9607 فهم نخبه‌ی اجرایی نباید متعلق به پانزده سال پیش باشد بیست نکته‌ای که سیاست‌مداران ما باید بدانند لزوم فهم دقیق برخی از نخبگان نسبت‌به تحولات آتی نظام بین‌الملل و اتخاذ سیاست متناسب با آن، موضوعی است که بایستی بیش از پیش به آن توجه شود. نخبه‌ی اجرایی کشور نبایستی دانشش نسبت‌به قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی و مقدورات و محذورات کشور متعلق به پانزده سال پیش باشد.<BR> <div dir="rtl"><b>گروه بین&zwnj;الملل برهان؛ </b>در این یادداشت تلاش خواهیم کرد تا به لزوم فهم دقیق برخی نخبگان از سطح قدرت ایران در منطقه و در سطح بین&zwnj;المللی اشاره کنیم. پی بردن به این موضوع از این حیث حائز اهمیت است که برخی نخبگان تحلیل صحیحی نسبت&zwnj;به شرایط، مقدورات و محذورات کشور ندارند و تصور آن&zwnj;ها نسبت&zwnj;به کشور تصوری مربوط به حداقل پانزده سال پیش است. این بیست نکته ضرورت&zwnj;هایی است که ایران امروز و محیط پیرامونش درگیر آن است و نخبگان بایستی نسبت&zwnj;به آن&zwnj;ها آگاه باشند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>1. توافق تمام شده، اینک موقع جدیت در حل مشکلات است.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">توافق هسته&zwnj;ای ایران و 5+1 بیش از یک سال است که حاصل شده است و بسیاری از نخبگان کشور ضروری است که متناسب با شرایط به&zwnj;وجودآمده عملکردشان را تعریف کنند. شرایط فعلی کشور بیش از یک سال است از توافق گذشته است. اینک دوره&zwnj;ی وعده&zwnj;ووعیدهای انتخاباتی به مردم نیست. خسارت محض بوده یا دستاورد بزرگ، هرچه بوده اینک ما با پدیده&zwnj;ای به نام برجام مواجه هستیم. ضروری است برخی نخبگان اجرایی این موضوع را بفهمند که برجام مشکلات کشور را حل نکرده است و بایستی هرچه سریع&zwnj;تر وضعیت اقتصادی کشور را در چارچوب صحیحی قرار دهند که آن چارچوب نیز بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی باشد. یکی از عوامل بیرونی می&zwnj;تواند تحولات سیاست داخلی یا خارجی در آمریکا باشد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>2. برجام و لزوم تصویر برخی خط&zwnj;کشی&zwnj;های سیاسی و بین&zwnj;المللی</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">همان&zwnj;طور که اشاره شد، زمان زیادی از برجام می&zwnj;گذرد و ضروری است نخبگان اجرایی برخی خط&zwnj;کشی&zwnj;ها را در این زمینه انجام دهند. موضوع هسته&zwnj;ای یک مسئله&zwnj;ی به رسمیت شناخته&zwnj;شده در سطح بین&zwnj;المللی است. نخبگان اجرایی ضرورتی ندارد برای به رسمیت شناختن آن تلاشی صورت دهند. ضرورتی ندارد که فضای داخلی کشور را با مسئله&zwnj;ی توانایی فروش آب&zwnj;سنگین و... پر کنند، چون این موضوع یک تالی طبیعی برجام است. کسر زیادی از ظرفیت هسته&zwnj;ای کشور متوقف شده و قاعدتاً طبیعی است که ایران بتواند آب&zwnj;سنگین خود را بفروشد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>3. اتحادهای فرامنطقه&zwnj;ای و منطقه&zwnj;ای ایران شکل گرفته است و باید آن&zwnj;ها را دید.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">برخی اتحادهای فرامنطقه&zwnj;ای پیرامون ایران بعد از برجام و حتی در حین برجام تعریف شده و ضروری است برخی نخبگان اجرایی کشور فهم صحیحی نسبت&zwnj;به نزدیکی روسیه و چین به ایران داشته باشند. دیدار تاریخی و استراتژیک رهبر انقلاب با رئیس&zwnj;جمهور روسیه یکی از مهم&zwnj;ترین خط&zwnj;کشی&zwnj;ها و مرزبندی&zwnj;ها در حوزه&zwnj;ی فرامنطقه&zwnj;ای ایران بود که اثرات آن طی یک دهه&zwnj;ی پیش&zwnj;رو در منطقه&zwnj;ی غرب آسیا بیشتر نمایان خواهد شد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>4. لزوم اتخاذ موضع شفاف درخصوص آمریکایی&zwnj;ها</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ترامپ جرج بوش دوران اصلاحات است. نخبگان اجرایی بایستی در موضع&zwnj;گیری شفاف عمل کند، تردید به خود راه ندهند و سکوت نکنند. آمریکایی&zwnj;ها از هر تلاشی برای فروکش کردن اقتصاد ایران در دوره&zwnj;ی به&zwnj;اصطلاح پسابرجام دریغ نکرده&zwnj;اند.