مجتبی نوروزی/ چالش بزرگ عربستان: اخوان
قدرت‌گرفتن اخوان‌المسلمین که بر اندیشه‌هایی همچون آزادی بیان و مشارکت مردم در حکومت تأکید می‌کند، مدل حکومتی عربستان سعودی را که قیام علیه حاکم (هرچند ظالم) را جایز نمی‌داند به چالش کشیده و مدل خود را برای جهان اهل سنت به عنوان یک الگوی جذاب معرفی می‌کند. این همان چالش جدی سعودی‌ها است.

کامران کرمی/ وحدت؛ آخرین میخ بر تابوت آل‌سعود
فعالان سیاسی شیعه امروز همچنان در مورد مسائل جاری در کشور اختلاف نظر دارند. برخی که در اقلیت قرار دارند معتقدند، از آنجا که حکومت به صورت جدی به عهد و پیمان خود در سال‌های منجرشده به گفت‌وگو پایبند نبوده است، لازم است تا استراتژی مسلحانه تقویت شود.

آیا عملیات استشهادی مشروعیت دارد؟
با فرض این‌که بپذیریم عملیات استشهادی با پدیده تروریسم متفاوت است، آیا ازدست دادن جان زنان و کودکان در چنین عملیاتی مشروعیت آن را زیر سوال نمی‌برد؟