9771 مصلحت چگونه واقعیت را به آرمان متصل می‌کند؟ سیاست‌ورزی به سبک انقلابی‌گری اگر بخواهیم بزرگ‌ترین چالش سیاست‌ورزی جریان انقلاب را برای فهم عمل انقلابی مورد بررسی قرار دهیم، باید دوگانه‌ی واقع‌گرایی-آرمان‌خواهی را مورد دقت و تحلیل قرار دهیم. دوگانه‌ای که در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته بسیار بالا گرفت و حتی رهبر معظم انقلاب نیز به آن واکنش نشان دادند.<BR> <div dir="rtl"><b>گروه سیاسی برهان/ محمدرضا یل،</b> قطعاً مهم&zwnj;ترین دستاورد انقلاب اسلامی را نه سرنگونی حکومت دست&zwnj;نشانده&zwnj;ی پهلوی، بلکه تغییر الگوهای رفتاری و ساختاری ناشی از دگرگونی سیاسی-اعتقادی جامعه می&zwnj;باید دانست. در برخی حوزه&zwnj;ها از جمله ساختار سیاسی و قانون اساسی، این تحول به سطح بالایی از ثبات و نهادینگی اجتماعی رسید؛ به&zwnj;طوری&zwnj;که بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، شاهد حضور حداکثری اقشار در مناسک سیاسی انقلاب اسلامی همچون انتخابات یا راهپیمایی&zwnj;ها هستیم.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در کنار این مهم، در برخی دیگر از حوزه&zwnj;ها، از جمله رشد علمی و صنایع نظامی نیز توفیقات بسیار مهمی کسب کردیم و توانستیم الگوهای سابق را که بر وابستگی مطلق بنا شده بود، در هم بشکنیم و پایه&zwnj;های علمی و نظامی خود را براساس خودباوری بنا نهیم. البته در این میان، در برخی حوزه&zwnj;ها از جمله اقتصاد و الگوهای رفتاری و تصمیم&zwnj;سازی در عرصه&zwnj;ی سیاست&zwnj;ورزی، نتوانسته&zwnj;ایم به ساختاری مشخص و متقن که سطحی از نهادینگی را در خود ایجاد کرده باشد، دست پیدا کنیم.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">از دیگر حوزه&zwnj;های مغفول، فقدان الگوی سیاست&zwnj;ورزی انقلابی است. اخلاق و برخی آموزه&zwnj;های شرعی و همچنین توصیه&zwnj;های رهبران انقلاب به&zwnj;تنهایی نمی&zwnj;تواند الگوهای رفتاری ما را به&zwnj;خصوص در عرصه&zwnj;ی سیاست&zwnj;ورزی، ترسیم کند؛ چراکه تبیین یک الگو نیازمند چینش صحیحی از مفاهیم مشخص در ساختاری منظم و کارآمد است که متأسفانه اکثر سیاست&zwnj;مداران انقلاب تا به امروز نتوانسته&zwnj;اند به اصول سیاست&zwnj;ورزی تراز انقلاب اسلامی دست پیدا کنند تا بتوانند در مرحله&zwnj;ی بعد آن را به&zwnj;صورت آکادمیک به نسل&zwnj;های بعد منتقل نمایند. به&zwnj;این&zwnj;ترتیب باید گفت ما امروز با چالش عمل بهنگام، دقیق و به&zwnj;اندازه در عرصه&zwnj;ی سیاست&zwnj;ورزی جریان انقلاب روبه&zwnj;رو هستیم. شاید بتوان گفت رقبای جریان انقلاب در داخل مرزهای قانونی و سیاسی توانسته&zwnj;اند با سرلوحه قرار دادن نوعی از پراگماتیسم، رفتار خود را جهت دهند و در پیچ&zwnj;های سیاسی براساس اصالت منفعت، به تصمیم&zwnj;سازی و عملیات سیاسی دست بزنند. لذا باید گفت اخلاق در مسلک این جریان&zwnj;ها از همان اصالت منفعت برمی&zwnj;خیزد و ملاحظات اخلاقی همچون حفظ تقوا، در این ساختار واقع&zwnj;گرایی مطلق، عرصه&zwnj;ای برای عرضه&zwnj;ی خود نخواهد داشت.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">با توجه به ملاحظات اخلاقی و شرعی و همچنین با توجه به مسیری که انقلابی&zwnj;ها برای خود ترسیم کرده&zwnj;اند، باید اذعان کرد دستیابی به الگویی همه&zwnj;جانبه حقیقتاً دشوار خواهد بود. شاید اولین قدمی که می&zwnj;توان در این راستا برداشت، بازخوانی وقایع و شکست و پیروزی&zwnj;های سیاسی جریان انقلاب است که می&zwnj;تواند در بسترسازی رفع تعارضات و تناقضات و الگویابی کمک کند. اما اگر بخواهیم بزرگ&zwnj;ترین چالش سیاست&zwnj;ورزی جریان انقلاب را برای فهم عمل انقلابی مورد بررسی قرار دهیم، باید دوگانه&zwnj;ی واقع&zwnj;گرایی-آرمان&zwnj;خواهی را مورد دقت و تحلیل قرار دهیم. دوگانه&zwnj;ای که در انتخابات ریاست&zwnj;جمهوری گذشته بسیار بالا گرفت و حتی رهبر معظم انقلاب نیز به آن واکنش نشان دادند. بررسی این دوگانه می&zwnj;تواند برخی از نقاط تاریک سیاست&zwnj;ورزی انقلابی را روشن سازد و چراغی باشد برای رویدادهای آتی.