معادلات غلط در نظام آموزشی کشور
تحول در آموزش و پرورش مستلزم ثبات در سیاست‌های کلان و یک حرکت همگانی از پایین تا بالای آموزش و پرورش است. ما آموزش و پرورش را مثل ساختارهای دیگر کوچک می‌شمریم و فکر می‌کنیم اگر در رأس آموزش و پرورش، تحولی اتفاق افتاد و طرحی تهیه شد، منشأ تحول آموزش و پرورش خواهد بود.

آیا سند تحول آموزش و پرورش راه‌گشاست؟
هر نوع برنامه‌ای، با توجه به روند تغییرات پیاپی که در دنیا اتفاق می‌افتد، بدون اینکه مدیرانی راهبر آن را همراه با بصیرت لازم بازبینی کنند، امکان‌پذیر نیست. برنامه‌ریزی‌هایی که مبتنی بر ارزش‌های بنیادین صورت گرفته باشد، چون باثبات و جاودانی هستند، با رویکرد آینده‌نگاری نوشته می‌شوند، نه مبتنی بر واقعیات موجود، از ثبات بیشتری برخوردار هستند.

سنخیت دانش‌آموختگان نظام تعلیم و تربیت با گفتمان انقلاب اسلامی
جهت‌گیری‌های نظام آموزشی همچنان متأثر از گفتمان مدرن است. اگرچه حجم محتوای دینی نظام آموزشی افزایش چشم‌گیر و غیرقابل‌ مقایسه‌ای با قبل از انقلاب دارد، اما این حجم، به علت ماهیت متعارضی که با سایر علوم پیدا می‌کند، عملاً به حاشیه رانده می‌شود و انتظار برآورده ساختن گفتمان انقلاب اسلامی ، خواسته‌ای دور از واقع جلوه‌ می‌کند.

فرآیند نظام آموزشی و تأثیر آن بر سبک زندگی
نظام آموزشی کشور به‌عنوان یکی از عوامل محیطی اثرگذار بر سبک زندگی، بر نهاد خانواده تأثیرگذار است. این تأثیرات هم مثبت و هم منفی بوده و بسته به شرایط و نوع نظام آموزشی، در هر جامعه‌ای متفاوت هستند. اما نظام آموزشی چگونه و طی چه فرآیندی بر سبک زندگی تأثیر می‌گذارد؟

بایسته های تربیت اسلامی دانش آموزان
نظام آموزشی ما، با رسمیت دین مبین اسلام در تربیت اسلامی انسان، باید نقش اساسی و برنامه‌ی جامع و دقیقی جهت تربیت کودکان در برنامه‌ی درسی داشته باشد که کودکان مسلمان ایرانی از ایمان و اعتقادات غنی و جامع برخوردار گردند و به دلیل ناآگاهی از اصول صحیح اسلام، در مقابل فرهنگ بیگانه کمبود و نقص احساس ننمایند.

انتخابات و تبلیغات انتخاباتی به مثابه‌ی یک آیین ارتباطی
هر وجه ارتباطی از حیات اجتماعی، پیش از آنکه بخشی از یک نظام ارتباطی باشد، بخشی از آیین‌های آن اجتماع محسوب می‌شود. هر کنشی بازنمودِ آیین‌های اجتماعی محسوب می‌شود. انتخابات و تبلیغات انتخاباتی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

آسیب‌شناسی رسانه‌های کشور در ایام انتخابات
تجربه نشان می‌دهد‌، به جز استثناهای اندکی که شاید به اندازه‌ی انگشتان یک دست هم نباشد، کارهای موفق رسانه‌ای اعم از فیلم، روزنامه، تیزر و... در انتخابات ایران مشاهده نشده است و سهم کار رسانه‌ای تبلیغاتی در اقناع افراد برای رأی دادن، سهم مطلوبی نیست.

مشارکت در انتخابات در گرو شفافیت
رسانه‌های مختلف در روزهای گذشته به تحلیل چرایی اتخاذ تصمیم جنجالی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در عدم پخش زنده مناظرات پرداختند اما نکته‌ای که در این میان مورد غفلت واقع شد و توسط رسانه‌ها تحتِ بررسی قرار نگرفت اثر اتخاذ چنین تصمیم‌هایی بر افکار عمومی و اعتماد مردم نسبت به‌نظام اسلامی و همچنین اثر آن بر وجه بین‌المللی مدلِ دموکراسی و مردم‌سالاری دینی ایران بود.

تفاوت شیوه‌های پروپاگاندا در رسانه‌های قدیم و جدید
رسانه‌های جدید با خصوصیاتی مانند دسترسی آنی به محتوا در هر جا و هر زمان به واسطه‌ی یک وسیله‌ی دیجیتال و نیز بازخورد تعاملی کاربر و مشارکت خلاق او تعریف شده‌اند. بیشتر تکنولوژی‌هایی که به عنوان رسانه‌های جدید توصیف شده‌اند، دیجیتال هستند. این تکنولوژی‌ها اغلب ویژگی‌هایی مانند قابل دست‌کاری شدن، شبکه شدن، تراکم ذخیره‌سازی حافظه و...

نقد و بررسی تلاش‌های رسانه‌های غربی برای ایجاد شبهه در انتخابات
رسانه‌های غربی در جهت مشروعیت‌زدایی از انتخابات ایران است که به سراغ تحلیل آن می‌روند. ترسیم ایرانِ تنیده در استبداد، با کم‌اهمیت‌نمایی انتخابات و از سویی، تشویق به تحریم مشارکت و منحرف کردن افکار از مشارکت گسترده‌ی مردم و معنابخشی وهم‌گونه به آن، از سوی این رسانه‌ها دنبال می‌شود.