7114 آن سوی چهره مظفر بقایی/ رجا نیوز <p><strong>گروه تاریخ برهان:</strong> دکتر مظفر بقائی کرمانی یکی از مشهورترین رجال سیاسی تاریخ ایران معاصر است که نام او با وقایع و حوادث فراوانی در هم تنیده شده است. از هر منظری به تحولات تاریخ ایران دهه&zwnj;های بیست شمسی به این سو نظر افکنیم، نمی&zwnj;توانیم نام او را حذف نمائیم. در مورد بقائی قضاوتهای فراوانی صورت گرفته که در تحلیل نهائی هیچ کدام آنها نمی&zwnj;تواند طرحی جامع از رفتار و کردار سیاسی او ارائه کند، زیرا لایه&zwnj;های تشکیل&zwnj;دهنده شخصیت و رفتار سیاسی بقائی پیچیده و متعدد است. این مقوله از سوئی با پیچیدگی تاریخ معاصر ایران مرتبط است که لاجرم شخصیتهای پیچیده سیاسی بین المللی بازیگران آن بوده&zwnj;اند، و از سوئی دیگر نیازمند شناسائی فرایندها و شخصیت&zwnj;های موازی دیگری است تا فهم رفتار سیاسی رجالی مثل بقائی را تسهیل نماید.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div style="text-align: justify">انواع و اقسام تعابیر در وصف زندگی و رفتار و کردار سیاسی بقائی به کار گرفته شده که به نظر ما بهترین آن تعبیری است که جواد جعفری با عنوان &laquo;مرد شگفت&zwnj;انگیز سیاست ایران&raquo; به کار برده است. شگفتی رفتار سیاسی بقائی امری است که حتی صدیق ترین وفاداران او در مقاطع گوناگون تاریخی آن را به نحوی از انحا بیان داشته&zwnj;اند. برای شناخت مرد شگفت&zwnj;انگیز مورد نظر ما، البته تأملات و مطالعات زیادی لازم است که از عهده کسانی معدود بر می&zwnj;آید. لازمه هرگونه مطالعه و تأمل در تحقیق تاریخی &laquo;فاصله گرفتن&raquo; از موضوعی است که تحقیق در مورد آن انجام می&zwnj;شود. بدون فاصله گرفتن به مفهوم علمی، راه بر شناسائی مسدود می&zwnj;شود، زیرا از نظر فلسفی هر پدیده&zwnj;ای وقتی می&zwnj;تواند مورد شناسائی قرار گیرد که &laquo;موضوع&raquo; شناسائی واقع شود، در این مسیر البته باید تعلقات و وابستگیها جای خود را به دید خشک علمی&zwnj;دهد، چه در غیر این صورت شناختی ظهور نخواهد کرد.</div><div style="text-align: justify">&nbsp;</div><div style="text-align: justify">گرچه بقائی چهره&zwnj;ای آشنا برای سیاستمداران، مورخان و محققان تاریخ معاصر ایران بوده، لیکن هیچ اثر مستقل و در خور توجهی چه از سوی مخالفان و چه از سوی طرفداران او منتشر نگردیده است. به همین دلیل و به رغم شهرت فراوان، هنوز قضاوتهای سطحی در مورد او فراوانند، عده&zwnj;ای به دلیل نام حزب او که زحمتکشان ملت ایران نام دارد، وی را سیاستمداری چپ&zwnj;گرا می&zwnj;دانند، عده&zwnj;ای دیگر به دلیل همین عنوان حتی وی را توده&zwnj;ای تلقی می&zwnj;کنند؛ غافل از اینکه بقائی هرچه بود، تمام عمر از حزب توده نفرت داشت. عده&zwnj;ای دیگر بقائی را رجلی آزادیخواه و لیبرال تلقی می&zwnj;نمایند و گروهی هم وی را مردی می&zwnj;دانند که در فعالیت سیاسی خود از انگیزه&zwnj;های مذهبی بهره می&zwnj;گرفته است. علت این قضاوتها همه در آن است که بقائی رجلی بود که در مقاطع گوناگون تاریخی و بسته به موقعیت از ابزارهای لازم برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می&zwnj;گرفت، نمی&zwnj;توان هیچ اصل ثابتی را در فعالیتهای او مفروض گرفت و مدعی شد او در مقطعی خاص به فلان اصل ثابت باور داشته است.&nbsp;</div><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.rajanews.com/detail.asp?id=188521">آن سوی چهره مظفر بقایی</a>/ انتهای متن/</p>