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">صفت آرمان&zwnj;خواهی و کنش&zwnj;های متناظر به آن، موجبات نقد برخی افراد خارج از منظومه&zwnj;ی انقلاب را فراهم آورده که اساساً نقدی جدی است. خاستگاه نقد آرمان&zwnj;خواهی از ذهن واقع&zwnj;گرای منتقدان نشئت می&zwnj;گیرد. زاویه&zwnj;ای که واقعیات با اقدامات آرمان&zwnj;گرایانه&zwnj;ی آرمان&zwnj;خواهان در تحلیل یک فرد واقع&zwnj;گرا ایجاد می&zwnj;کند، آغاز نزاع این دو مفهوم است. تا وقتی نتوان نسبت بین این دو مؤلفه (آرمان و واقعیت) را در منظومه&zwnj;ی فکری انقلاب برای اتخاذ تصمیمات و انتخاب کنش&zwnj;ها تعریف کرد، این مناقشه از وزن قابل توجهی برخوردار خواهد بود.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">این دوگانه در تمام عرصه&zwnj;های زندگی انسان وجود دارد. حتی در شریعت (که برنامه&zwnj;ی زندگی دین برای انسان تلقی می&zwnj;گردد) نیز به&zwnj;نوعی بروز می&zwnj;&zwnj;یابد. به&zwnj;طور مثال، دروغ فعلی ناپسند و نهی&zwnj;شده از ناحیه&zwnj;ی شریعت است، درحالی&zwnj;که در پاره&zwnj;ای از شرایط، دروغ گفتن خود یک ثواب و امری واجب می&zwnj;شود یا مثلاً در مسائل اجتماعی به فتوای فقها، حفظ نظام اسلامی از هر واجبی واجب&zwnj;تر است؛ یعنی در تزاحم حفظ نظام و مثلاً اقامه&zwnj;ی نماز، باید به اجرای حکم اول پرداخت. اساساً مناقشه&zwnj;ی حکم اولیه و ثانویه در فقه نیز از همین جنس است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>ارائه&zwnj;ی یک راهکار</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان می&zwnj;فرمایند: &laquo;این&zwnj;جور نیست که هرچه اسم مصلحت رویش بود، این یک چیز منفی&zwnj;ای باشد. بعضی این&zwnj;جور خیال می&zwnj;کنند: آقا مصلحت&zwnj;اندیشی می&zwnj;کنید؟ خوب، بله، گاهی انسان مصلحت&zwnj;اندیشی می&zwnj;کند. خود مصلحت&zwnj;اندیشی یکی از حقایقی است که باید به آن توجه داشت. این جزء مسلمات و واضحات اسلام است.&raquo;<span><span dir="ltr"><span><span><font color="#0000ff">[1]</font></span></span></span></span></div><div dir="rtl">مفهومی که از این بیان وام گرفته می&zwnj;شود و در این بین نقش حلقه&zwnj;ی واسط را بین آرمان&zwnj;گرایی و مصلحت&zwnj;اندیشی بازی می&zwnj;کند و مکانیسمی منعطف و کاملاً اصولی جهت هضم واقعیت در جهت آرمان&zwnj;خواهی تعریف می&zwnj;شود، مفهوم &laquo;مصلحت&raquo; و &laquo;مصلحت&zwnj;اندیشی&raquo; است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در ابواب فقهی درباب مصلحت و فقه&zwnj;المصلحه بحث&zwnj;های زیادی مطرح شده است، به&zwnj;خصوص مباحثی که در موضوع حکومت&zwnj;داری و انشای احکام حکومتی توسط ولی جامعه از دیرباز تا به امروز مورد بحث علمای دین بوده است. مصلحت&zwnj;اندیشی صرفاً به&zwnj;عنوان مکانیسم اتخاذ تصمیمات و مواضع توسط حکومت و حاکم نیست، بلکه مدل مصلحت&zwnj;اندیشی براساس چارچوب کلی مصلحت دینی است که باید در فرایند تصمیم&zwnj;گیری همه&zwnj;ی مدعیان انقلاب اسلامی مورد دقت و بررسی بیشتری قرار گیرد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">مسئله&zwnj;ی اصلی ما این است که فعل مصلحت&zwnj;اندیشی چگونه اتفاق می&zwnj;افتد؟ جهت پاسخ به این مسئله&zwnj;ی اساسی باید فرایند فهم مصلحت یا بهتر بگوییم سیستم تشخیص مصلحت مشخص گردد و بالتبع آن عناصر این سیستم و نسبت این عناصر با یکدیگر تعریف شود. به نظر می&zwnj;رسد اگر بخواهیم در مفهومی عام، اصول اصلی تشکیل&zwnj;دهنده&zwnj;ی مفهوم مصلحت را استخراج نماییم، می&zwnj;توانیم چهار نوع از اصول را نام ببریم:</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">1. اصول مادر</div><div dir="rtl">2. اصول جاری</div><div dir="rtl">&nbsp;3. نظام اولویت&zwnj;بندی</div><div dir="rtl">&nbsp;4. درک واقعیات (اقتضائات زمانی)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>اصول مادر</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در توضیح این عنصر باید گفت یک&zwnj;سری از اصول به&zwnj;عنوان اصول مبنایی و اساسی اسلام و انقلاب اسلامی (و توضیح&zwnj;دهنده&zwnj;ی فلسفه&zwnj;ی وجودی آن&zwnj;ها) مطرح است که شاید بتوان آن&zwnj;ها را در مقام اصول مادر در اسلام و انقلاب تعریف کرد. البته باید این اصول مادر به فراخور فرد و حوزه&zwnj;ی تصمیم&zwnj;سازی، متناسب و به&zwnj;روزرسانی شوند تا به کلیاتی بلااستفاده تبدیل نشود. به&zwnj;طور کلی، می&zwnj;توان دستیابی به جامعه&zwnj;ی عادلانه و معنوی را یکی از اصول مادر انقلاب تلقی نمود یا بحث مبارزه&zwnj;ی همیشگی با استکبار و حمایت از مستضعفین عالم را از اصول ذاتی و پایه&zwnj;ی انقلاب دانست. مدعیان انقلاب، مثلاً اصول&zwnj;گرایان، باید برای احصای مکانیسم متناسب خودشان جهت تصمیم&zwnj;گیری مصلحت&zwnj;اندیشانه و رفتار انقلابی، درصدد پاسخ درباب اصول مادر متناسب با جایگاه تعریف&zwnj;شده&zwnj;ی خود در حوزه&zwnj;ی سیاست، اقتصاد و فرهنگ و سایر حوزه&zwnj;ها باشند. به&zwnj;عنوان مثال، آیا حفظ اصول&zwnj;گرایی می&zwnj;تواند (حتی اصول&zwnj;گرایی حداقلی) یکی از اصول مادر اصول&zwnj;گرایان باشد؟ آیا به قدرت نرسیدن سکولارها و منحرفین از انقلاب می&zwnj;تواند یکی از اصول مادر تلقی شود؟ برای رفتار انقلابی ابتدا مقتضی است جایگاه فرد، اصول اصلی و مادر احصا شود.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>اصول جاری</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">این مجموعه اصول چارچوب دائمی و همیشگی عملکرد و کنش&zwnj;های مدعیان انقلاب است که براساس موازین و قیود اسلام و انقلاب تعریف می&zwnj;شود. به&zwnj;طور مثال، شاید بتوان تلاش در جهت انتخاب بهترین شیوه و تفکر در مباحث مختلف را رویکردی دائمی دانست که ممکن است در شرایط متفاوت تغییر کند. البته مثال&zwnj;های مطرح&zwnj;شده&zwnj;ی هر اصل مطلق نیست و ممکن است نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد که از حوزه&zwnj;ی بحث خارج است. اصول جاری شامل تاکتیک&zwnj;های جایگاه&zwnj;ها و نقش&zwnj;های مختلف است که توجه به آن به تصمیم بهینه و کیفی منجر می&zwnj;شود.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>نظام اولویت&zwnj;بندی</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">این نظام، بعد از تعریف اصول مادر و جاری، تلاش خواهد کرد به تعریف رابطه و نسبت و اولویت این اصول نسبت&zwnj;به یکدیگر بپردازد؛ به&zwnj;طوری&zwnj;که اگر این نظام اولویت&zwnj;بندی را به روی کاغذ آوریم، یک ناظر بی&zwnj;طرف به&zwnj;راحتی می&zwnj;تواند اهمیت اصول بالادستی نسبت&zwnj;به اصول پایین&zwnj;دستی را تشخیص دهد. شاید سخت&zwnj;ترین و پرچالش&zwnj;ترین بخش سیستم مصلحت، تعیین این زیرسیستم باشد. رهبر معظم انقلاب این&zwnj;گونه به شرح این موضوع می&zwnj;پردازند: &laquo;مطلب دیگر این است که آرمان&zwnj;های نظام اسلامی، که در حقیقت آرمان&zwnj;های اسلامی است، یک منظومه&zwnj;ای است، یک مجموعه&zwnj;ای است، مراتب مختلفی هم دارد. بعضی از این&zwnj;ها اهداف غایی&zwnj;تر و نهایی&zwnj;ترند. بعضی&zwnj;ها اهداف کوتاه&zwnj;مدت&zwnj;اند، اما جزء آرمان&zwnj;هایند. همه&zwnj;ی این&zwnj;ها را باید دنبال کرد.