مبارزه در تبعید
رژیم پهلوی فکر می‌کرد اگر امام خمینی (رحمت الله علیه) را به نجف تبعید کند، ایشان دچار انزوا خواهند شد و به دلیل قطع ارتباط با ایران، از اذهان مردم فراموش می‌شوند. با این اوصاف، امام چگونه توانستند در شرایط تبعید بسترهای سقوط رژیم پهلوی را فراهم آورند؟

توطئه یا توهم توطئه؟
نظریه‌ی تئوری توطئه درباره سقوط رژیم پهلوی در قالب دو معنا ظهور می‌یابد. اول، احساس خطر کشورهای استعماری از توسعه‌ی رژیم پهلوی باعث اقدام آنان در جهت سقوط شاه شد. دوم، اقدامات کشورهای استعماری در جهت سقوط رژیم پهلوی، برای جلوگیری از شکل‌گیری یک نظام کمونیستی و یا نظامی خارج از چارچوب انتظارات امپریالیسم صورت گرفت.

چرا انقلاب 1357 اسلامی شد؟
در این مقاله ضمن نام بردن از الزامات وقوع انقلاب کلاسیک در هر کشوری، تشریح خواهیم نمود که چرا گروه‌های غیرمذهبی پتانسیل و توان لازم را برای اینکه بتوانند نقش محوری در انقلاب ایفا نمایند نداشتند و در مقابل، این مذهبیون بودند که تمام وجوه انقلاب را به دست گرفتند.

اسلام و انقلاب اسلامی؛ کلید درهای بسته
انقلاب اسلامی با تجدید حیات فرهنگی اسلام بر اساس اعتدال، خودباوری دینی، اتکا به نفس، رویکردی عقلانی متعادل و معتدل به آموزه‌های اسلامی و احیای باورهای معنوی، توانست روحیه‌ی خودباوری، خوداتکایی و اعتماد به نفس را در گام نخست در میان ایرانیان و در گام بعدی در میان مسلمانان تقویت نماید.

مداقه‌ای بر نقش روحانیت در انقلاب اسلامی
مقام معظم رهبری: «بدون حضور روحانیت، انقلاب اسلامی هیچ‌گاه به پیروزی نمی‌رسید، زیرا روشن‌فکران و گروه‌ها و احزاب غیراسلامی، توانایی، نفوذ و مقبولیت روحانیت را در سطح کشور نداشتند.»

فرزندانی که بر انقلاب شوریدند
آیا این ایده‌ی فرانس فانون، که انقلاب فرزندان خود را می‌خورد، در مورد انقلاب اسلامی نیز منطبق با واقعیت است؟ آیا افرادی که ادعای فرزندی انقلاب را نموده‌اند تا کنون توانسته‌اند این ادعا را ثابت کنند؟ آیا آن‌ها به راستی فرزندان انقلاب بودند یا با پیروزی انقلاب به امید کسب غنیمت به میدان آمده‌اند؟

ماشین نازک‌نارنجی و جاده‌ی ناهموار انقلاب
اینکه چرا بازرگان به نخست‏وزیری دولت موقت منصوب گردید از دو وجه سلبی و ایجابی قابل طرح و بحث است. در نگاه سلبی، این مسئله محوریت می‏یابد که چرا بازرگان آری و دیگری نه و در جنبه‌ی ایجابی این نکته برجسته می‏شود که بازرگان با توجه به چه سوابق و ویژگی‏هایی انتخاب شد.

رد پنجه‌ی روباه
دلایل و اسناد تاریخی دخالت انگلیس در امور داخلی ایران

خاندان‏های حکومت‏گر ایرانی یا کارگزاران دولت انگلستان؟!
اخیراً مقام معظم رهبری تأکید موکدی بر مداخلات انگلستان در رخدادهای مهم تاریخی ایران داشتند. مقاله‌‌ی حاضر بر آن است تا گوشه‌‏ای از نقش‌‏آفرینی‌‏ها و دخالت‌‏های دولت انگلستان در سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایرانیان را بررسی کند. در این راستا، مقاله‌‌ی حاضر به بررسی دخالت انگلیسی‏ها در جابه‌‌جایی حکومت‌‌‌گران در ایران می‌پردازد.