عقلانیت کنشگری و مفهوم سلطه
اینکه گفتمان انقلاب اسلامی در بُعد بین‌المللی واجد راهبردها و اصولی است، امری بدیهی است؛ چراکه این ادعا منبعث از چارچوب جامعیتی این گفتمان است. در این مقاله برآن بودیم تا یکی از فرامفهوم‌های کلیدی گفتمان انقلاب اسلامی را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم.

بازتعریف «قدرت ملی» در قاموس «دیانت»
در قاموس سیاست خارجی جمهوری اسلامی «دیانت» با «سیاست و قدرت» پیوند فاخری پیدا کرد؛ معادلات کلان جهانی را به چالش کشاند و در برآیند کلی به ‌منزله طرح نویی از «الگویی» که از حاشیه سیاست‌ها و معادلات بین‌المللی خارج شده و در مرکز فضای ذهنی دنیای معاصر نشست، مطرح شد.

اصلاح‌طلبی به جای خشونت‌گرایی
ایده‌ی برخورد تمدن‌ها توانست مجدداً هویت برتری‌جویانه‌ی غربی را در حالی که دشمن کمونیستی از پای درآمده است، احیا نماید. این ایده با دشمن‌سازی از اسلام، باعث گردید رویکردهای افراط‌گرایانه در جهان اسلام مجدداً فعال شده و کسب مشروعیت نمایند که نتیجه‌ی آن، خشونت‌های پیاپی و ادواری است.

مسئولیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران
در جهان اسلام که عمدتاً درگیر استبداد پادشاهی یا دیکتاتوری ناسیونالیسم عربی بوده است، انقلاب اسلامی در ایران، اولین گام به‌سوی دموکراسی و استقلال محسوب می‌شود و بی‌تردید عمده جنبش‌های آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه در جهان اسلام از این موضع انقلاب اسلامی پیروی نموده‌اند.

نیاز جامعه‌ی بین‌الملل به درک «هویت» ایران است یا «منافعش»؟
کنش‌های بازیگری که هویت‌پایه است، صرفاً متأثر از منافع مادی نیست. برای شناخت رفتار این بازیگر، بایستی به انگیزه‌های هویتی، منزلتی و عزت‌طلبی آن دقت شود و نه صرفاً به مقوله‌ی امنیت‌جویی و منفعت‌طلبی آن. این بازیگر برای کسب انگیزه‌های هویتی، ممکن است منافع مادی و امنیتی خود را نیز به خطر اندازد.

آیا امنیت در اسلام صرفاً نظامی است؟
با به ‌‌‌وجود آمدن انشقاق بین امت اسلامی، پیدا شدن مفهوم دولت‌ملت در تفکر و اندیشه‌ی غرب، ایجاد فضای ملت-‌سرزمین‌محوری، مفهوم امنیت امت‌محور، امنیت معنوی و عقیدتی معنای خود را از دست داد و جای خود را به اولویت امنیت مادی، فیزیکی، نظامی و ایمنی حصارهای سرزمینی داد.

جهاد مترادف با جنگ نیست و جنگ، امری استثنایی است
مسأله اصیل، عمیق و ریشه دار صلح در اسلام، قاعده‌ای همیشگی و جاودانه است و موضوع جنگ، حالتی استثنایی تلقی می‌شود که در صورت تجاوز، ستم یا فساد و هرج و مرج و ... جنگ به طور موقت و استثنایی پیش می‌آید و منظور از آن، باز گرداندن حالت صلح و سلم اولیه است.

فقه شیعه اصالت را به جنگ داده یا صلح؟
در این نوشتار می‌کوشیم با محور قرار دادن مفهوم جهاد ابتدایی، پاسخ این پرسش را بیابیم که فقه شیعه اصالت را با صلح می‌داند یا جنگ؟

مقایسه‌ی فقه شیعه و حقوق بین‌الملل در جنگ
فقه شیعه هرگونه تجاوز و جنگ تجاوزکارانه را مذموم نموده و مسلمانان را نهی می‌‌‌نماید، در حالی که در کنوانسیون‌‌‌های بین-المللی، با تقسیم‌بندی جنگ به انواع مختلف، زمینه برای تجاوز چه بسا فراهم شده و همچنین با کرنش حقوق بین‌‌‌الملل در برابر تجاوزات قدرت‌‌‌های بزرگ، به‌نوعی به برخی تجاوزات (هرچند ناخواسته) مشروعیت بخشیده است

اخلاق جنگ در اسلام
در این مقاله کوشش می‌شود تا مسائلی چون رابطه‌ی جهاد و دعوت، کیفیت قتال با جنگجویان، چگونگی رفتار با غیرمقاتلان، شیوه‌ی برخورد با اسراو مسائلی از این دست، مورد بازخوانی قرار گیرد تا از این رهگذر، رهیافت نوینی از اخلاق جنگی در اسلام به دست آید.

آیا عملیات استشهادی مصداق تروریسم است؟
با عنایت به پیامدهای مشابه عملیات استشهادی و پدیده تروریسم، از قبیل تخریب، جرح و یا حتی قتل انسان‌ها، آیا قائل بودن به تمایز میان این دو پدیده نوعی توجیه برای مسلمانان به شمار نمی‌آید؟