&raquo;<span><span dir="ltr"><span><span><font color="#0000ff">[2]</font></span></span></span> در نظام اولویت&zwnj;بندی، روح حاکم، قاعده&zwnj;ی پذیرفته&zwnj;شده&zwnj;ی اهم و مهم است که بر این اساس، تفوق یک اصل بر اصل دیگر مطرح می&zwnj;شود.</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>واقعیات (اقتضائات)</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">موضوعی که در ابتدای بحث به&zwnj;عنوان چالش جدی واقع&zwnj;گرایان در مقابل آرمان&zwnj;گرایان مطرح شد، در اینجا به&zwnj;عنوان یکی از عوامل اصلی مصلحت&zwnj;اندیشی مطرح می&zwnj;شود. اگر روزی فرارسد که تمام واقعیات و اقتضائات جامعه بر چارچوب و اهداف خواسته&zwnj;شده&zwnj;ی اسلامی منطبق شود، شاید بتوان فلسفه&zwnj;ی وجودی مصلحت&zwnj;اندیشی را نیز پایان&zwnj;یافته دانست. البته این واقعیات و اقتضائات همیشه در ید قدرت جامعه، حکومت یا فرد نیست، بلکه برخی از این واقعیات بُعد تاریخی و غیرارادی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">فاصله&zwnj;ی واقعیت (هست&zwnj;ها) با آنچه باید باشد (بایدها) ضرورت مصلحت&zwnj;اندیشی را به&zwnj;روشنی مشخص می&zwnj;&zwnj;کند. قطعاً فهم واقعیت موجود در هر حوزه&zwnj;ای که قرار است در آن حوزه مصلحت&zwnj;اندیشی صورت گیرد، از لوازم اصلی مصلحت&zwnj;اندیشی خواهد بود. موضوعی که یکی از چالش&zwnj;برانگیزترین مصادیق آن در مورد نظرسنجی&zwnj;ها و حجیت و عدم حجیت آن در انتخابات ریاست&zwnj;جمهوری 92 مطرح شد. مسئله&zwnj;ی حجیت نظرسنجی مورد بحث یادداشت نیست، بلکه ضرورت فهم واقعیات جامعه، محور بحث است. درهرصورت اینکه ما بتوانیم درک درستی از واقعیات جامعه داشته باشیم تا براساس این درک بتوانیم تمام ابعاد وضعیت موجود را در جهت حرکت به&zwnj;سمت وضع مطلوب و آرمانی حرکت دهیم، موضوعی عقلایی و منطقی است، والا در ورطه&zwnj;ی توهمات و تخیلات خواهیم افتاد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">رهبر معظم انقلاب در این رابطه می&zwnj;فرمایند: &laquo;نسبت آرمان&zwnj;ها با واقعیت&zwnj;هایی که وجود دارد، چیست؟ مثلاً فرض بفرمایید تحریم. تحریم یک واقعیتی است. خب، یکی از آرمان&zwnj;های ما، پیشرفت اقتصادی کشور است. از آن طرف هم واقعیتی وجود دارد به نام تحریم. یا در مسائل گوناگون سیاسی؛ در انتخابات، در غیره، غیره. آنچه که من می&zwnj;توانم عرض کنم، این است که ما آرمان&zwnj;گرایی را صددرصد تأیید می&zwnj;کنیم. دیدن واقعیت&zwnj;ها را هم صددرصد تأیید می&zwnj;کنیم. آرمان&zwnj;گرایی بدون ملاحظه&zwnj;ی واقعیت&zwnj;ها، به خیال&zwnj;پردازی و توهم خواهد انجامید. وقتی شما دنبال یک مقصودی، یک آرمانی حرکت می&zwnj;کنید، واقعیت&zwnj;های اطراف خودتان را باید بسنجید و برطبق آن واقعیت&zwnj;ها برنامه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ریزی کنید. بدون دیدن واقعیت&zwnj;های جامعه، تصور آرمان&zwnj;ها خیلی تصور درست و صحیحی نخواهد بود، چه برسد به دستیابی به آرمان&zwnj;ها.