6838 جریان‌شناسی فمینیسم/ به بهانه‌ی هشتم مارس (8)؛ فمینیسم ایرانی در مثلث فراماسونری، بهاییت و ساواک فیلم مستند «مسخ» با مرور اسناد تاریخی و در دقایقی چند، جریان فمینیسم و عناصر سرشناس آن در جهان و ایران را معرفی می‌کند. به بهانه‌ی 8 مارس در قسمت هشتم «مسخ»، مروری بر خط فکری شیرین عبادی و خانواده‌ی وی، به‌عنوان یکی از افراد شاخص و اثرگذار در ترویج فمینیسم در ایران،خواهیم داشت. <div dir="rtl"><b>گروه فرهنگی&zwnj;اجتماعی برهان؛ </b>شیرین عبادی، فرزند محمدعلی عبادی (از صاحب&zwnj;منصبان در ساختار حکومت پهلوی)، در سال 1326 در همدان متولد شد. پدرش در همان سال، به ریاست اداره&zwnj;کل ثبت شرکت&zwnj;ها منصوب شد؛ اداره&zwnj;ای که جدا از ثبت شرکت&zwnj;های تجاری و شخصی، عملیات تثبیت و قانونی&zwnj;سازی ثروت بی&zwnj;حساب بنیاد پهلوی را نیز برعهده داشت. برای او که دوران اشتغال به کارش را در میان فراماسون&zwnj;ها گذرانده بود، حیف بود که خودش نیز ماسون نباشد. بنابراین طبق قوانین رسمی ماسونی، درخواست عضویت در تشکیلات فراماسونری را تنظیم و ارسال کرد و در اردیبهشت 1345، پس از دو دهه&zwnj; خدمتگزاری به رژیم سلطنتی، به عضویت لژ فراماسونری مولوی درآمد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">مینو عبادی، مادر شیرین نیز جوانی&zwnj;اش را در جریان فعالیت نوفمینیست&zwnj;های مشروطه&zwnj;خواه گذرانده بوده و در تاریخ&zwnj;نگاری&zwnj;های فمینیسم ایرانی از پیشتازان کشف حجاب، پیش از فرمان کشف حجاب اجباری رضاخان، برشمرده شده است. بنابراین شیرین عبادی در خانواده&zwnj;ای متأثر از مدرنیزاسیون پهلوی و قجری، که منش روشن&zwnj;فکران غرب&zwnj;زده را برگزیده بود، رشد کرده است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">وی دوران متوسطه را در دبیرستان انوشیروان دادگر گذراند که توسط محمدعلی فروغی تأسیس شده بود و ریاست آن را منوچهر اقبال، از فراماسونرهای سرشناس دوران دوم پهلوی، برعهده داشت. اقبال رئیس انجمن فراماسونری اخوت و عضو برجسته&zwnj;ی لژهای ماسونی مولوی، آفتاب، مهر، صفا، رازی و آریامهر بود. سیاست این مدرسه نیز به قول تقی&zwnj;زاده، فرنگی شدن از فرق سر تا نوک پا بود.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">اما عبادی در نیمه&zwnj;های دوره&zwnj;ی دبیرستان، مدرسه&zwnj;ی&zwnj; انوشیروان دادگر را ترک کرد و به دبیرستان رضاشاه کبیر رفت؛ مدرسه&zwnj;ای که مجهزترین مرکز آموزش دختران به شمار می&zwnj;آمد و گرایش&zwnj;های شدید معطوف به دربار پهلوی داشت و کارگزاران آینده&zwnj;&zwnj;ی رژیم از فارغ&zwnj;التحصیلان این مدرسه برگزیده می&zwnj;شدند. فرخ&zwnj;رو پارسای از معلمین این مدرسه بود و بعداً به ریاست این مدرسه رسید. وی بهایی&zwnj;زاده&zwnj;ای بود با تعلقات شدید فمینیستی. او سپس به نمایندگی مجلس بیست&zwnj;ویکم و نهایتاً به&zwnj;عنوان نخستین وزیر زن در کابینه&zwnj;ی امیرعباس هویدا در وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">مطابق با اسناد منتشرشده&zwnj;ی ساواک، وی در زمره&zwnj;ی کلیدی&zwnj;ترین عناصر کادر ساواک در آموزش و پرورش پهلوی به شمار می&zwnj;آمد و در واقع وی پس از عضویت رسمی دو برادرش در کادر ساواک، سومین فرد خانواده&zwnj;ی پارسای بود که به این سازمان مخوف خدمت می&zwnj;کرد. او وظیفه داشت در مورد تعقیب و تنبیه دانش&zwnj;آموزان انقلابی تصمیم&zwnj;گیری کند. به این ترتیب، شیرین عبادی از مکتب&zwnj;خانه&zwnj;ای آمیخته با آموزه&zwnj;های بهاییت، فراماسونری و ساواک، جایی که آموخت چگونه می&zwnj;توان شیرین عبادی شد، فارغ&zwnj;التحصیل شد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">با مشاهده&zwnj;ی قسمت هشتم مستند &laquo;مسخ&raquo;، شیرین عبادی را بیشتر بشناسید.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">گروه فرهنگی اجتماعی برهان/ انتهای متن</div>