</div><div dir="rtl">ضروری است برخی نخبگان کشور فهم دقیقی نسبت&zwnj;به سیاست&zwnj;های آمریکایی&zwnj;ها و دکترین سیاست خارجی و سناریوهای آن نسبت&zwnj;به ایران داشته باشند و تصور نکنند که آمریکای اوباما به ایران لطف داشته که برجام به سرانجام رسیده است. ضروری است فهم شود که آمریکا پیش از برجام گفته&zwnj;های خلاف واقع و دروغ&zwnj;گویی&zwnj;های محض داشت، در دوره&zwnj;ی مذاکرات به&zwnj;طرق متفاوت فریب&zwnj;کاری می&zwnj;کرد و بعد از برجام نیز خلف وعده کرد و با نقض&zwnj;عهدهای متوالی مانع از ایجاد دستاورد اقتصادی برای ایران شد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>5. هدف آمریکای ترامپ فروش اسلحه است و تنها راه فروش اسلحه، ایجاد ناامنی در منطقه است.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ضروری است برخی نخبگان به این موضوع مهم پی ببرند که آمریکایی&zwnj;ها با طرح دکترین &laquo;ایران&zwnj;هراسی&raquo; و &laquo;تلاش ایران برای تسلط بر منطقه&raquo; به&zwnj;دنبال به راه انداختن یک مسابقه&zwnj;ی تسلیحاتی در منطقه&zwnj;ی خاورمیانه هستند که نمود آن را در کمپ&zwnj;دیوید مشاهده کردیم. آمریکا به&zwnj;شدت به&zwnj;دنبال فروش سلاح&zwnj;های خود به اعراب و تسلیح اعراب است تا از یک سو منطقه را از ناامنی سرشار کند و از سوی دیگر، اقتصاد به&zwnj;گل&zwnj;نشسته&zwnj;ی خود را از نابسامانی درآورد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>6. محور مقاومت، بال جمهوری اسلامی است و تردید در آن یعنی تردید در ماهیت انقلاب.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ضروری است علت واقعی تشدید درگیری&zwnj;های مذهبی در منطقه فهم شود. اگر علت درگیری&zwnj;های منطقه به&zwnj;خوبی مشخص شود، احتمالاً حوزه&zwnj;ی عمومی درک صحیح&zwnj;تری نسبت&zwnj;به بال&zwnj;های فرامنطقه&zwnj;ای ایران در حوزه&zwnj;ی بین&zwnj;المللی خواهد داشت و این&zwnj;گونه نخواهد شد که عده&zwnj;ای هرازگاهی در مورد کمک&zwnj;های ایران در جبهه&zwnj;ی مقاومت تردید کنند و عده&zwnj;ای نیز این موضوع را به&zwnj;عنوان ابزار محبوبیت خود در مقابل برخی افراد واداده تلقی نمایند و بر روی آن موج&zwnj;سواری کنند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>7. گرفتن ضمانت از غرب، خطر بیخ&zwnj;گوش</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">اینکه بارها و بارها پیش از مذاکرات اظهار می&zwnj;شد که نخبگان سیاسی به&zwnj;دنبال گرفتن ضمانت&zwnj;های امنیتی از غرب نباشند، به این دلیل بود که آینده&zwnj;ی کشور را اسیر برخی تمایلات جریان&zwnj;های سیاسی در غرب و آمریکا نکنند تا اگر مثلاً شخصی مثل ترامپ سکان قدرت را در آمریکا در دست گرفت، همه هراسان شوند و به این فکر کنند، که چه اتفاقی برای بزرگ&zwnj;ترین دستاورد قرن می&zwnj;افتد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>8. هر تحریم جدید را جدی بگیریم. نظام اقتصادی کشور را ویران نکنیم.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ضروری است نخبگان اجرایی بفهمند که غرب و آمریکا قطعاً نظام تحریم&zwnj;های خود علیه ایران را تقویت خواهد کرد و تحریم&zwnj;هایی جدید علیه ترازهای مالی و تجاری ایران وضع خواهد کرد، اما نه به بهانه&zwnj;ی هسته&zwnj;ای، بلکه قطعاً به بهانه&zwnj;هایی دیگر مثل حقوق بشر. پس بهتر است به&zwnj;جای گرفتن گارد دفاعی، از موضع طلبکاری وارد شوند. در غیر این صورت، این فضای گفت&zwnj;وگویی به&zwnj;وجودآمده دائماً با پاسخ&zwnj;گویی ایران همراه خواهد بود و هیچ اقناعی نیز از جانب طرف مقابل در آن شکل نخواهد گرفت.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>9. تکلیف اقتصاد کشور را با سازمان تجارت جهانی مشخص کنید.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ضروری است نخبگان سیاسی کشور تکلیف خود و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و صندوق را مشخص کنند تا به&zwnj;واسطه&zwnj;ی آن تبدیل به یک کیس و سوژه برای این سازمان نشوند که هر بار خواسته&zwnj;های عجیب و منافی قانون اساسی شبیه <span dir="ltr">FATF</span> را به کشور تحمیل کند. یک بار و برای همیشه باید مشخص شود که آیا سازمان و رهبران سیاسی آن، یعنی آمریکایی&zwnj;ها، چه برنامه&zwnj;ای برای اقتصاد ایران در سر دارند و آیا نظام اقتصادی کشور حاضر است به آن تن دهد یا خیر؟</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>10. ناکارآمدی دستگاه&zwnj;های اجرایی</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ضروری است برخی نخبگان دائماً بر تبل ناکارآمدی دستگاه&zwnj;های اجرایی تحت امر خود تأکید نکنند. این نوع صحبت&zwnj;ها برای کسانی که از اوان انقلاب در مناصب اجرایی بوده&zwnj;اند و بازهم از ناکارآمدی آن سخن می&zwnj;گویند، یک معنی بیشتر نمی&zwnj;تواند داشته باشد و آن این است که برخی نخبگان فهم صحیحی از کارآمدی ندارند و نبایستی مسئولیت اجرایی بپذیرند.</div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl"><b>11. این گزاره را رها کنیم: فشار اقتصادی، عامل تغییر رفتار</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ضروری است این پیام از ایران به نظام بین&zwnj;الملل مخابره شود، حتی اگر مکتوب باشد و شخص رئیس&zwnj;جمهور آن را بنویسد که سناریوی &laquo;فشار اقتصادی، عامل تغییر رویکرد&raquo; از این لحظه به بعد جواب نمی&zwnj;دهد و جملاتی شبیه اینکه &laquo;اگر برجام نبود، ایران ونزوئلا می&zwnj;شد&raquo; یا &laquo;اگر برجام نبود، آب هم نداشتیم&raquo; از ادبیات برخی نخبگان سیاسی کشور حذف شود تا به&zwnj;واسطه&zwnj;ی آن این پیام صددرصد اشتباه به غرب مخابره نشود که تحریم کارآمد است و به&zwnj;واسطه&zwnj;ی تحریم&zwnj;ها ایران به زانو درمی&zwnj;آید و نمود آن نیز این صحبت&zwnj;های مقامات ایرانی است.</div><div dir="rtl">سوای از این، تزریق این ایده که مذاکرات برای ایران نعمت بوده است، غرب را وادار می&zwnj;کند تا دولت ایران را برای چیزهای دیگر نیز به &laquo;معامله&raquo; به&zwnj;عنوان تنها مسیر وادار کند. همچنین غرب با ارائه&zwnj;ی &laquo;مورد کره&zwnj;ی شمالی&raquo;، از ابزار مقایسه بهره خواهد جست و هیچ پیشرفتی در زمینه&zwnj;ی مذاکرات رخ نخواهد داد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>12. اقتصاد کشور را به مسائل خارجی گره نزنیم.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">پیوند زدن اقتصاد کشور به مسائل خارجی یک اشتباه استراتژیک است. اقتصاد کشور بایستی برپایه&zwnj;ی توانایی&zwnj;های داخلی تصویر و تصور شود. بن&zwnj;مایه&zwnj;های درونی اقتصاد بایستی به&zwnj;عنوان پایه&zwnj;های آن تعریف شود، نه مسائل خارجی؛ چراکه با نوسانات بین&zwnj;المللی اقتصاد نیز اسیر و دستخوش تحول خواهد شد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>13. بازسازی اعتمادبه&zwnj;نفس ملی بعد از برجام</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ضروری است نخبگان اجرایی کشور مردم را نسبت&zwnj;به اعتمادبه&zwnj;نفس ملی خود آگاه کنند. درست است که مسئله&zwnj;ی هسته&zwnj;ای فقط موضوع سوخت نیروگاه، تولید برق، پرتودرمانی و... نیست، اما سرآغاز یک حرکت است که سبب &laquo;اعتمادبه&zwnj;نفس ملی&raquo; شده است. نخبگان اجرایی بایستی جامعه را نسبت&zwnj;به این مهم آگاه کنند که اعتمادبه&zwnj;نفس ملی مردم به قوت خود باقی بماند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>14. دولت ترامپ دولت دادوستد است. پس آماده&zwnj;ی هر شرایطی باشیم.