&raquo;<span><span dir="ltr"><span><span><font color="#0000ff">[3]</font></span></span></span></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">با توضیحی که از این چهار جزء و مجموعه&zwnj;ی اصول داده شد، روند کار این مکانیسم نیز مشخص می&zwnj;شود. به&zwnj;این&zwnj;ترتیب که جهت اتخاذ یک تصمیم باید جایگاه آن را در بین اصول مادر و جاری شناخت و اولویت آن را بررسی کرد و درک اقتضائات محیطی و زمینه&zwnj;ی لازم جهت اجرای این تصمیم در سطح جامعه را لحاظ کرد تا در نتیجه، آن تصمیم و کنش مورد نظر از رهگذر مصلحت&zwnj;اندیشانی به کنشی انقلابی تبدیل شود تا از منجلاب توهم&zwnj;گرایی از یک&zwnj;سو و عمل&zwnj;گرایی صرف از سوی دیگر، نجات یابد. عمل انقلابی نقطه&zwnj;ی مقابل آرمان&zwnj;گرایی صرف است. آرمان&zwnj;گرایی صرف منجر به توهم&zwnj;گرایی می&zwnj;شود و واقع&zwnj;گرایی صرف منجر به عرفی&zwnj;گری و عمل&zwnj;گرایی می&zwnj;گردد.*</div><div dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</div><div><br clear="all" /><div id="edn1"><div dir="rtl"><strong><font size="2">پی&zwnj;نوشت&zwnj;ها</font></strong></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span dir="ltr"><span><span><span>[1]</span></span></span></span><font size="2">. بیانات در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی، 4 شهریور 88</font><span dir="ltr"><font size="2">.</font></span></div></div><div id="edn2"><div dir="rtl"><span dir="ltr"><span><span><span><font color="#0000ff">[2]</font></span></span></span></span><font size="2">. بیانات در دیدار دانشجویان، 6 مرداد 92</font><span dir="ltr"><font size="2">.</font></span></div></div><div id="edn3"><div dir="rtl"><span dir="ltr"><span><span><span><font color="#0000ff">[3]</font></span></span></span></span><font size="2">. همان.</font></div><div dir="rtl">&nbsp;</div></div></div><div dir="rtl"><b>*<span> &nbsp;محمدرضا یل، کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید /انتهای متن/</span></b></div><p style="text-align: justify; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 4px 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-stretch: normal"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a href="http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=9397" style="text-decoration: none"><span style="font-size: 12px"><span style="color: rgb(51,102,255)"><strong><br class="Apple-interchange-newline" /><br class="Apple-interchange-newline" />&nbsp;</strong></span></span></a></b></strong></p><p style="text-align: justify; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 4px 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-stretch: normal"><span style="font-size: 12px"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><strong><span style="font-family: Tahoma"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 12px"><br class="Apple-interchange-newline" style="text-align: justify; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-stretch: normal" /></span></span></strong></strong></strong></strong></b></strong></span><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 12px"><a href="https://telegram.me/borhan_ir" target="_blank" style="text-align: justify; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-stretch: normal"><span style="font-size: 12px"><img alt="" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Telegram%20Bottun-Recovered-4.jpg" width="630" height="158" /></span></a></span></span></span></strong></strong></strong></strong></b></strong></p>