نظام سازی مرحله پایانی نهضت مبارزاتی امام
مقاومت به‌نام اسلام یا ایدئولوژی‌های ناسیونال سوسیالیستی
امام چگونه مبارزه را به جنبش‌های اسلامی آموزش داد؟
حل مشکل فقدان ایدئولوژی مبارزاتی افغان‌ها
مردم سالاری دینی نظام مطلوب اسلام گرایان مصر
تاثیر انقلاب اسلامی بر بیداری مردم آسیای غربی و شمال آفریقا
تأثیرات انقلاب اسلامی بر تحولات امروز جهان عرب