علیرضا قائمی‏نیا:
بحث اسلامی سازی در سایه‌ی آرامش سیاسی کشور مطرح شده است
هرکجا مسایل سیاسی در جامعه بیش‌تر مطرح ‌شود، مسایل علمی به حاشیه می‌روند، پس از آن جهت که جامعه‌ی ما در حال حاضر آرامش سیاسی نسبی پیدا کرده، طرح اسلامی سازی علوم انسانی مجدد بیان می‌شود.
دکتر عادل پیغامی با انتقاد از برخی برداشت های غلط از علم اقتصاد مطرح کرد:
حجم پول تنها عامل تورم نیست
در جامعه‌ی‌ایران هنوز برخی اقتصاد را علم و تخصص نمی‌دانند و همه درباره‌ی آن اظهار نظر می‌کنند. این گفت‌وگو درباره‌ی ریشه‌های تورم در ایران است که به بررسی برداشت‌های نادرست از مسایل پیچیده و تخصصی اقتصاد و تصمیم‌گیری بر مبنای این تفکرات نادرست، را یکی از عوامل حل نشدن معضل دیرینه‌ی تورم در اقتصاد کشور می‌دانند.
دانلود
انقلابی‌گری نیاز امروز
    انقلابی‌گری نیاز امروز http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=9576 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/22-8-1395/IMAGE636145644088462480.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/
زمانه‌ی حضور
    زمانه‌ی حضور http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=9256 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/24-11-1394/IMAGE635909686061583117.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/
«برهان اندیشه» با موضوع «عزت ملی» منتشر شد
    «برهان اندیشه» با موضوع «عزت ملی» منتشر شد http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=9165 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/19-10-1394/IMAGE635879330121165943.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/19-10-1394/FILE635879379036893763.pdf
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران