11099 امکان‌سنجی عبور اقتصاد ایران از خام‌فروشی نفت کتاب «اقتصاد بدون نفت» منتشر شد کتاب اقتصاد بدون نفت با موضوع امکان‌سنجی عبور اقتصاد ایران از خام‌فروشی نفت به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. <div dir="rtl">این کتاب که از مجموعه کتاب های <span>اندیشنامه اقتصاد مقاومتی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در 62 صفحه و در 4 فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.</span></div><div dir="rtl">&laquo;آیا ایران بدون نفت امکان&zwnj;پذیر است؟&raquo;، &laquo;<span>چرا کاهش قیمت خیلی هم برای اقتصاد بد نیست؟&raquo;، &laquo;5 چالش ایران در شرایط سقوط قیمت نفت&raquo; و &laquo;آیا کاهش قیمت نفت در شرایط کنونی به نفع اقتصاد ایران است؟&raquo; عناوین فصل های 4 گانه این کتاب هستند.</span></div><div dir="rtl">در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: &laquo;وابستگی اقتصادها به درآمد حاصل از یک منبع طبیعی یا غیرطبیعی و به&zwnj;طور کلی وابستگی درآمدی تنها به یک منبع، از جمله مسائلی است که در طول تاریخ، اقتصادهای زیادی به آن دچار بوده و برای رفع این وابستگی تلاش زیادی کرده&zwnj;اند<span dir="ltr">.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">وابستگی به تنها یک منبع درآمدی، که بخش اصلی درآمدهای کشور را به خود اختصاص می&zwnj;دهد، موجب می&zwnj;شود تا نوسانات احتمالی در میزان درآمد حاصل از این منبع، بر کلیه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی بخش&zwnj;های اقتصادی تأثیر داشته باشد. این منبع درآمدی می&zwnj;تواند درآمد حاصل از صادرات یک محصول مانند محصولات کشاورزی به خصوص در کشورهای آفریقایی و یا درآمد حاصل از منابع معدنی تجدیدپذیر و یا صادرات حاصل از منابع طبیعی تجدیدناپذیر باشد. در این میان، وابستگی به درآمد حاصل از منابع طبیعی تجدیدناپذیر از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و تأثیر و پیامدهای این وابستگی بیشتر از سایر منابع عنوان شده است.</div><div dir="rtl">هرچند در ادبیات اقتصادی بر وابستگی به درآمدهایی مانند صادرات برخی محصولات کشاورزی خاص و پیامدهای آن در اقتصاد کشورها نیز تأکید شده، اما در خصوص منابع طبیعی تجدیدناپذیر این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا مسائل مربوط به حفظ منابع برای نسل های آینده و همچنین چگونگی مصرف منبع طبیعی و تبدیل آن به منبعی درآمدی در آینده و مسائل بی ننسلی نیز مطرح می&zwnj;شود<span dir="ltr">.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">به طور کلی، کشورهایی که به درآمد حاصل از یک منبع طبیعی، که عموماً به صورت درآمد صادراتی نیز مطرح می شود، وابسته هستند، درگیر مشکلاتی&zwnj;اند که در نهایت عنوان می&zwnj;شود این منبع طبیعی در برخی موارد نه تنها برای این کشورها یک نعمت نبوده، بلکه به طوری تبدیل به یک نقمت شده است و از این روست که در مباحث اقتصادی و در ادبیات اقتصادی، بحث گسترده ای با عنوان &laquo;نحسی منابع طبیعی&raquo; در خصوص پیامدهای وابستگی به درآمد حاصل از منابع طبیعی وجود دارد. به همین علت است که اقتصادهای تک&nbsp;محصولی یا وابسته به یک منبع درآمدی همیشه در تلاش هستند تا از میزان این وابستگی بکاهند<span dir="ltr">.</span></div><div dir="rtl">اقتصاد ایران نیز از جمله اقتصادهایی است که در طبقه بندی اقتصادهای تک&nbsp;محصولی قرار می گیرد؛ به طوریکه اقتصاد ایران وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت خام و سایر موارد مرتبط با آن است و بر این اساس، ایران وابسته به یک منبع طبیعی تجدیدناپذیر است و با توجه به پیامدهای آن، باید راهکارهایی برای کاهش این وابستگی بیابد.&raquo;</div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div dir="rtl"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734253/"><img alt="اقتصاد بدون نفت" align="absMiddle" width="600" height="578" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Sale_Pic(13).jpg" /></a></span></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="font-size: 12px"><a href="http://didemanbook.ir/product/9786008734253/"><img alt="دریافت کتاب" width="250" height="79" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/02(1).png" /></a></span></div></div></div><p>&nbsp;</p>