مبانی فکری حقوق بشر کدام‌اند؟
اینک غرب ادعای پرچم‌داری حقوق بشر را به گونه‌ای متفاوت مطرح می کند؛ چنان که اساساً خود را مهد تمدن بشری تعریف می کند و با زیر سؤال بردن تمدن‌های اصیل، سعی در مصادره‌ی بنیان‌های تکریم انسان به نفع خود دارد.

حقوق بشری با مبانی غرب
هانس مورگنتا، نویسنده‌ی آمریکایی و از سردمداران نظریه‌پردازی: دولتمردان هیچ وظیفه‌ی اخلاقی دیگری ندارند، جز اینکه به دنبال افزایش منافع ملی کشور خود باشند. در نتیجه، هر اقدامی مانند مداخله در امور داخلی، جنایت و کشتار دسته‌جمعی، در روابط بین‌الملل ابزار دستیابی به منافع ملی محسوب می‌شود.

ایرادهای حقوق بشر غربی
اگر نگاهی به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بیندازیم، همان طور که سابقاً گفته شد، اومانیسم بنیاد این اعلامیه‌ی فعلی است. سؤال این است که آیا اومانیسم مورد توافق عموم است؟ همان‌ گونه که «جک دانلی» با صراحت می‌گوید: «برداشت‌های به اصطلاح غیرغربی از حقوق بشر، برداشت از حقوق بشر نیست.»

حریم خصوصی و امنیت شهروندی در ایالات متحده
بر مبنای ماده‌ی 215 قانون پاتریوت، علاوه بر اینکه کتابداران موظف‌اند اطلاعات کاربران را در اختیار مأموران فدرال قرار دهند، نباید افشای این اطلاعات را به فرد مورد نظر یا عموم مردم اطلاع دهند. این قانون مقررات مبنی بر لزوم رضایت دانشجویان برای افشای اطلاعات فردی خود را اصلاح نمود و دانشگاه‌ها را ملزم کرد تا....