جریان‌شناسی فمینیسم (5)؛
رئیس سازمان زنان ایران کیست؟ + فیلم
«مسخ» فیلم مستندی است که با مرور اسناد تاریخی و در مدت زمانی کوتاه، سیر جریان فمینیسم را در جهان و ایران به نمایش می‌گذارد. با توجه به نقش سازمان‌یافته‌ی خاندان پهلوی، به‌ویژه اشرف پهلوی در ورود فمینیسم به ایران و نهادینه‌سازی آن، در قسمت پنجم «مسخ»، شبکه‌ی پولی و دسترسی‌های مالی اشرف به عنوان رئیس سازمان زنان ایران به تصویر درآمده است.
جریان‌شناسی فمینیسم (4)؛
فمینیسم حکومتی در ایران! + فیلم
«مسخ» مستندی است که به اختصار و با مرور اسناد تاریخی، سیر تحولات جریان فمینیسم را در جهان و ایران به نمایش می‌گذارد. نقش سازمان‌یافته‌ی خاندان پهلوی در ورود فمینیسم به ایران و نهادینه‌سازی آن و در این میان، تلاش بارز اشرف پهلوی، دختر کوچک رضاشاه، در این تحریف آشکار فرهنگ ملی، در قسمت چهارم مسخ به تصویر درآمده است.
جریان‌شناسی فمینیسم (3)؛
بی‌حجابی از کدام در به خانه‌ی ما وارد شد؟ + فیلم
«مسخ» فیلم مستندی است که در دقایقی کوتاه و با مرور اسناد به‌جامانده در تاریخ، فرازونشیب‌های جریان فمینیسم را در جهان و ایران به تصویر می‌کشد. عواملی که قانون برداشتن حجاب از سر زن ایرانی را زمینه‌ساز شد و آنچه پیرو این قانون بر سر زن ایرانی آمد، در قسمت سوم از مستند مسخ به تصویر درآمده است که درها را برای ورود فمینیسم به ایران گشود.
جریان‌شناسی فمینیسم (2)
مادری که می‌خواست دخترانش مرد شوند! + فیلم
«مسخ» مستندی است که در زمانی کوتاه و با تکیه بر اسناد و مدارک، افت‌وخیزهای جریان فمینیسم را در جهان و ایران به تصویر می‌کشد. بررسی افکار سیمون دوبوار، مادر معنوی فمینیست‌ها، خصوصاً عقاید او در کتاب «جنس دوم»، موضوعی است که در قسمت دوم از مستند «مسخ» خواهید دید.
جریان‌شناسی فمینیسم (1)
فمینیسم چرا و از کجا آغاز شد؟ + فیلم
«مسخ» نام مستندی است با موضوع فمینیسم که سعی دارد در دقایقی کوتاه و با مدارک و اسناد، فراز و فرودهای این جریان را در اروپا و آمریکا و سپس در ایران به تصویر بکشد. آنچه بر سر زن در جهان مدرن آمده مسئله‌ای است که آن را در مسخ خواهید دید.
دانلود
جهادِ آتش به اختیار
    جهادِ آتش به اختیار http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=10989 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/27-5-1397/IMAGE636701894975504741.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/
ویژه‌نامه «حج فراموش‌نشدنی»
    ویژه‌نامه «حج فراموش‌نشدنی» http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=10006 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/6-6-1396/IMAGE636395176956729142.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/6-6-1396/FILE636395181056863656.pdf
«برهان اندیشه» با موضوع «موعد وعده‌ها» منتشر شد
    «برهان اندیشه» با موضوع «موعد وعده‌ها» منتشر شد http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/?Id=9811 http://www.borhan.ir/Images/News/Smal_Pic/16-2-1396/IMAGE636296823170171131.jpg http://www.borhan.ir/Images/News/AtachFile/
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران