دکتر حسین عیوضلو(1)/ آیا می‌توان به مدل کاملی از «عدالت» رسید؟
زمانی «گفتمان عدالت» شکل می‌گیرد و عدالت در جامعه پیاده می‏شود که جایگاه عدالت هم نزد نخبگان اجرایی و هم نخبگان نظری به درستی فهم شود. وقتی ابعاد تخصصی روشن شود و گستره‏ی مفهوم عدالت شناسایی شود و بعد در رفتار و گفتار حضرت علی(ع) تحقیق شود، تازه دریای عظیم این موضوع دیده می‏شود.

شمه‌‌‌ای از استعمار شدگی ما/ طعم تلخ اعتماد به انگلستان
انگلستان که با بهره‌‌گیری از دور اول جنگ‌‌‌های ایران و روس، توانسته بود منافع خود را در حفظ امنیت هندوستان و موازنه‌‌‌ی قدرت در منطقه تأمین کند، دور دوم درگیری میان دولت‌‌‌های ایران و روس را نیز مطابق با منویات خود به پیش برد.

شمه‌ای از استعمار شدگی ما/ انگلستان و بسط مداخلات در امور ایران
بی کفایتی دستگاه حاکم بر ایران از شخص شاه گرفته تا رجال مملکتی باعث شده بود تا نام انگلستان در طول تمام دوران سلطنت ناصرالدین شاه تداعی‌گر خاطره‌های تلخی برای ایرانیان باشد. جدای از مناطق فراوانی که در این دوره توسط انگلیسی‌ها از ایران جدا شد، واگذاری امتیازها نیز بر تلخی این بخش از تاریخ ایران می‌افزود.

لرد کرزن و سیاست‌های استعماری انگلستان در ایران
لرد کرزن در عرصه‌ی سیاست استعماری انگلیس در شرق و ایران از چهره‌های ضد روسی و از حامیان نظریه‌ی تسلط و نفوذ کامل انگلیس بر ایران بود. در نظر او اهمیت خلیج فارس تا حدی بود که آن را به عنوان «یک دریاچه‌ی انگلیسی» تلقی می‌کرد و آن را کلید بازرگانی هند و شاهراه ارتباطی آن می‌دانست.

تحدید شاه؛ مشروطیت یا میوه‌ی نارس باغ سفارت انگلیس
واقعیت این است که نهضت مشروطیت در آغاز راه، حرکتی اصیل، خودجوش و مردمی بود. لفظ مشروطه و نظام مشروطیت در ایران و در میان رهبران جنبش و نخبگان جامعه ناشناخته نبود. رهبران و فعالان سیاسی در ایران نه تنها با مشروطیت آشنایی داشتند بلکه نظام مترقی‌تری نظیر جمهوری را نیز می‌شناختند.

تغییر شاه؛ برآمدن رضاخان و برافتادن قاجار و نقش انگلستان
نگاهی به تاریخ معاصر ایران حکایتی تلخ برای خواننده بازگو می‌نماید که حاکی از دخالت بیگانگان و نقش آفرینی آن‌ها در بزنگاه‌ها است. دخالتی که مسیر رویداد دوران ساز را به سمت اهداف دولتی یا کشوری بیگانه منحرف می‌سازد. در این میان نقش انگلستان بیش از هر دولت و کشور بیگانه‌ی دیگری جلب توجه می‌نماید.

تعویض شاه؛ چگونه رضاشاه جای خود را به محمدرضا سپرد؟
در طول تاریخ ایران و به طور مشخص تاریخ معاصر می‌توان برهه‌هایی را مشخص نمود که نقطه‌ی عزیمت رخدادها و تحولات سیاسی و اجتماعی هستند. در چنین برهه‌هایی تغییر و تحولی بزرگ و رخدادی دوران ساز به وقوع می‌ییوندد که روند تحولات ا‏جتماعی و سرنوشت سیاسی کشور را دگرگون می‌سازد.

نقش آفرینی انگلیسی‌ها در تکوین تاریخ‌نگاری جدید ایران
«سرجان ملکم» با نگارش کتاب «تاریخ ایران» اولین بار بحث ایران باستان و تئوری آریا محوری را به شکل منسجم مطرح می‌کند. هدف این تئوری جنگ با هویت اسلامی از طریق ناسیونالیسم ایران باستان است. در تاریخ‏نگاری ناسیونالیزم شووینیستی (باستان‏گرا) محور اصلی این است که اثبات کنند ایرانی‌ها قومی متفاوت از مردم بین‌النهرین هستند.

این خواسته‏ی دشمن ماست که زن ایرانی، از هویت خود تهی گردد
این خواسته‌ی دشمن ماست که زن ایرانی از هویت خود تهی گردد و نماد ملی و دینی خود را کنار بگذارد و تبدیل به زنی با پوشش و هویت غربی شود. هدفی که دشمنان ما تمام تلاش خود را برای تحقق آن در این 32 سال به کار بستند، امروز می‌بینیم متأسفانه از راه جنگ نرم، آن هم با بودجه‌ی بیت المال در حال اجراست!

گام به گام بسوی تخریب فرهنگ دینی!
چنان‏چه کسی فرصت کند این ویژه‏نامه‌ی حدود 300 صفحه‌ای را مطالعه نماید، خواهد دید موج رسانه‌ای که در سایت‏ها و روزنامه‌ها بر ضد این ویژه نامه به راه افتاده است از قبل در مهندسی برنامه‌ی لیدر جریان انحرافی برای تهیه‌ی آن دیده شده بود.