منشور اخلاق رسانه ای
کتاب « منشور اخلاق رسانه ای» منتشر شد.
کتاب منشور اخلاق رسانه ای به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
در کمین انقلاب
کتاب «در کمین انقلاب» منتشر شد.
کتاب در کمین انقلاب با موضوع جریان انحرافی در بوته ی تحلیل انتقادی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

کتاب «راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب» منتشر شد.
کتاب «راهبرد کنشگری نسل سوم انقلاب»، به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
نقدی بر ادعاهای سروش در موضوع وحی و قرآن
کتاب «ستیز با وحی» منتشر شد.
کتاب «ستیز با وحی» با موضوع « نقدی بر ادعاهای سروش در موضوع وحی و قرآن»، به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

کتاب « اقتصاد مقاومتی؛ دلایل، موانع و راهکارها » منتشر شد.
کتاب « اقتصاد مقاومتی؛ دلایل، موانع و راهکارها » به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
کالبد شکافی مفهوم آزادی در اسلام و اندیشه ی مدرن
کتاب « آزادی در اسلام » منتشر شد.
کتاب « آزادی در اسلام » با موضوع « کالبد شکافی مفهوم آزادی در اسلام و اندیشه ی مدرن » به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
درآمدی بر ربع قرن سیاست‌گذاری عمومی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمهوری اسلامی
کتاب « سیاق حکمرانی فقیه » منتشر شد.
کتاب « سیاق حکمرانی فقیه » با موضوع « درآمدی بر ربع قرن سیاست‌گذاری عمومی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمهوری اسلامی» به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

کتاب « دانشجویان وخط امام (ره)» منتشر شد.
کتاب دانشجویان وخط امام (ره) به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
چالش‌های کتاب‌خوانی و راهکارهای پیش رو
کتاب « آشتی با یار مهربان » منتشر شد.
کتاب « آشتی با یار مهربان » با موضوع « چالش‌های کتاب‌خوانی و راهکارهای پیش رو » به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
الزامات تولید علوم اجتماعی اسلامی
کتاب « گذار به دانش اسلامی از علوم اجتماعی » منتشر شد.
کتاب « گذار به دانش اسلامی از علوم اجتماعی » با موضوع « الزامات تولید علوم اجتماعی اسلامی » به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
بررسی سیره ی سیاسی حکومت ولایی
کتاب «چالش های یک حکومت خاص» منتشر شد.
کتاب «چالش های یک حکومت خاص» با موضوع «بررسی روش ها، محدودیّت ها و نتایج حکومت ولایی» در انتشارات کمال اندیشه منتشر و روانه بازار نشر گردید.
بررسی رهیافت‌ها و راهبردهای غرب در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی
کتاب «از جنگ نرم هوشمند تا نبرد محاسبات» منتشر شد
کتاب «از جنگ نرم هوشمند تا نبرد محاسبات» با موضوع «بررسی رهیافت‌ها و راهبردهای غرب در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی» به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.