نامه ای که جای خالی دیپلماسی عمومی را پر کرد
کشوری که مایل است به جایگاه قدرت جهانی دست یابد نیازمند آن است که با رویکردی اقناعی به ترویج ارزش ها و اهداف خود در اذهان و قلوب جوامع هدف اهتمام ورزند و سیاستی جهانشمول پیشه کنند.

پروژه توانمندسازی نسل جوان در مقابل اسلام‌هراسی
پیام رهبران بزرگ، ترجمان ضرورتهای یک مقطع تاریخی مهم است که در آن شکل می گیرند. رخدادهای اخیر در فرانسه و تحولات بین‌الملل و پروژه‌ی اسلام‌هراسی به‌ویژه در دو دهه‌ی گذشته؛ باعث می شود که نامه رهبری به جوانان اروپا و آمریکا، پیامی محوری و بنیادین دانسته شود.

5 بحران سلطنت سعودی
سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به تقسیم‌بندی لوسین پای از بحران‌های پنج‌گانه، وضعیت سیاسی عربستان سعودی چگونه بررسی می‌شود؟

بحران هویت در عربستان سعودی
نظام عرفی عربستان براساس قدرت سیاسی و نظامی هئیت حاکمه و حمایت خارجی با پشتوانه‌ی ثروت حاصل از نفت و اماکن مقدس، پایه‌های قدرت و فرهنگ قبیله‌ای را تحکیم بخشیده و زمینه‌ی مناسب برای ترویج هویت وهابی و یک نظام سیاسی و مذهبی بسته و تمامیت‌خواه را ایجاد کرده است

بحران هویت (وحدت)؛ آخرین میخ بر تابوت آل‌سعود
فعالان سیاسی شیعه امروز همچنان در مورد مسائل جاری در کشور اختلاف نظر دارند. برخی که در اقلیت قرار دارند معتقدند، از آنجا که حکومت به صورت جدی به عهد و پیمان خود در سال‌های منجرشده به گفت‌وگو پایبند نبوده است، لازم است تا استراتژی مسلحانه تقویت شود.

بیکاری؛ بحران کارآمدی نظام سعودی
با توجه به اینکه نرخ بیکاری در عربستان نزدیک به نرخ کشورهای انقلابی منطقه نظیر مصر، لیبی، تونس و یمن می‌باشد و همچنین این واقعیت که جوانان عرب، پیشگامان قیام‌های مردمی بوده‌اند، بحران بیکاری می‌تواند به‌عنوان چالشی اساسی و حل نشدنی برای آل‌سعود عمل کند.

نامطلوب‌ترین شکل توزیع قدرت در جهان
رژیم پادشاهی عربستان از نامطلوب ترین شکل توزیع قدرت برخوردار است، چنانکه دراین کشور هیچگونه نهادی که مردم یا بخشی از آن ها را نمایندگی کند، وجود ندارد. براساس ماده 5 اساسنامه خاندان سلطنتی: «سیستم حاکمیت عربستان سعودی پادشاهی است و حاکمان از فرزندان عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس خاندان سعودی و فرزندان فرزندان وی خواهند بود.

ترس؛ انگیزه رفتار عربستان در مقابل ایران
اگر به شرایط داخلی جامعه‌ی عربستان دقت کنیم، به‌عینه مصداق واقعی تفکر هابز در آن عملی شده است. در سیاست خارجی هم عربستان با نوعی ترس و بدبینی مفرط نسبت به کشورهای پیرامون و خصوصاً همسایه‌ای مثل ایران، تنظیم استراتژی می‌کند. به تعبیر هابز، آنچه در وضع طبیعی بیش از هرچیز بر انسان غلبه دارد، ترس است و این ترس برانگیزاننده‌ی قوای عقلی است.

روشن‌فکران؛ تشدید بحران نفوذ آل‌سعود
روشن‌فکران سعودی معتقدند که حاکمیت وهابیون در عربستان و نفوذ آن‌ها در ساختارهای سیاسی و اجتماعی باعث شده است تا این کشور در شرایط سنتی و عقب‌مانده‌ی خود باقی بماند و شهروندان نتوانند دارای حقوق سیاسی و اجتماعی باشند. برای رهایی از این معضل چاره‌ای جز به حاشیه راندن مذهب وهابی از حیات سیاسی و اجتماعی نیست.

امنیت در اسلام در قاب تحول مفهومی و نظری
جهان اسلام در صورت عدم احساس خطر، می‌تواند با بعضی از غیرمسلمانان براساس تعهدات طرفین، رابطه‌ی صلح‌آمیزی برقرار سازد که در آن‌صورت، به این قسمت از جهان کفر که با جهان اسلام رابطه‌ی مسالمت‌آمیزی برقرار کرده است، «دارالصلح» می‌گویند.