مقایسه‌ی فقه شیعه و حقوق بین‌الملل در جنگ
فقه شیعه هرگونه تجاوز و جنگ تجاوزکارانه را مذموم نموده و مسلمانان را نهی می‌‌‌نماید، در حالی که در کنوانسیون‌‌‌های بین-المللی، با تقسیم‌بندی جنگ به انواع مختلف، زمینه برای تجاوز چه بسا فراهم شده و همچنین با کرنش حقوق بین‌‌‌الملل در برابر تجاوزات قدرت‌‌‌های بزرگ، به‌نوعی به برخی تجاوزات (هرچند ناخواسته) مشروعیت بخشیده است

اخلاق جنگ در اسلام
در این مقاله کوشش می‌شود تا مسائلی چون رابطه‌ی جهاد و دعوت، کیفیت قتال با جنگجویان، چگونگی رفتار با غیرمقاتلان، شیوه‌ی برخورد با اسراو مسائلی از این دست، مورد بازخوانی قرار گیرد تا از این رهگذر، رهیافت نوینی از اخلاق جنگی در اسلام به دست آید.

آیا عملیات استشهادی مصداق تروریسم است؟
با عنایت به پیامدهای مشابه عملیات استشهادی و پدیده تروریسم، از قبیل تخریب، جرح و یا حتی قتل انسان‌ها، آیا قائل بودن به تمایز میان این دو پدیده نوعی توجیه برای مسلمانان به شمار نمی‌آید؟

جهادگرایانی که متعارض با فقه اهل سنت رفتار می‌کنند
یکی از موضوعات محوری جریانات تکفیری که نقطه‌ی ثقل اندیشه‌ی سیاسی و استراتژی نظامی گروه‌هایی چون داعش است، مفهوم جهاد است. جهادگرایی این گروه‌ها به‌عنوان یک رویکرد تهاجمی، خشونت‌بار و صرفاً به معنای قتال، به‌گونه‌ای تحول یافته که با فقه اهل سنت تعارضاتی پیدا کرده است. در این مقاله تلاش می‌شود وجوه تمایز اندیشه‌ی اهل سنت و نیز گروه‌های جهادی-تکفیری درباره‌ی جهاد به‌شکلی خلاصه مورد بررسی قرار گیرد.

جهاد از منظر فقه شیعه
در اسلام اصل اولی بر دعوت مسالمت‌‌‌‌آمیز، چشم‌‌‌‌ نپوشیدن از صلح، انعقاد پیمان‌‌‌‌های طرفینی و هدایت دشمنان است و در موارد ضروری، دفاع از جان مردم، اعم از اینکه مسلمان باشند یا غیرمسلمانِ تحت حمایت اسلام و در عصر حاضر، مطابق آرای عموم فقها، وجهی برای آغازیدن جنگ با دیگران نیست

می‌توانیم به نظریه‌پردازی بومی روابط بین‌الملل امیدوار باشیم؟
با توجه به ریخت‌شناسی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ایران، می‌توانیم امیدوار باشیم، همان‌طور که غرب برای تأمین نیازهایش نظریه‌پردازی کرد، نظریه‌ی بومی روابط بین‌الملل در ایران متناسب با نیازها و بسترها تولید شود. این همان چیزی است که رابرت کاکس می‌گوید: «نظریه برای کسی و برای هدفی تولید شده است.»

چرا نظریه‌ی غیرغربی روابط بین‌الملل نداریم؟
با در نظر داشتن مفهوم و کارکرد نظریه به‌عنوان ابزاری برای توصیف و تبیین رفتارهای بازیگران بین‌المللی، می‌توان گفت چون کشورهای غربی و اروپایی، قدرت اصلی را در صحنه‌ی سیاست بین‌المللی در اختیار داشته‌اند، نظریه‌های این رشته نیز ضرورتاً قالبی غرب‌محور گرفته‌اند.

دلایل مسلط شدن نظریه‌های غربی چیست؟
چیرگی و سلطه‌ی نظریات غربی در دوران کنونی، ارتباطی به تناسب و درستی این نظریات ندارد، بلکه این سلطه‌ی سیاسی و قدرت مادی غرب است که باعث گسترش جهانی این نظریات شده است

مزایای دانش اسلامی روابط بین‌الملل نسبت به مدل‌های بدیل چیست؟
عهدنامه وستفالیا، یک بخش مهم از زندگیِ بشری را نادیده گرفت و آن زیست معنوی بشر بود. انقلاب اسلامی یک پهنه وسیعی از زندگی بشری را مجدداً به عرصه سیاست و روابط بین‌الملل وارد کرد و آن نگاه دین گرایانه بود.

چرا مذهب از روابط بین‌الملل طرد شده است؟
در مورد به انزوا رفتن دین، چه در حوزه‌ی نظری و چه در حوزه‌ی عمل روابط بین‌الملل، مسئله این نیست که دین کارکرد خود را از دست داده است، بلکه این بازیگران تأثیرگذار هستند که تمایل به حاشیه رفتن آن دارند

مبانی فرانظری نظریه‌ی اسلامی روابط بین‌الملل
در این مقاله تلاش می‌شود تا اصول و مبانی فرانظری یک نظریه‌ی اسلامی روابط بین‌الملل، استخراج و تبیین شود و زمینه و بستر لازم برای پردازش و ارائه‌ی یک نظریه‌ی اسلامی روابط بین‌الملل، بر اساس آموزه‌ها، متون و معارف اسلامی فراهم گردد.