انتخابات و تبلیغات انتخاباتی به مثابه‌ی یک آیین ارتباطی
هر وجه ارتباطی از حیات اجتماعی، پیش از آنکه بخشی از یک نظام ارتباطی باشد، بخشی از آیین‌های آن اجتماع محسوب می‌شود. هر کنشی بازنمودِ آیین‌های اجتماعی محسوب می‌شود. انتخابات و تبلیغات انتخاباتی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

آسیب‌شناسی رسانه‌های کشور در ایام انتخابات
تجربه نشان می‌دهد‌، به جز استثناهای اندکی که شاید به اندازه‌ی انگشتان یک دست هم نباشد، کارهای موفق رسانه‌ای اعم از فیلم، روزنامه، تیزر و... در انتخابات ایران مشاهده نشده است و سهم کار رسانه‌ای تبلیغاتی در اقناع افراد برای رأی دادن، سهم مطلوبی نیست.

مشارکت در انتخابات در گرو شفافیت
رسانه‌های مختلف در روزهای گذشته به تحلیل چرایی اتخاذ تصمیم جنجالی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در عدم پخش زنده مناظرات پرداختند اما نکته‌ای که در این میان مورد غفلت واقع شد و توسط رسانه‌ها تحتِ بررسی قرار نگرفت اثر اتخاذ چنین تصمیم‌هایی بر افکار عمومی و اعتماد مردم نسبت به‌نظام اسلامی و همچنین اثر آن بر وجه بین‌المللی مدلِ دموکراسی و مردم‌سالاری دینی ایران بود.

تفاوت شیوه‌های پروپاگاندا در رسانه‌های قدیم و جدید
رسانه‌های جدید با خصوصیاتی مانند دسترسی آنی به محتوا در هر جا و هر زمان به واسطه‌ی یک وسیله‌ی دیجیتال و نیز بازخورد تعاملی کاربر و مشارکت خلاق او تعریف شده‌اند. بیشتر تکنولوژی‌هایی که به عنوان رسانه‌های جدید توصیف شده‌اند، دیجیتال هستند. این تکنولوژی‌ها اغلب ویژگی‌هایی مانند قابل دست‌کاری شدن، شبکه شدن، تراکم ذخیره‌سازی حافظه و...

نقد و بررسی تلاش‌های رسانه‌های غربی برای ایجاد شبهه در انتخابات
رسانه‌های غربی در جهت مشروعیت‌زدایی از انتخابات ایران است که به سراغ تحلیل آن می‌روند. ترسیم ایرانِ تنیده در استبداد، با کم‌اهمیت‌نمایی انتخابات و از سویی، تشویق به تحریم مشارکت و منحرف کردن افکار از مشارکت گسترده‌ی مردم و معنابخشی وهم‌گونه به آن، از سوی این رسانه‌ها دنبال می‌شود.

رسانه‌های بیگانه، انتخابات در ایران را چگونه تحلیل می‌کنند؟
بررسی مطالب مندرج در سایت‌های خبری بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، گویانیوز و رادیو زمانه نشان می‌دهد این سایت‌ها سعی داشته‌اند و دارند تا با درج مطالب تحلیلی و خبری به مخاطبین خود القا کنند که ماهیت جمهوری اسلامی با انتخابات همخوانی ندارد و مغایرتی جدی میان این دو وجود دارد.

تأثیرات رسانه‌های جدید بر فرایند انتخابات ریاست جمهوری ایران
الآن دسترسی مردم به رسانه‌ی خارجی خیلی راحت شده است. امروز اگر خبری را منتشر نکنیم، به این معنا نیست که کسی از آن با اطلاع نشود. بنابراین راه تقابل با رسانه‌های خارجی، تقویت، هوشمندی و عملکرد صحیح در رسانه‌های داخلی است.

نظم در حال ظهور در منطقه و پدیده‌ی گردهمایی اربعین
در این یادداشت به پتانسیل‌های گردهمایی اربعین به‌مثابه‌ی یکی از ابعاد نظم در حال ظهور جدید در منطقه‌ی غرب آسیا اشاره خواهد شد. همچنین به هژمونی فرهنگی جدید ایران از یک‌سو و پتانسیل‌های همگرایی و واگرایی اربعین از دیگر سو به‌عنوان عناصر نظم‌دهنده‌ی جدید در منطقه‌ی فرهنگی غرب آسیا اشاره می‌شود.

عزاداری حسینی؛ امتداد سیاست خارجی جمهوری اسلامی
حضور میلیونی مردم ایران در پیاده‌روی عاشورا نشان از آن دارد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی، رویکردی کاملاً هویتی دارد و دنباله‌ی رویه‌های داخلی سیاست‌مداران این کشور است. همچنان‌که در تحلیل‌های هویت‌محور، برخلاف رویکردهای رئالیستی، سیاست خارجی یک کشور دنباله و ادامه‌ی سیاست و تعاملات داخلی آن است.

نگاهی چندسونگرانه به پیاده‌روی اربعین
با تمرکز بر پیاده‌روی اربعین به این مهم دست پیدا می‌کنیم که نظم فرهنگی جدیدی در منطقه‌ی غرب آسیا در حال شکل گرفتن است که با جغرافیای سخت و منازعه‌آمیز این منطقه تفاوت بسیاری دارد. شاید بتوان اسم این نظم را نظم ژئوکالچر نامید.