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">دولت ترامپ دولت دادوستد و بده&zwnj;&zwnj;بستان است. هرکس به آمریکا بیشتر باج اقتصادی دهد، بهتر می&zwnj;تواند سیاست خارجی او را تعریف و تنسیق کند. پس ضروری است نخبگان کشور از این موضوع مطلع باشند و بدانند که بایستی به تعبیر رهبر انقلاب آماده&zwnj;ی هر شرایطی باشند، وگرنه نه&zwnj;تنها به&zwnj;لحاظ سیاسی آچمز خواهند شد، بلکه آنچه تصور می&zwnj;کردند بزرگ&zwnj;ترین دستاورد قرن است نیز در معرض سؤالات زیادی قرار خواهد گرفت.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>15. ترامپ نمی&zwnj;تواند افکار بین&zwnj;المللی را قانع کند. از این فرصت استفاده کنیم.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">نکته&zwnj;ی فوق را در کنار این موضوع قرار دهیم که دولت ترامپ توان اقناع افکار بین&zwnj;المللی برای اجماع علیه ایران را نخواهد داشت. علی&zwnj;رغم توان اجماع&zwnj;ساز اوباما و همسوسازی اعضای جامعه&zwnj;ی جهانی علیه مسئله&zwnj;ی هسته&zwnj;ای، ترامپ به&zwnj;دلیل مواضع عجیب و خلاف عرف بین&zwnj;المللی، از این امکان برخوردار نخواهد بود و بهتر است نخبگان از این امکان بیشترین بهره را ببرند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>16. اقتصاد را از موضع انفعال خارج کنیم.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ضروری است موضع انفعالی در بخش اقتصادی (به&zwnj;خاطر اهمیت این حوزه) تبدیل به موضع فعال شود؛ چراکه این موضع تأثیرپذیری می&zwnj;تواند ذهنیت طرف غربی را در انسجام بین&zwnj;المللی علیه ایران به&zwnj;منظور وضع تحریم&zwnj;های جدید مورد تردید قرار دهد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>17. تکلیف آمریکا و تحریم&zwnj;های آن بایستی مشخص شود.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">بایستی تکلیف تحریم&zwnj;های پی&zwnj;درپی آمریکایی&zwnj;ها و حتی تکلیف سیاست&zwnj;های دوگانه&zwnj;ی غرب درخصوص ایران مشخص شود. در سال&zwnj;های گذشته، تعریف ایران ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد به&zwnj;عنوان یک کشور برهم&zwnj;زننده&zwnj;ی آرامش و امنیت بین&zwnj;المللی، شرایط را برای تشدید اجماع و مقبول افتادن سیاست&zwnj;های آمریکا فراهم ساخته بود. بر این اساس، تشدید انزوای سیاسی و اقتصادی در نتیجه&zwnj;ی تحریم&zwnj;های مختلف از مهم&zwnj;ترین تهدیدات بین&zwnj;المللی برای امنیت و منافع ملی ایران محسوب می&zwnj;شد. اینک که ایران تحت فصل هفتم منشور نیست، تکلیف تحریم&zwnj;های غرب علیه ایران بایستی مشخص شود. یک تیم مشخص و مدون برای پیگیری این موضوع بایستی تعبیه شود.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>18. گرفتن دستاویز نقض حقوق بشر از غرب</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">عربستان و اسرائیل به&zwnj;دنبال وضع قطعنامه&zwnj;ی ضد حقوق بشری علیه ایران هستند. این موضوع هرچند خنده&zwnj;دار است، اما از سوی دیگر نشان می&zwnj;دهد که بایستی دستاویز حقوق بشر را از برخی کشورها گرفت.</div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b>تکیه بر نقض حقوق بشر در ایران از جمله اتهاماتی است که به&zwnj;موازات اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته&zwnj;ای و حمایت از تروریسم علیه ایران ایراد می&zwnj;گردید. در این رابطه نقش گزارش&zwnj;های مختلف دیده&zwnj;بان حقوق بشر سازمان ملل متحد، که هرازچندگاهی با لحن و جهت&zwnj;گیری تند در محکومیت ایران منتشر می&zwnj;شدند نیز قابل توجه است.</div><div dir="rtl">این گزارش&zwnj;ها شاید چندان بازخورد عملی و ضمانت اجرایی مشخصی نداشته باشند، اما توانسته بودند در تیره&zwnj;تر کردن تصویر بین&zwnj;المللی ایران نقش مهمی بازی کنند. اتهامات حقوق بشری به ایران و تداوم گزارش&zwnj;های احمد شهید و اخیراً هم انتصاب گزارشگر جدید، یعنی عاصمه جهانگیر (که بایستی منتظر اتهامات وی درخصوص حقوق زنان در ایران باشیم)، از جمله&zwnj;ی این موارد است که بایستی به&zwnj;صورت تهاجمی با آن برخورد شود.