نقش شاه در کودتای 28 مرداد؛
مستند کودتای نیابتی
امروز امری روشن است که کودتای 28 مرداد براساس سناریوهای دستگاه امنیتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود. آنچه در فایل تصویری پیوست به نظر شما می‌رسد، به‌طور مختصر اسنادی را مرور می‌کند که همکاری آمریکا و شاه را نشان می‌دهند. همکاری‌ای که بیانگر تحقیر شدن شاه و سهم‌خواهی آمریکا بود.
جریان‌شناسی فمینیسم/ به بهانه‌ی هشتم مارس (8)؛
فمینیسم ایرانی در مثلث فراماسونری، بهاییت و ساواک
فیلم مستند «مسخ» با مرور اسناد تاریخی و در دقایقی چند، جریان فمینیسم و عناصر سرشناس آن در جهان و ایران را معرفی می‌کند. به بهانه‌ی 8 مارس در قسمت هشتم «مسخ»، مروری بر خط فکری شیرین عبادی و خانواده‌ی وی، به‌عنوان یکی از افراد شاخص و اثرگذار در ترویج فمینیسم در ایران،خواهیم داشت.
جریان شناسی فمینیسم (7)؛
ریاست یک فمینیست بر سازمان زنان ایران!
«مسخ» فیلم مستندی است که با مرور اسناد تاریخی و در مدت زمانی کوتاه، سیر جریان فمینیسم را در جهان و ایران به نمایش می‌گذارد. عملکرد مهناز افخمی گماشته شده توسط اشرف پهلوی بر سازمان زنان ایران و بررسی آراء و افکار وی در قسمت هفتم "مسخ" به تصویر کشیده شده است .
جریان‌شناسی فمینیسم (6)؛
اشرف پهلوی، دست‌پرورده‌ی فمینیسم!
«مسخ» فیلم مستندی است که با مرور اسناد تاریخی و در مدت زمانی کوتاه، سیر جریان فمینیسم را در جهان و ایران به نمایش می‌گذارد. با توجه به نقش سازمان‌یافته‌ی خاندان پهلوی، به‌ویژه اشرف پهلوی در ورود فمینیسم به ایران و نهادینه‌سازی آن، در قسمت ششم «مسخ»، فسادهای مالی و اخلاقی اشرف پهلوی به عنوان یکی از نمادها و پایه‌گذاران فمینیسم در ایران به تصویر کشیده شده است.
گفت‌وگوی اختصاصی برهان با دکتر «شهریار زرشناس»
جمهوری اسلامی در بوته‌ی نقد + فیلم
با گذشت سه دهه از این تاریخ، به نظر می‌رسد ورای از دستاوردهای انکارناپذیر، نتوانسته‌ایم به هدف‌های والای انقلاب به مقتضای ظرفیت‌های آن برسیم. اما چرا؟
جریان‌شناسی فمینیسم (5)؛
رئیس سازمان زنان ایران کیست؟ + فیلم
«مسخ» فیلم مستندی است که با مرور اسناد تاریخی و در مدت زمانی کوتاه، سیر جریان فمینیسم را در جهان و ایران به نمایش می‌گذارد. با توجه به نقش سازمان‌یافته‌ی خاندان پهلوی، به‌ویژه اشرف پهلوی در ورود فمینیسم به ایران و نهادینه‌سازی آن، در قسمت پنجم «مسخ»، شبکه‌ی پولی و دسترسی‌های مالی اشرف به عنوان رئیس سازمان زنان ایران به تصویر درآمده است.
جریان‌شناسی فمینیسم (4)؛
فمینیسم حکومتی در ایران! + فیلم
«مسخ» مستندی است که به اختصار و با مرور اسناد تاریخی، سیر تحولات جریان فمینیسم را در جهان و ایران به نمایش می‌گذارد. نقش سازمان‌یافته‌ی خاندان پهلوی در ورود فمینیسم به ایران و نهادینه‌سازی آن و در این میان، تلاش بارز اشرف پهلوی، دختر کوچک رضاشاه، در این تحریف آشکار فرهنگ ملی، در قسمت چهارم مسخ به تصویر درآمده است.
جریان‌شناسی فمینیسم (3)؛
بی‌حجابی از کدام در به خانه‌ی ما وارد شد؟ + فیلم
«مسخ» فیلم مستندی است که در دقایقی کوتاه و با مرور اسناد به‌جامانده در تاریخ، فرازونشیب‌های جریان فمینیسم را در جهان و ایران به تصویر می‌کشد. عواملی که قانون برداشتن حجاب از سر زن ایرانی را زمینه‌ساز شد و آنچه پیرو این قانون بر سر زن ایرانی آمد، در قسمت سوم از مستند مسخ به تصویر درآمده است که درها را برای ورود فمینیسم به ایران گشود.
جریان‌شناسی فمینیسم (2)
مادری که می‌خواست دخترانش مرد شوند! + فیلم
«مسخ» مستندی است که در زمانی کوتاه و با تکیه بر اسناد و مدارک، افت‌وخیزهای جریان فمینیسم را در جهان و ایران به تصویر می‌کشد. بررسی افکار سیمون دوبوار، مادر معنوی فمینیست‌ها، خصوصاً عقاید او در کتاب «جنس دوم»، موضوعی است که در قسمت دوم از مستند «مسخ» خواهید دید.
دانلود
ویژه‌نامه «حج فراموش‌نشدنی»
    ویژه‌نامه «حج فراموش‌نشدنی» http://borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=10006 http://borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/6-6-1396/IMAGE636395176956729142.jpg http://borhan.ir/Images/News/AtachFile/6-6-1396/FILE636395181056863656.pdf
«برهان اندیشه» با موضوع «موعد وعده‌ها» منتشر شد
    «برهان اندیشه» با موضوع «موعد وعده‌ها» منتشر شد http://borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=9811 http://borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/16-2-1396/IMAGE636296823170171131.jpg http://borhan.ir/Images/News/AtachFile/
انقلابی‌گری نیاز امروز
    انقلابی‌گری نیاز امروز http://borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=9576 http://borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/22-8-1395/IMAGE636145644088462480.jpg http://borhan.ir/Images/News/AtachFile/
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران