مطالعه انتقادی نظریات عبدالکریم سروش در زمینه علوم انسانی
کتاب «نزاع با ایدئولوژی» منتشر شد
کتاب نزاع با ایدئولوژی با موضوع مطالعه انتقادی نظریات عبدالکریم سروش در زمینه علوم انسانی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
نیم‌نگاهی به آنچه دنیای غرب و نظام سلطه به نام حقوق بشر در ساحت نظر و عمل ارائه می‌نماید
کتاب «حقوق بشر؛ پارادوکس تئوریک و تناقضات عملی» منتشر شد
به بهانۀ فرارسیدن روز جهانی حقوق بشر، کتاب «حقوق بشر؛ پارادوکس تئوریک و تناقضات عملی» با موضوع نیم‌نگاهی به آنچه دنیای غرب و نظام سلطه به نام حقوق بشر در ساحت نظر و عمل ارائه می‌نماید، به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
ناگفته هایی از شاخص های حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا
کتاب «آمریکا از نمای نزدیک» منتشر شد
کتاب «آمریکا از نمای نزدیک» با موضوع ناگفته هایی از شاخص های حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
جمهوری اسلامی در اندیشه متفکران اسلامی معاصر
کتاب «تبلور جمهوریت و اسلامیت» منتشر شد
کتاب «جمهوری اسلامی در اندیشه متفکران اسلامی معاصر» با موضوع جمهوری اسلامی در اندیشه متفکران اسلامی معاصر به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
بررسی ابعاد داخلی-بین المللی، گزینه های پیش رو و راه کارهای تقابل با یک رژیم غاصب
کتاب «تروریسم دولتی اسرائیل» منتشر شد
کتاب «تروریسم دولتی اسرائیل» با موضوع بررسی ابعاد داخلی-بین المللی، گزینه های پیش رو و راه کارهای تقابل با یک رژیم غاصب به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
تأملی بر تحقق پذیری علوم انسانی اسلامی
کتاب «دانش انسانیِ اسلامی یا دانش انسانیِ سکولار؟» منتشر شد
کتاب «دانش انسانیِ اسلامی یا دانش انسانیِ سکولار؟» با موضوع تأملی بر تحقق پذیری علوم انسانی اسلامی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
تبیین نظریه امت واحده اسلامی بر مبنای آموزه‌های وحیانی
کتاب «جوهره امت واحده اسلامی» منتشر شد
با توجه به قرارگیری در آستانه هفته وحدت، کتاب جوهره امت واحده اسلامی با موضوع تبیین نظریه امت واحده اسلامی بر مبنای آموزه‌های وحیانی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
تأملی بر نخستین مواجهات ایرانیان با غرب مدرن
کتاب «دیدار با فرنگستان» منتشر شد
کتاب دیدار با فرنگستان با موضوع تأملی بر نخستین مواجهات ایرانیان با غرب مدرن به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
مبانی و چارچوب‌های مقاومت در برابر نظام سلطه در اندیشه امامین انقلاب اسلامی
کتاب «سلطه‌ناپذیری و سلطه‌ستیزی انقلابی» منتشر شد
باتوجه به مطالبه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) از جوانان انقلابی پیرامون تبیین «نظریه مقاومت»، کتاب سلطه‌ناپذیری و سلطه‌ستیزی انقلابی با موضوع مبانی و چارچوب‌های مقاومت در برابر نظام سلطه در اندیشه امامین انقلاب اسلامی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
تجارب و دستاوردهای یک نرمش قهرمانانه
کتاب «عبرت‌های برجام» منتشر شد
باتوجه به مطالبه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) از جوانان انقلابی پیرامون تبیین «نظریه مقاومت»، کتاب عبرت‌های برجام با موضوع تجارب و دستاوردهای یک نرمش قهرمانانه به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
پاسخ به پرسش هایی در باب ولایت فقیه
کتاب «حکومت ولی خدا» منتشر شد
کتاب حکومت ولی خدا با موضوع پاسخ به پرسش هایی در باب ولایت فقیه به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.
بررسی و نقد مبانی فکری و عملکرد نهضت آزادی ایران
کتاب «فراز و فرود نهضت آزادی» منتشر شد
کتاب فراز و فرود نهضت آزادی با موضوع بررسی و نقد مبانی فکری و عملکرد نهضت آزادی ایران به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.