وظیفه‌ی دولت در صحنه‌ی اقتصاد بازی‌گردانی است نه بازیگری!
برای تقویت تولید داخلی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و داشتن اقتصادی درون‌گرا و برون‌زا در مقابل اقتصاد ریاضتی در اروپا، دولت به‌عنوان نهاد برنامه‌ریز و ناظر می‌تواند در این میان نقش داشته باشد در این مقاله سعی شده است به بازتعریف نقش دولت پرداخته شود.

چرا اقتصاد مقاومتی ایدهآلپردازی و آرزوخواهی صرف نیست؟
آیا اقتصاد مقاومتی را می‌توان در شرایط کنونی کشور اجرا کرد؟ آیا قابل تحقق و تجویز می‌تواند باشد؟ مؤلفه‌های عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی چیست؟ چگونه میتوان به مؤلفهها و ویژگیهای خاص اقتصاد مقاومتی دست پیدا کرد و به آن جامهی عمل پوشاند؟

چرا معاونت برنامه‌ریزی نتوانست کارایی سازمان مدیریت را داشته باشد؟
آیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیاز به بازنگری در وظایف خود دارد؟ تفاوت‌های ساختاری سازمان مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی در چه مواردی است؟آیا نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خللی در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کرد؟ آیا بحران‌های ارزی اخیر به دلیل نبود سازمان مدیریت بود؟

چرا نباید سازمان مدیریت احیا شود؟
آیا اقتصاد ایران اکنون نیازمند بازگشت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است؟ چه اتفاقاتی باعث شده است تا برخی مدیران اقتصادی کشور فکر کنند تا ایران به سازمان برنامه نیاز دارد؟ تفاوت‌های ساختاری سازمان مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی در چه مواردی است؟

اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود، بحران ارزی را پیش‌بینی می‌کرد
آیا نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خللی در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کرد؟ آیا اگر سازمان مدیریتی در کشور با همان شرح و حال گذشته وجود داشت، دیگر اتفاقات ناگوار برای اقتصاد ایران رخ نمی‌داد؟ می‌گویند نبود سازمان، آثار مثبتی هم داشته است؟! و ده‌ها سؤالی که در این گفت‌وگوی تفصیلی، به آن‌ها پاسخ داده می‌شود.

چند سؤال از کسانی که قصد احیای سازمان مدیریت را دارند
این روزها همه جا سخن از احیای سازمان مدیریت است، اما سؤال این است آیا احیای سازمان مدیریت در شرایط کنونی، وضعیت اقتصادی را به سمت ثبات می‌برد؟ اصلاً چه منطقی برای انحلال سازمان مدیریت وجود داشت؟ دکتر شقاقی شهری، در گفت‌وگو با برهان، به سؤالاتی از این دست پاسخ داده است.

آیا نبود سازمان مدیریت احساس می‌شود؟
نقاط قوت و ضعف ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چیست؟ نظام برنامه‌ریزی در کشورهای دیگر چگونه است؟ آیا ضرورت تغییرات در نظام برنامه‌ریزی کشور احساس می‌شود؟

آیا با انحلال سازمان مدیریت، نظام برنامه‌ریزی منحل شد؟
«معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی» چقدر توانستند جای خالی سازمان برنامه و بودجه را پر کنند؟ آیا صرف وارداتی‌ بودن یا غربی ‌بودن نهادها و رویه‌های اقتصادی کشور، مجوزی برای انحلال آن است یا باید زمانی این اقدام را مجاز شمرد که جایگزین مناسبی برای آن وجود داشته باشد؟

آیا استقلال بانک مرکزی منافاتی با استقلال کشور نخواهد داشت؟
آثار استقلال بانک مرکزی بر اقتصاد ایران چیست؟ آیا تنها راه کنترل قیمت‌ها در ایران استقلال بانک مرکزی است؟ چرا در آمریکا و انگلیس، علی‌رغم استقلال بانک مرکزی، دولت‌ها بیشترین میزان بدهی را دارند؟ چرا با وجود اینکه دولت آمریکا کسری بودجه‌اش را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کند، تورم که نتیجه‌ی قطعی این اقدام است، در آمریکا بروز نمی‌کند؟

باید روش انتخاب رییس کل بانک مرکزی اصلاح شود
آیا اگر رئیس دولت دخالتی در امور بانک مرکزی نکند، می‌توان گفت بانک مرکزی مستقل است؟ چه کسانی مدافع استقلال بانک مرکزی هستند؟ عملکرد رئیس کل فعلی بانک مرکزی چگونه است؟ آیا عملکرد محمود بهمنی نشان‌دهنده‌ی استقلال اوست؟ و چندین سؤال دیگر درباره‌ی ماهیت استقلال بانک مرکزی و تفاوت‌های بانک مرکزی مستقل و وابسته.