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>19. ما و افکار عمومی منطقه&zwnj;ای که متعلق به ماست.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">از نکات دیگری که می&zwnj;توان به آن اشاره کرد، تغییر در ساختار نظام بین&zwnj;الملل است. منطقه&zwnj;ی ما اسیر ادامه&zwnj;ی سیطره&rlm;جویی و حضور نظامی آمریکا در مناطق گوناگون به&zwnj;ویژه در منطقه&zwnj;ی خلیج&rlm;فارس است. آنچه بایستی نزد افکار عمومی منطقه&zwnj;ی ما بیشتر بازروایی شود، برخلاف آن چیزی است که آمریکا تلاش دارد نزد افکار عمومی منطقه جلوه دهد.</div><div dir="rtl">آمریکا تمایل دارد حضور خود را به&zwnj;صورت خیر مشترک و منافع همگانی جهانی جلوه دهد و بی&zwnj;توجهی برخی در داخل کشور به این امر سبب می&zwnj;شود که ایران به&zwnj;عنوان چیزی خلاف این موضوع برای مردم منطقه تصویر شود. بنابراین بهتر است دستگاه سیاست خارجی با منظومه&zwnj;ی سیاست خارجی نظام پیوند بخورد و تعریف واحدی صورت گیرد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>20. موضوع اساسی دولت رانتیر</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ضروری است اینک که دولت می&zwnj;تواند نفت را آن&zwnj;گونه که علاقه داشت بفروشد، از سیاست&zwnj;های دولت رانتیر عقب&zwnj;نشینی کند و این موضوع را با برنامه&zwnj;های بلندمدت کشور وفق دهد و از این تهدید به&zwnj;عنوان یک فرصت استفاده کند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><div style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><font size="2"><br class="Apple-interchange-newline" />*گروه بین الملل برهان/انتهای متن/</font></strong></div><div style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><font size="2"><p style="text-align: justify; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 4px 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-stretch: normal"><span style="color: rgb(0,0,0)"><strong><br class="Apple-interchange-newline" />&nbsp;</strong></span><span style="color: rgb(0,0,0)">&nbsp;</span><strong><strong><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a href="http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=9397" style="text-decoration: none"><span style="color: rgb(0,0,0)"><strong><br class="Apple-interchange-newline" /></strong></span></a></b></strong></strong></strong></p><p style="text-align: right; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 4px 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-stretch: normal"><span style="color: rgb(0,0,0)"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 12px"><br class="Apple-interchange-newline" style="text-align: justify; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-stretch: normal" /></span></span></span></strong></strong></strong></strong></b></strong></span><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 12px"><a href="https://telegram.me/borhan_ir" target="_blank" style="text-align: justify; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-stretch: normal"><span style="color: rgb(0,0,0)"><img alt="" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Telegram%20Bottun-Recovered-4.jpg" width="630" height="158" /></span></a></span></span></span></strong></strong></strong></strong></b></strong></p></font></strong></div></div>