توسعه‌ی تعامل‌گرا هم مشکل دولت یازدهم است و هم ونزوئلا
پنج پیامد گزاره‌ی «اگر برجام نبود، ونزوئلا می‌شدیم»
برجام نتوانست و نمی‌‌تواند مشکل‌‌گشا باشد
اروپا در حال کوبیدن بر میخ تابوت جهانی شدن
دونالد ترامپ، سمبل حمایت‌گرایی آمریکایی
ایران باید توسعه را در داخل جست‌وجو کند
بررسی دلایل همسان دانستن ایران و ونزوئلا توسط دولت