اندیشه‌‌ی نواب را، در چه نسبتی با انقلاب‌اسلامی باید دانست؟!
نواب به آزادی عقیده بسیار اعتقاد داشت؛ اما به این باور هم بود که همین «آزادی عقیده» اگر بر اساس «حق و عدالت» نباشد خود بزرگ‌ترین دشمن آزادی عقیده است.

واکاوی جایگاه فداییان اسلام درفضای ‌سیاسی ‌دهه‌ی20‌ ‌ایران
«محمد عبدخدایی» پس از پیروزی «انقلاب‌اسلامی»، علی‌رغم سابقه‌‌ی طولانی مبارزاتی، از پذیرفتن مسؤولیت‌‌های دولتی خودداری کرد و هم‌اکنون دبیر کل جمعیت «فداییان‌اسلام» است. به بهانه‌‌ی سالگرد شهادت چند تن از اعضای اصلی «فداییان‌اسلام» گفت‌‌وگویی با ایشان صورت گرفته است که به محضر خوانندگان محترم ارایه می‌‌گردد.

شهید نواب‌صفوی و فداییان اسلام به روایت اسناد
با توجه به گستره‌‌ی وسیع و ابعاد گوناگون فعالیت‌های جمعیت «فداییان اسلام» و شخص «مجتبی میرلوحی» ـ رهبر جمعیت ـ در این قسمت به اسناد مهمی که بیانگر بخشی از دیدگاه‌ها، مبارزه‌ها و فعالیت‌های آن‌ها می‌باشد، می‌پردازیم.

کتاب‌‌شناسی فداییان اسلام و شهید نواب صفوی
جمعیت «فداییان اسلام» جمعیتی سیاسی - مذهبی دهه‏‌ی ۱۳۲۰ ه.ش در ایران است؛ که به رهبری طلبه‌ی جوانی به نام «مجتبی نواب‌صفوی» با هدف برقراری «حکومت‌اسلامی» تشکیل شد. در این مقاله مجموعه‌‌ای از کتبی که تا کنون درباره‌‌ی این تشکل سیاسی به چاپ رسیده است را معرفی می‌کنیم.