir="ltr">&nbsp;</span>تروریسم تکفیری<span dir="ltr">&nbsp;</span>در دهه&zwnj;ی 90 در این سال&zwnj;های اخیر<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">- امروز هم در جهاد فکری و جهاد عملی برای گشودن گره&zwnj;های اقتصادی، باز هم جوان&zwnj;هایند. در برابر مشکلات اقتصادی کشور، پیشنهادهایی به ما می&zwnj;دهند -که ما هم می&zwnj;دهیم به مسئولین و میگوییم این&zwnj;ها را دنبال کنند- که بسیاری از پیشنهادها مربوط به جوان&zwnj;ها است و پخته و کاملاً کارگشا و راه&zwnj;گشا. جوان&zwnj;های ما بحمدالله امروز در قبال مسائلی که کشور با آن&zwnj;ها مواجه است، هم صاحب&zwnj;فکرند، هم صاحب انگیزه&zwnj;اند؛ و همان&zwnj;طور که اشاره شد، مشکلات، همه را به تحرّک وادار کرده است و جوان&zwnj;های ما احساس تکلیف می&zwnj;کنند،<span dir="ltr">&nbsp;</span>احساس مسئولیّت<span dir="ltr">&nbsp;</span>می&zwnj;کنند<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">- امروز در حدود ده هزار هسته&zwnj;ی گروه&zwnj;های جهادی در سرتاسر کشور مشغول&zwnj;اند که این&zwnj;ها در واقع مژده&zwnj;ی آینده&zwnj;ی کشورند، سرمایه&zwnj;ی عظیمی هستند برای آینده&zwnj;ی کشور؛ مشغول کارند، مشغول تلاش&zwnj;اند؛ شاید صدها هزار کار مهمّ مربوط به طبقات ضعیف را در نقاط دوردست کشور، این&zwnj;ها انجام داده&zwnj;اند و دارند انجام می&zwnj;دهند؛ کارهای ریزودرشت -به&zwnj;حسب نیازهایی که مردم دارند- این&zwnj;یک سرمایه&zwnj;ی عظیمی است برای کشور. باز هم پس نقش جوان&zwnj;ها است که مژده&zwnj;ی آینده&zwnj;ی بهتر را به ما می&zwnj;دهد<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">- رویش&zwnj;های ما بر ریزش&zwnj;های ما رجحان دارند، غلبه دارند. بیش از آن مقداری که افراد به&zwnj;سمت لاابالی&zwnj;گری پیش می&zwnj;روند، جوان&zwnj;ها به&zwnj;سمت تعهّد، به&zwnj;سمت فکر و عمل در راه اهداف دارند حرکت می&zwnj;کنند و این مژده&zwnj;ی آینده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">- بعضی این&zwnj;ها را درک نمی&zwnj;کنند، نقش جوان&zwnj;ها را در آینده&zwnj;ی کشور بلکه در حال حاضرِ کشور، درست مورد توجّه قرار نمی&zwnj;دهند. بعضی&zwnj;ها حتّی سعی می&zwnj;کنند وانمود کنند که جوان&zwnj;ها مشکل کشورند یا حتّی کاری بکنند که جوان&zwnj;ها را تبدیل کنند به مشکل کشور؛ بنده به&zwnj;عکس معتقدم جوان&zwnj;ها راه&zwnj;حل مشکل&zwnj;اند، نه مشکل<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">- ظرفیّت بالفعل کشور، شما جوان&zwnj;های مؤمن هستید؛ این تصویر واقعی است.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جوان&zwnj;های مؤمن در کشور که هم توانایی دفاعی دارند،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هم توانایی علمی دارند،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هم توانایی در زمینه&zwnj;ی مسائل فرهنگی دارند،</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هم توانایی در زمینه&zwnj;ی مسائل اجتماعی دارند</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">o&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و در بسیاری از صحنه&zwnj;ها این توانایی&zwnj;ها بُروز کرده است؛ این یک تصویر واقعی از این کشور است. دشمنی که درباره&zwnj;ی ایران اسلامی آن&zwnj;جور فکر می&zwnj;کند، این مجموعه&zwnj;ی عظیمِ<span dir="ltr">&nbsp;</span>جوان مؤمن<span dir="ltr">&nbsp;</span>را در کشور نمی&zwnj;بیند<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">اعتلای انقلاب&zwnj;اسلامی با نقش&shy;آفرینی نسل سوم و چهارم</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">نکته&zwnj;ای که شاید بتوان آن&zwnj;را از همه نکات مطرح شده در بیانات رهبر معظم انقلاب&zwnj;اسلامی، مهم&zwnj;تر قلمداد کرد، تکیه&zwnj;بر نیروی جوانی و به&shy;خصوص جوانان مؤمن و انقلابی نسل سومی و چهارمی است<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">تحلیل نسلی انقلاب&zwnj;اسلامی و نظام برخاسته از آن نشان می&zwnj;دهد با چهار نسل پیاپی مواجه بوده&zwnj;ایم؛ نسل اول انقلاب در شکل&zwnj;گیری انقلاب&zwnj;اسلامی و زمینه&zwnj;سازی برای تشکیل نظام اسلامی در ایران تلاش نموده و تحت رهبری حضرت امام (ره) موفق به انجام وظیفه اساسی خود شد. نسل دوم انقلاب نیز علاوه بر مشارکت در شکل&zwnj;گیری انقلاب&zwnj;اسلامی به تثبیت و پاسداری از نظام اسلامی علی&zwnj;الخصوص در عرصه&zwnj;های جهاد و شهادت و زمینه&zwnj;سازی و پیشبرد ایجاد دولت اسلامی مبادرت ورزید.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">نسل سوم و چهارم انقلاب&zwnj;اسلامی، نسل&zwnj;هایی هستند که در دوره جمهوری اسلامی تربیت و رشد یافته و در واقع اولین ثمرات سرمایه&zwnj;سازی انسانی انقلاب&zwnj;اند. با توجه به گذر زمان و سپری شدن چرخه عمر نسل&zwnj;های اول دوم، طبیعی است که اکنون زمان ورود نسل سوم و چهارم انقلاب&zwnj;اسلامی است که عرصه کارآمدسازی دولت اسلامی آوردگاه اصلی اوست. الگوسازی از جمهوری اسلامی ایران و شکل&zwnj;گیری جامعه اسلامی نیازمند انجام این مأموریت مهم به&zwnj;دست این نسل&zwnj;ها است که نهایتاً پی&zwnj;ریزی مرحله تمدن اسلامی را به دنبال دارد<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: 12px"><b>پیشرفت و اعتلای کشور در گرو بها دادن حقیقی به نسل جوان خصوصاً در مدیریت&zwnj;های میانی و حتی کلان و سپردن امور اجرایی کشور به نسل سوم انقلاب&zwnj;اسلامی است.</b></span></span></div></div></div></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">از سویی برخلاف نظریات غربی ارائه&zwnj;شده در خصوص انقلاب&zwnj;ها که معتقدند گذر زمان و تغییر نسلی منجر به بروز شکاف نسلی در خصوص اهداف انقلاب شده و باعث روی&zwnj;گردانی نسل&zwnj;های آتی نسبت به آرمان&zwnj;ها و ارزش&zwnj;های انقلاب می&zwnj;شود، خوشبختانه انقلاب&zwnj;اسلامی ایران شاهد گرایشی عمیق&zwnj;تر در نسل سوم نسبت به ارزش&zwnj;ها و آرمان&zwnj;های اصیل انقلابی است. ازاین&zwnj;جهت همه&zwnj;چیز برای نقش&zwnj;آفرینی نسل سومی&zwnj;ها و چهارمی&zwnj;ها آماده است<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">مصادیقی از حل مشکلات کشور به&zwnj;دست جوانان</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مبارزه با رژیم ستم&zwnj;شاهی با طاغوت در دوره&zwnj;ی پیش از پیروزی انقلاب&zwnj;اسلامی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقابله با تجزیه&zwnj;طلبان در آغاز پیروزی انقلاب که در برخی مناطق کشور همچون منطقه کردستان و ترکمن&zwnj;صحرا در سال&zwnj;های 57 تا 59</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span dir="ltr">&nbsp;</span>محرومیت&zwnj;زدایی و خدمت&zwnj;رسانی به روستاها که در تأسیس و تقویت جهاد سازندگی تبلور یافت.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;امنیت آفرینی و مبارزه با گروهک&zwnj;های تروریستی همچون منافقین، فرقان، چپ&shy;ها و ...</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دفاع مقدّس در جنگ تحمیلی هشت&zwnj;ساله رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی هشت سال<span dir="ltr">&nbsp;</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازسازی و سازندگی کشور در دوره پس از جنگ</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span dir="ltr">&nbsp;</span>جهاد فرهنگی<span dir="ltr">&nbsp;</span>در برابر<span dir="ltr">&nbsp;</span>تهاجم فرهنگی<span dir="ltr">&nbsp;</span>دهه 70</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهاد آتش&zwnj;به&zwnj;اختیار فرهنگی در سال&zwnj;های فتنه 88 و پس&zwnj;ازآن</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهاد علمی<span dir="ltr">&nbsp;</span>در حوزه دانش و فناوری در دهه 80 و 90</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">10)&nbsp;دفاع از حرم و مقاومت در برابر<span dir="ltr">&nbsp;</span>تروریسم تکفیری<span dir="ltr">&nbsp;</span>در دهه&zwnj;ی 90</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">ابتکار عملی که نسل جوان مؤمن و متخصص در سال&zwnj;های اخیر چه در عرصه&zwnj;های پیشرفت&zwnj;های علمی و فناورانه و چه در فعالیت&zwnj;های خودجوش فرهنگی رسانه&zwnj;ای و نیز مقاومت در برابر تروریسم تکفیری از خود بروز داده&zwnj;اند، خود کارنامه&zwnj;ای قابل&zwnj;اعتماد از این نسل در جهت تحقق اهداف عالی انقلاب&zwnj;اسلامی، چه در مقطع کنونی و چه اثرات و نتایج آن در بلندمدت به نمایش گذارده است<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">همه تحلیل&zwnj;ها، مؤید یک نکته عمیق و راهبردی است و آن اینکه پیشرفت و اعتلای کشور در گرو بها دادن حقیقی به نسل جوان خصوصاً در مدیریت&zwnj;های میانی و حتی کلان و سپردن امور اجرایی کشور به نسل سوم انقلاب&zwnj;اسلامی است. اما آنچه مشاهده می&zwnj;شود جریانی قدرتمند در حوزه اجرایی کشور، درست در خلاف مسیر نقش&zwnj;آفرینی نسل سوم انقلاب فعالیت می&zwnj;کند. درحالی&zwnj;که در ادوار گذشته در هر دوره شاهد چرخش مدیریتی و نخبگانی به سمت روی کار آمدن نسل جدید مدیران در عرصه&zwnj;های اجرایی کشور بوده&zwnj;ایم، متأسفانه در چند سال اخیر شاهد معکوس شدن این روند هستیم<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: 12px"><b>مدیریت اجرایی، مستلزم نشاط و پویایی&zwnj;ای است که در نسل&zwnj;های گذشته تقریباً پایان پذیرفته است. با اندکی تدبیر صحیح می&zwnj;توان در سمت&zwnj;های مشاوره&zwnj;ای و برخی حوزه&zwnj;های تصمیم&zwnj;گیری کلان از ظرفیت مدیران مجرب و متعهد بهره جست و ظرفیت مدیریت اجرایی را برای مدیران جوان خالی کرد</b><b><span dir="ltr">.