حزبی دولتی و قوم ‌و خویش‌سالار!
نه تنها از دید تحلیلگران، خاستگاه حزب کارگزاران به هیچ عنوان مردمی نبوده، بلکه اعضای این حزب هم اذعان دارند که این حزب نخبه‌گرا است. افزون بر این، خاستگاه قومیتی و خویشاوندی کارگزاران هم شایان توجه است؛ چراکه چهره‌های آن عمدتاً از دو استان هستند و به یک یا دو خانواده‌ی شناخته‌شده تعلق دارند.

لیبرال‌مسلمان‌های کارگزار
حزب کارگزاران خود را «لیبرال‌دموکرات مسلمان» می‌خواند. لیبرال واژه‌ای بود که در سال‌های اولیه‌ی تأسیس، رقیبان سیاسی نیز به این حزب نسبت می‌دادند و کارگزارانی‌ها به‌جهت تبعات منفی و هزینه‌هایی که برای آن‌ها داشت، منکر این قضیه می‌شدند.

کارگزاران اعتدال ‌ساز یا اعتدال کارگزار ساز؟!
با گذشت چهار دوره ریاست جمهوری، کارگزارانی‌ها مجدداً به فکر احیاگریِ ساختاری و اجرایی خود افتاده‌اند. در همین راستا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از 19 سال عدم تغییر شورای مرکزی و جابه‌جایی در آن، این حزب دست به تغییرات گسترده‌ی داخلی زده و اعضای جدیدی را به تشکیلات اضافه نموده است تا جایی برای اتحاد عناصر تشکیل دهنده‌ی این جریان در پشت پرده‌ی سیاست دولت یازدهم باش

دولت‌مداری یک حزب دولت‌ساخته
کارگزاران سودای انتخابات در سر دارد و از هم‌اکنون دست به احیای خود و جذب چهره‌هایی که می‌توانند پوشش رسانه‌ای مناسب داشته باشند و یا تأمین بودجه نمایند، زده تا در کسب کرسی‌های مجلس دهم و همچنین خبرگان، مانند انتخابات مجلس پنجم ناکام نباشند و به‌جای تشکیل فراکسیون اقلیت در مجلس پنجم، فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند.

20 سال کارگزاران سازندگی
ازآنجاکه اعضاء رسمی و غیررسمی این حزب در طول بیست‌ساله گذشته در پست‌ها و حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، بر وضعیت کشور تأثیرات مثبت و منفی مختلفی بر جای گذاشته‌اند، برای بررسی عملکرد حزب، می‌توان به تفکیک هرکدام از حوزه‌های پیش‌گفته، نسبت به بازخوانی کارنامه آن اقدام کرد.

از نحوه شکل گیری تا هندسه معرفتی
در اواخر سال 75 و در حالی‌که انتخابات مجلس پنجم در دستور کار قرار گرفته بود،خبر شروع به‌کار تشکل تازه‌ای به‌نام کارگزاران سازندگی جلب توجه می‌کرد؛ بانیان اصلی این گروه را مدیران دولتی مدافع سیاست‌های اقتصادی دولت آقای هاشمی تشکیل می‌دادند که با پایان دوران ریاست جمهوری ایشان، نگران از دست رفتن موقعیت خود بودند...

جامعه‌ی ما و وظیفه‌ی عزتمندی
اصل عزت‌طلبی و اقتدار جامعه‌ی اسلامی در قرآن، راهکاری برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی و قانونی برای تنظیم روابط میان خود مسلمانان از یک‌سو و در ارتباط با کافران از سویی دیگر معرفی شده است که راه تعامل را جهت پیشبرد منافع مسلمانان هموار می‌کند.

تأثیر انس با قرآن در استحکام درونی جامعه‌ی اسلامی
برای جلوگیری از این خطر عظیم و تهی شدن ساخت درونی نظام اسلامی، لازم است که انسان چشم تیزبین و ذهن جوال خود را به یک منبع لایزال و تمام‌نشدنی متصل نماید که آن منبع نوبه‌نو انسان را سیراب کرده و راه را به او نشان دهد.