9584 فراخوان دعوت به همکاری کارشناسان و پژوهشگران در حوزه‌های اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی اندیشکده‌ی برهان، در راستای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت سرمایه‌ی انسانی کارشناسی و پژوهشی در حوزه‌های اندیشه‌ای و گفتمان انقلاب اسلامی، از عموم پژوهشگران و کارشناسان فعال و توانمند در این حوزه دعوت به همکاری به عمل می‌آورد. <div dir="rtl"><b>الف) شرایط عمومی</b></div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>آشنایی با مبانی معرفتی اسلامی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>آشنایی با اندیشه، گفتمان و سیره&zwnj;ی امامین انقلاب اسلامی (امام خمینی و امام خامنه&zwnj;ای)</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>اعتقاد به اصل ولایت مطلقه&zwnj;ی فقیه و التزام عملی به آن</div><div dir="rtl"><span dir="ltr">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><b>ب) شرایط و توانمندی&zwnj;های تخصصی مورد نیاز </b></div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>دارای سابقه&zwnj;ی موفق و کارآمد پژوهشی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>توانمند در نگارش مطالب علمی و تحلیلی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>توانمند در ارزیابی و کارشناسی متون تحلیلی و تخصصی مربوطه</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>تسلط مکفی به اندیشه، گفتمان و سیره&zwnj;ی امامین انقلاب اسلامی و توانمند در استفاده از آن در ارائه&zwnj;ی تحلیل و پژوهش</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>آشنا با فضای رسانه و شبکه&zwnj;های اجتماعی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>آشنا با یکی از زبان&zwnj;های خارجی (ترجیحاً انگلیسی یا عربی)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>تذکرات</b></div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>توانایی در نگارش سلیس، روان و بهنگام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه&zwnj;های پژوهشی در اولویت هستند.</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>دارندگان سابقه&zwnj;ی فعالیت مؤثر در تشکل&zwnj;های انقلابی در اولویت خواهند بود.</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>امکان حضور فیزیکی پژوهشگر و کارشناس در اندیشکده از شرایط جذب است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span dir="ltr">&nbsp;</span><b>سطوح تخصصی</b></div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>پژوهشگر ارشد: دارای مدرک تحصیلی دکترا و یا سطح چهار حوزوی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>پژوهشگر: دانشجوی دکترا یا دارای مدرک کارشناسی ارشد (یا سطح سه حوزوی)</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>پژوهش&zwnj;یار: دانشجوی کارشناسی ارشد یا دارنده&zwnj;ی مدرک کارشناسی (سطح دو حوزوی)</div><div dir="rtl"><span dir="ltr">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span dir="ltr">&nbsp;</span><b>حوزه&zwnj;های تخصصی</b></div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>آینده&zwnj;پژوهی و مطالعات راهبردی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>تحلیل گفتمان</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>تحلیل سیاسی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>اندیشه&zwnj;ی سیاسی امامین انقلاب اسلامی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>جریان&zwnj;شناسی سیاسی ایران</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>اقتصاد سیاسی ایران</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>اقتصاد مقاومتی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>اقتصاد اسلامی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>جامعه&zwnj;شناسی سیاسی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>جامعه&zwnj;شناسی فرهنگی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>جریان&zwnj;شناسی فکری و فرهنگی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>اندیشه&zwnj;ی سیاسی در اسلام</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>اندیشه&zwnj;ی سیاسی غرب</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>آمریکاشناسی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>اروپاشناسی</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>مطالعات روابط بین&zwnj;الملل</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>مطالعات منطقه&zwnj;ی غرب آسیا و شمال آفریقا</div><div dir="rtl"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>ارتباطات، رسانه و فضای مجازی</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span dir="ltr">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><b>راهنمای پذیرش</b></div><div dir="rtl"><span dir="ltr">&nbsp;</span>علاقه&zwnj;مندان جهت همکاری با اندیشکده&zwnj;ی برهان، می&zwnj;توانند رزومه&zwnj;ی خود را به نشانی رایانامه&zwnj;ی <a href="mailto:INFO@BORHAN.IR"><span dir="ltr"><font color="#0563c1">INFO@BORHAN.IR</font></span></a> <span>یا آدرس تلگرامی</span><span dir="ltr"> @borhan_call </span>&nbsp;<span>ارسال کنند.</span></div><div dir="rtl">رزومه&zwnj;ی پژوهشی باید شامل موارد ذیل باشد:</div><div dir="rtl"><span dir="ltr">&nbsp;</span>- مشخصات سجلی</div><div dir="rtl">- مشخصات تماس (نشانی، تلفن همراه، تلفن ثابت و رایانامه)</div><div dir="rtl">- سوابق تحصیلی (همراه با تصویر مدارک تحصیلی) و دوره&zwnj;های آموزشی</div><div dir="rtl">- وضعیت آشنایی با زبان&zwnj;های خارجی</div><div dir="rtl">- سوابق تدریس</div><div dir="rtl">- عنوان و موضوع پایان&zwnj;نامه و رساله&zwnj;ی تحصیلات تکمیلی</div><div dir="rtl">- عنوان و نمونه&zwnj;ی سوابق پژوهشی (کتاب، مقالات علمی، مقالات و یادداشت&zwnj;های رسانه&zwnj;ای، پژوهش&zwnj;های در حال انجام و...)</div><div dir="rtl">- سوابق فعالیت اجرایی و فرهنگی (در صورت وجود)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: center"><a href="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/%D8%AC%D9%84%D8%AF-1--4-3.jpg"><img alt="" width="550" height="778" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/جلد-1--4-3.jpg" /></a></div>