</span></b></span></span></div></div></div></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">مدیریت اجرایی کشور، مستلزم نشاط و پویایی</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">اکنون کشور با چالش&zwnj;های گوناگون در حوزه اقتصادی و اجتماعی دست&zwnj;وپنجه نرم می&zwnj;کند که تبعات آن کم&zwnj;وبیش معیشت و آرامش عموم مردم را هدف گرفته است. بیشتر این چالش&zwnj;ها ریشه در ناکارآمدی&zwnj;ای دارد که یا به فرسودگی سامانه&zwnj;های مدیریتی و اجرایی بازمی&zwnj;گردد یا به فرتوتی مدیران مسلط بر این سامانه&zwnj;ها. بدون شک کسی منکر اهمیت و ارزش تجربه نیست و اصولاً تحلیل نسلی انقلاب نیز بر مبنای انتقال تجارب و آرمان&zwnj;ها از نسلی به نسل دیگر بنانهاده شده است اما منصفانه نیست در شرایطی که کشور نیاز به کار روزافزون و تلاش شبانه&zwnj;روزی دارد، از دادن فرصت به تازه&zwnj;نفسانی که هم انگیزه و هم توان بیشتری از پیشینیان خویش دارند خودداری کنیم و نسل اولی&zwnj;ها را وادار به مسائلی نماییم که طاقت جوانی را می&zwnj;طلبد<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">از منظری دیگر، این چرخش نسلی مدیران، برای نظام اسلامی اهمیتی راهبردی دارد. واقعیت آن است که مدیران نسل اول و دومی رمق خدمت در پست&zwnj;های اجرایی را یا تقریباً ازدست&zwnj;داده&zwnj;اند یا در آستانه بازنشستگی طبیعی هستند و آن زمانی است که به&zwnj;ناچار باید عرصه را به&zwnj;دست نسل سومی&zwnj;هایی بسپارند که هنوز مجال سعی و تلاش در محیط حقیقی را نیافته&zwnj;اند. در چنین شرایطی کشور در آینده باید هزینه هنگفتی را بابت چرخش ناگهانی و وسیع مدیریتی به نسل بدون تجربه بدهد که روشن نیست چگونه جبران مافات خواهد شد؟</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">نیاز به اثبات ندارد که مدیریت اجرایی، مستلزم نشاط و پویایی&zwnj;ای است که در نسل&zwnj;های گذشته تقریباً پایان پذیرفته است. با اندکی تدبیر صحیح می&zwnj;توان در سمت&zwnj;های مشاوره&zwnj;ای و برخی حوزه&zwnj;های تصمیم&zwnj;گیری کلان از ظرفیت مدیران مجرب و متعهد بهره جست و ظرفیت مدیریت اجرایی را برای مدیران جوان خالی کرد<span dir="ltr">.</span></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">فراموش نکنیم تربیت مدیر نیاز به اعطای فرصت مدیریت دارد و قطعاً اگر فرصتی که به&zwnj;واسطه فروپاشی رژیم ستم&zwnj;شاهی و نیز تأسیس نهادهای انقلابی در سال&zwnj;های ابتدای پیروزی انقلاب&zwnj;اسلامی برای نسل اول و دومی که عمدتاً فاقد هرگونه تجربه مدیریت بودند، پیش نمی&zwnj;آمد، امروز نسلی از مدیران کارآزموده و توانمند در حوزه&zwnj;های گوناگون را در اختیار نداشتیم. اگر مدیران نسل اولی و نسل دومی، فرصتی را که انقلاب، سه دهه پیش سخاوتمندانه در اختیارشان گذاشت، از نسل جوان دریغ ورزند، به&zwnj;زودی شاهد حادثه ناگوار توقف تربیت مدیران برای آینده کشور خواهیم بود که تبعات سنگین و جبران&zwnj;ناپذیری برای کشور و نظام به همراه دارد<span dir="ltr">.</span></span></div><p>&nbsp;</p><p><strong>*محمدجواد اخوان/ گروه سیاسی اندیشکده برهان/ انتهای متن|</strong></p>