9726 نقدی بر فیلم «یک روز به‌خصوص» همایون اسعدیان سقوط اخلاق در یک روز به‌خصوص فیلم روایتگر سقوط اخلاق فردی و سقوط اخلاق در جامعه است. روایتگر سقوط فردی که بیشترین دغدغه‌اش اخلاق است. کارگردان با قرار دادن نقش اول خود در این موقعیت خاص، مسئله‌ی انتخاب اخلاقی را به چالش می‌کشد و در روایت سقوط اخلاقی جامعه، تنه‌ای انتقادی به موضوع فساد در سیستم پزشکی و بهداشت می‌زند. <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">گروه فرهنگی-اجتماعی برهان/مسعود امیری کلیائی؛</span></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"> همایون اسعدیان نشان داده که همیشه یکی از موضوعات مورد علاقه&zwnj;اش برای پرداخت، مسئله&zwnj;ی اخلاق بوده است. او با داستان&zwnj;های متفاوت در آثار مختلفی چون &laquo;طلا و مس&raquo; به وجوه متفاوت اخلاق&zwnj;مداری در جامعه&zwnj;ی ایرانی پرداخته که معمولاً آثار درخوری بوده و مورد توجه منتقدین و همچنین عموم مردم قرار گرفته است.</span></span></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">اسعدیان برای آخرین کار خود، با روایت داستانی در بستری متفاوت و خاص، باز به&zwnj;سراغ مسئله&zwnj;ی اخلاق&zwnj;مداری و حدوحدود آن رفته است. او با نشانه رفتن موضوع اختیار در رعایت اخلاق، مخاطب خود را به تعمق در این مسئله دعوت می&zwnj;کند.&zwnj; فیلم روایتگر زندگی حامد (با بازی مصطفی زمانی) است؛ کسی که در زندگی خود به&zwnj;عنوان یک روزنامه&zwnj;نگار اخلاق&zwnj;مدار شناخته می&zwnj;شود.</span></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">حال اویی که فریادگر اخلاق&zwnj;مداری در روزنامه&zwnj;ی خود است، در موقعیتی قرار می&zwnj;گیرد که باید میان زندگی خواهرش و رعایت اخلاق، یکی را انتخاب کند. او خواهری دارد که نیازمند عمل پیوند قلب است، اما فرصتی برای او باقی نمانده و حال او می&zwnj;خواهد با پرداخت رشوه نوبت عمل پیوند را برای خواهرش جابه&zwnj;جا کند.</span></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">فیلم روایتگر سقوط اخلاق فردی و سقوط اخلاق در جامعه است. روایتگر سقوط فردی که بیشترین دغدغه&zwnj;اش اخلاق است. کارگردان با قرار دادن نقش اول خود در این موقعیت خاص، مسئله&zwnj;ی انتخاب اخلاقی را به چالش می&zwnj;کشد و در روایت سقوط اخلاقی جامعه، تنه&zwnj;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%">ای انتقادی به موضوع فساد در سیستم پزشکی و بهداشت می&zwnj;زند</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">.</span></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">حامد حال خود پا در وادی فساد گذاشته و با واقعیت روبه&zwnj;رو شده است. او با کسی برای جا&zwnj;به&zwnj;جایی نوبت عمل تبانی می&zwnj;کند که به اعتراف خودش از سر نیاز وارد این کار شده و حتی برای فرار از فقر خود کلیه&zwnj;اش را فروخته است. او با سیستم پزشکی فاسدی روبه&zwnj;روست که دکتر و پرستارش برای پول بیشتر حاضر به بازی با جان بیماران هستند. حامد با دنیایی روبه&zwnj;روست که جان افراد در آن قیمت&zwnj;گذاری می&zwnj;&zwnj;شود.</span></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">بیننده نیز در طول روایت کارگردان از این دنیای آلوده به فساد، با حامد همزادپنداری می&zwnj;کند و حتی سقوط اخلاقی او را قابل توجیه می&zwnj;داند و به او در زیر پا گذاشتن اخلاق حق می&zwnj;دهد. کارگردان در ایجاد سؤال برای مخاطب درباب مسئله&zwnj;ی اخلاق&zwnj;مداری و همچنین ایجاد فضای همزادپنداری با نقش اول فیلم، موفق عمل کرده و فضای دراماتیکی خلق کرده که در آن موقعیت ظلم و اعمال ظلم ناگزیر و انتخاب مسیر ناحق برای حفظ جان خواهر، از سر استیصال قابل &zwnj;پذیرش می&zwnj;نماید.</span></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">اما از نیمه&zwnj;ی روایت به بعد، فیلم در وادی شعارزدگی می&zwnj;افتد. حال افرادی که شاید در دنیایی حقیقی کمتر از حامد اخلاق&zwnj;مدار باشند، وی را برای دست بردن در نوبت عمل پیوند قلب و ضایع کردن حق دیگری سرزنش می&zwnj;کنند و به او که خود معلم اخلاق است، درس اخلاق می&zwnj;دهند.</span></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">حال حامد در نقش پنددهنده و دعوت&zwnj;کننده به تعمق، به دیگران و در واقع بیننده&zwnj;ی فیلم تشر می&zwnj;زند که هرکسی حتی شما هم در چنین لحظاتی ناچار به انتخاب نادرست خواهید شد. او در سکانس&zwnj;هایی برای تبرئه کردن خود و همچنین آرامش وجدانش، این سؤال را از اطرافیان خود می&zwnj;پرسد و اکثراً نیز در برابر او سکوت می&zwnj;کنند و حتی بعضی از کاراکترها به او حق می&zwnj;دهند.</span></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">به&zwnj;عنوان &zwnj;مثال در سکانسی حامد در برابر همکار سرزنشگر خود (که قرار است با او ازدواج کند) این سؤال را می&zwnj;پرسد که اگر خواهر خودت بود چه می&zwnj;کردی؟ سکوت همکار او در این سکانس به&zwnj;نوعی تأییدگر ناگریزی انتخاب حامد و پوچی ادعای اخلاق&zwnj;مداری اطرافیان و خود اوست.</span></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">کارگردان در ادامه&zwnj;ی فیلم حامد را در فساد غرق می&zwnj;کند و او را در موقعیت&zwnj;های قرار می&zwnj;دهد که برای تأمین هزینه&zwnj;ی رشوه، مجبور به دروغ&zwnj;گویی، تظاهر و فساد می&zwnj;شود و در انتها خود نیز رشوه می&zwnj;گیرد تا جلوی انتشار گزارش فساد شرکت دارویی را در روزنامه&zwnj;اش بگیرد.</span></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">کارگردان در انتها و برای پایان&zwnj;بندی فیلم خود، فضایی خاکستری را پیش روی مخاطب ترسیم می&zwnj;کند؛ فضایی که نه با واقعیت همخوانی کامل دارد و نه آن&zwnj;چنان از فضای واقعیت به&zwnj;دور است. حامدی که مدعای اخلاق&zwnj;مداری داشته دوباره به اخلاق و وجدان خود رجوع می&zwnj;کند و چک رشوه&zwnj;ی دریافتی را پاره و خواهرش را عمل نمی&zwnj;کند، اما از آن&zwnj;سو مخاطب می&zwnj;داند که باز حق به حق&zwnj;دار نمی&zwnj;رسد و به&zwnj;جای فردی که مستحق دریافت قلب است، فرد دیگری که رشوه را پرداخت کرده است عمل می&zwnj;شود.*</span></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><span style="font-family: Tahoma"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; mso-bidi-language: FA">*گروه فرهنگی-اجتماعی برهان/انتهای متن/</span></b></span></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; line-height: 150%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></p>