چرا انقلاب 1357 اسلامی شد؟
در این مقاله ضمن نام بردن از الزامات وقوع انقلاب کلاسیک در هر کشوری، تشریح خواهیم نمود که چرا گروه‌های غیرمذهبی پتانسیل و توان لازم را برای اینکه بتوانند نقش محوری در انقلاب ایفا نمایند نداشتند و در مقابل، این مذهبیون بودند که تمام وجوه انقلاب را به دست گرفتند.

اسلام و انقلاب اسلامی؛ کلید درهای بسته
انقلاب اسلامی با تجدید حیات فرهنگی اسلام بر اساس اعتدال، خودباوری دینی، اتکا به نفس، رویکردی عقلانی متعادل و معتدل به آموزه‌های اسلامی و احیای باورهای معنوی، توانست روحیه‌ی خودباوری، خوداتکایی و اعتماد به نفس را در گام نخست در میان ایرانیان و در گام بعدی در میان مسلمانان تقویت نماید.

مداقه‌ای بر نقش روحانیت در انقلاب اسلامی
مقام معظم رهبری: «بدون حضور روحانیت، انقلاب اسلامی هیچ‌گاه به پیروزی نمی‌رسید، زیرا روشن‌فکران و گروه‌ها و احزاب غیراسلامی، توانایی، نفوذ و مقبولیت روحانیت را در سطح کشور نداشتند.»

فرزندانی که بر انقلاب شوریدند
آیا این ایده‌ی فرانس فانون، که انقلاب فرزندان خود را می‌خورد، در مورد انقلاب اسلامی نیز منطبق با واقعیت است؟ آیا افرادی که ادعای فرزندی انقلاب را نموده‌اند تا کنون توانسته‌اند این ادعا را ثابت کنند؟ آیا آن‌ها به راستی فرزندان انقلاب بودند یا با پیروزی انقلاب به امید کسب غنیمت به میدان آمده‌اند؟

ماشین نازک‌نارنجی و جاده‌ی ناهموار انقلاب
اینکه چرا بازرگان به نخست‏وزیری دولت موقت منصوب گردید از دو وجه سلبی و ایجابی قابل طرح و بحث است. در نگاه سلبی، این مسئله محوریت می‏یابد که چرا بازرگان آری و دیگری نه و در جنبه‌ی ایجابی این نکته برجسته می‏شود که بازرگان با توجه به چه سوابق و ویژگی‏هایی انتخاب شد.

رد پنجه‌ی روباه
دلایل و اسناد تاریخی دخالت انگلیس در امور داخلی ایران

خاندان‏های حکومت‏گر ایرانی یا کارگزاران دولت انگلستان؟!
اخیراً مقام معظم رهبری تأکید موکدی بر مداخلات انگلستان در رخدادهای مهم تاریخی ایران داشتند. مقاله‌‌ی حاضر بر آن است تا گوشه‌‏ای از نقش‌‏آفرینی‌‏ها و دخالت‌‏های دولت انگلستان در سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایرانیان را بررسی کند. در این راستا، مقاله‌‌ی حاضر به بررسی دخالت انگلیسی‏ها در جابه‌‌جایی حکومت‌‌‌گران در ایران می‌پردازد.

نقش انگلیس در نهضت مشروطه چه بود؟
علی‌رغم نقش غیرقابل‌انکار روحانیت و حضور پررنگ علمایی چون میرزای نائینی، شیخ فضل‌الله نوری، آخوند خراسانی و ... در مدیریت و به ثمر رسیدن نهضت مشروطه، چرا عده‌ای کماکان مدعی نقش‌آفرینی دولت بریتانیا در مدیریت این نهضت هستند؟

تغییر شاه؛ برآمدن رضاخان و برافتادن قاجار و نقش انگلستان
نگاهی به تاریخ معاصر ایران حکایتی تلخ برای خواننده بازگو می‌نماید که حاکی از دخالت بیگانگان و نقش آفرینی آن‌ها در بزنگاه‌ها است. دخالتی که مسیر رویداد دوران ساز را به سمت اهداف دولتی یا کشوری بیگانه منحرف می‌سازد. در این میان نقش انگلستان بیش از هر دولت و کشور بیگانه‌ی دیگری جلب توجه می‌نماید.

اسنادی از مداخلات انگلستان در امور داخلی ایران
در نزاع‌ها و کشمکش‌های تجدید نظر روابط با انگلستان شاید این پرسش یا شبهه مطرح گردد که طرح این نوع دعاوی در قبال انگلستان چه توجیه و ضرورتی دارد؟ اما تاریخ ، اسناد و شواهد مندرج در آن مجرای مناسبی است برای پاسخ‌گویی به این شبهه.

نقش آفرینی انگلیسی‌ها در تکوین تاریخ‌نگاری جدید ایران
«سرجان ملکم» با نگارش کتاب «تاریخ ایران» اولین بار بحث ایران باستان و تئوری آریا محوری را به شکل منسجم مطرح می‌کند. هدف این تئوری جنگ با هویت اسلامی از طریق ناسیونالیسم ایران باستان است. در تاریخ‏نگاری ناسیونالیزم شووینیستی (باستان‏گرا) محور اصلی این است که اثبات کنند ایرانی‌ها قومی متفاوت از مردم بین‌النهرین هستند.

رد پنجه‌ی روباه
اشغال سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن را نمی‌توان صرفا یک اهمال سیاسی از جانب دولت انگلستان دانست بلکه این مسئله در ابعاد وسیع‌تر و ذیل موقعیت حساس ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل تفسیر است.