آیا اشتغال زنان در وظایف مادری اخلال ایجاد می‌کند؟
تعارض نقش‌های شغلی و خانوادگی نوع ویژه‌ای از تعارض بین نقش‌هاست که مادر را به طور هم‌زمان با تقاضاهای گوناگون و ناسازگار ناشی از مسئولیت‌های کاری و مسئولیت‌های خانوادگی درگیر می‌سازد. مواجهه‌ی صحیح با این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده است که هم زن و هم مرد ملزم به رعایت آن هستند.

هدف از حملات سایبری به ایران چیست؟
اتخاذ استراتژی ایجابی و گسترش فناوری اطلاعات بهترین روش مقابله با جنگ سایبری است، زیرا معتقدیم دین، فرهنگ و مردم ایران از غنای اطلاعاتی‌ـ‌اجتماعی بالایی برخورداراند و اگر استراتژی سلبی ما تبدیل به ایجابی شود، این غنا در فرمت‌های مختلف در سطح جهانی اشاعه پیام خواهد داشت.

قابلیت‌های رسانه‌های سنتی و مدرن در جهت ترویج ارزش‌ها
رسانه‌های فرامدرن مانند رسانه‌های سنتی و مدرن اسیر فضا و مکان نیستند. خبری را در رادیو و تلویزیون با یک عنوان پخش می‌کنید، اما همان خبر را در فضای مجازی می‌توانید بر اساس عناوینی که خیلی مورد اقبال مخاطبان است، با 10 عنوان منتشر کنید که مخاطب، هر یک از کلیدواژه‌ها را زد، پیام مورد نظر را ببیند...

آینده در تصرف رسانه‌های مجازی
در دوره‌ی فراصنعتی دگرگونی در نحوه‌ی ارائه‏ و دریافت اخبار و اطلاعات به شدت شیوه‌‌های سنتی را تحت تأثیر خود قرار داده است. یکی از حوزه‌‌هایی که به سرعت تحت تأثیر موج «تغییر» قرار خواهد گرفت حوزه‌‌ی رسانه است. سؤال اینجاست که در این دنیای جدید کدام رسانه‌‌ها از گردونه‌‏ی رقابت خارج خواهند شد و کدام رسانه‌‌ها پابرجا خواهند ماند؟

نقش‌آفرینی امپریالیسم رسانه‌ای در ذائقه‌سازی افکارعمومی
در پی شکست قدرت‌های بزرگ در جنگ‌افروزی برای سلطه‌ی بیشتر بر کشورهای جهان سوم، صاحبان قدرت با تغییر آرام استراتژی خود، جنگ نرم را جایگزین جنگ سخت‌ کردند. چرا که با این روش اولاً وجهه‌ی آبرومندتری برای خود دست و پا کرده و ثانیاً از هزینه‌های مادی و معنوی جنگ کاستند. در این بین رسانه قطعاً اثرگذارترین سلاح است.

جنگ سایبری به بهانه‌ی بستر ارتباط جمعی نوین
قدرت‌های هژمونیک تلاش دارند تا از طریق قدرت رسانه، سلطه‌ی نرم را بر سایر مناطق جهان، که دشمن تلقی می‌شوند، ایجاد نمایند. با توجه به اینکه روش‌های جنگ نرم متنوع‌اند، یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های آن استفاده از رسانه‌ها برای «جنگ رسانه‌ای» است.

اینترنت ملی؛ فرصت‌ها و تهدیدها
پس از گذشت نزدیک به دو دهه از ظهور اینترنت در ایران، در چند ماه اخیر، بحث ملی شدن اینترنت، اینترنت پاک و شبکه ملی اطلاعات مطرح شده است که تا کنون نیز ادامه دارد. از سویی سازمان‌های دولتی و نهادهای متولی آن، بر کارکردها و اثرات مثبت آن تأکید دارند و از طرف دیگر، کاربران اینترنت با نقاط مبهم زیادی در این زمینه مواجهند...

معادلات غلط در نظام آموزشی کشور
تحول در آموزش و پرورش مستلزم ثبات در سیاست‌های کلان و یک حرکت همگانی از پایین تا بالای آموزش و پرورش است. ما آموزش و پرورش را مثل ساختارهای دیگر کوچک می‌شمریم و فکر می‌کنیم اگر در رأس آموزش و پرورش، تحولی اتفاق افتاد و طرحی تهیه شد، منشأ تحول آموزش و پرورش خواهد بود.

آیا سند تحول آموزش و پرورش راه‌گشاست؟
هر نوع برنامه‌ای، با توجه به روند تغییرات پیاپی که در دنیا اتفاق می‌افتد، بدون اینکه مدیرانی راهبر آن را همراه با بصیرت لازم بازبینی کنند، امکان‌پذیر نیست. برنامه‌ریزی‌هایی که مبتنی بر ارزش‌های بنیادین صورت گرفته باشد، چون باثبات و جاودانی هستند، با رویکرد آینده‌نگاری نوشته می‌شوند، نه مبتنی بر واقعیات موجود، از ثبات بیشتری برخوردار هستند.

شرایط عملی‌شدن تحول در آموزش ‌و پرورش چیست؟
خروجی دستگاه‌های تعلیم و تربیت از 2 مؤلفه نشئت می‌گیرد که با هم مرتبط‌اند. مؤلفه‌ی اول زیرساخت فکری، فلسفی و نظری است که در تعلیم و تربیت وجود دارد و مؤلفه‌ی دوم ساختارها و منابع انسانی و مجموعه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی‌ای است که انجام می‌شود. توجه به هردوی این مؤلفه‌ها می‌تواند در طرح تحول آموزش و پرورش تأثیرگذار باشد.