پرویز امینی/ تجدید در نظر، تخریب در عمل
دامنه‌ی تغییرات و دگرگونی‌هایی که جریان تجدید نظر طلب بعد از دوم خرداد هدف قرار داده بود، تمامی سطوح ساختاری جمهوری اسلامی را در بر می‌گرفت که این ساختار شکنی هم دارای بعد فکری و هم از مواضع راهبردی و اقدامات عملی برخوردار بود.

آیت الله دری نجف آبادی/ ابعاد دشمنی با اسلام از دیرباز تاکنون
این فرقه‌تراشی‌ها، تهمت‌ها، افتراها، جنگ‌ روانی‌ها و تهاجم فرهنگی‌ها بیش‌تر باعث بیداری و هوشیاری امت مسلمان و به خصوص ملت فداکار و آگاه ایران می‌شود و با ترور، کشتن و تهمت زدن راه به جایی نمی‌برند.